2019 m. kovo 20 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansinių ataskaitų rinkiniai

Radviliškio rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Radviliškio rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys


Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkiniai

2018

2018 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2018 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;

2018 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

2017

2017 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2017 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;

2017 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2017 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

 2016

2016 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2016 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2016 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

 2015

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2015 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2015 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

 2014

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų  III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;
2014 metų  II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys;

2014 metų  I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.

 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys
Iždo finansinių ataskaitų rinkinys
Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys


2013 m. devynių mėnesių ataskaitos

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013 m. pusmečio ataskaitos

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013 m. I ketvirčio ataskaitos

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012 m. metinės ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

1.1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
1.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
1.3. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
1.4. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
1.5. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
1.6. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIŲ ATASKAITA
1.7. INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS:PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ ATASKAITA
1.8. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITA
1.9. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMO ATASKAITA
1.10. NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMO ATASKAITA
1.11. INFORMACIJOS APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS ATASKAITA
1.12. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMO ATASKAITA

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2.1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2.3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2.4. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2.5. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITA
2.6. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
2.7. INFORMACIJOS APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS ATASKAITA
2.8. INFORMACIJOS APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS ATASKAITA
2.9. INFORMACIJOS APIE VEIKLOS SEGMENTUS ATASKAITA

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

3.1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
3.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
3.3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012 m. devynių mėnesių ataskaitos

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Radviliškio rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Radviliškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2012 m. pusmečio ataskaitos

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Radviliškio rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Radviliškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2012 m. I ketvirčio ataskaitos

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

 1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2011 m. metinės ataskaitos ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

1.1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
1.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
1.3. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
1.4. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
1.5. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
1. 6.FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIŲ ATASKAITA
1.7.INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS:PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ ATASKAITA
1.8.INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS:PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
1.9.FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITA
1.10. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMO ATASKAITA
1.11.NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMO ATASKAITA
1.12.INFORMACIJOS APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS ATASKAITA
1.13.ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMO ATASKAITA
 

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2.1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2.3.FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2.4.PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2.5.FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITA
2.6.FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
2.7.INFORMACIJOS APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS ATASKAITA
2.8.INFORMACIJOS APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS ATASKAITA
2.9.INFORMACIJOS APIE VEIKLOS SEGMENTUS ATASKAITA

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

3.1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
3.2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
3.3.PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
3.4.INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS:PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTŲ
3.5.FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2011 m. devynių mėnesių ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

1.1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
1.2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
1.3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
1.4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
1.5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2.1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2.2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2.3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2.4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

3.1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
3.2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
3.3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2011 m. I pusmečio ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

1.1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
1.2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
1.3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
1.4. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
1.5. INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2.1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2.1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2.3. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

3.1. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 METŲ PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
3.1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
3.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2011 m. I ketvirčio ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

2010 m. metinės ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys.

3. Privatizavimo fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 • FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 • VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 • PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 • GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 • FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITA
 • INFORMACIJOS APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS ATASKAITA
 • INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS:PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDŲ ATASKAITA
 • INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS:PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 • KITŲ PAJAMŲ ATASKAITA
 • PRIVATIZAVIMO FONDO PINIGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

2010 m. devynių mėnesių ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys.

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys.

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys.

2010 m. pusmečio ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

2010 m. I ketvirčio ataskaitos

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

2. Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

3. Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Už pateiktą informaciją atsakingas Finansų skyrius.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-22 14:47:01
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: