2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Asmens duomenų apsauga

Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Eligijus Steponavičius, Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti savivaldybės administracijai laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose, asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Eligijus Steponavičius,
Aušros al. 10-317, 82196 Radviliškis.
Tel. (8 422) 69 131, el. p. eligijus.steponavicius@radviliskis.lt


Asmens duomenų tvarkymo Radviliškio savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas


 

Informacija ruošiama:

Interneto svetainės privatumo politika

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Radviliškio savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas

Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-12 11:24:54
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: