2018 m. sausio 20 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Komisijos

Tarybos komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės


ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas – Jonas Povilaitis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys.
Pirmininko pavaduotojas – Pranas Sluckus, visuomenės atstovas.
Sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus sekretorė.
Nariai:
Birutė Mickaitienė, Vėriškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Edmundas Valba, Pakiršinio seniūnaitijos seniūnaitis;
Jurgis Baublys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Aldona Januševičienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė;
Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė;
Ina Rudžianskienė, Lituanikos seniūnaitijos seniūnaitė.


ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Rima Tarbūnienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė.
Pirmininko pavaduotojas – Arnoldas Matuzevičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus sekretorė.
Nariai:
Žaneta Buniuvienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Rasa Navickienė, Butėnų bendruomenės pirmininkė;
Česlovas Čižikas, Rūmų seniūnaitijos seniūnaitis.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖ ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Vaidas Smalinskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys.
Pirmininko pavaduotoja – Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė.
Sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus sekretorė.
Nariai:
Kristina Kovalenko, visuomenės atstovė;
Feliksas Steponavičius, ūkininkas.


KOMISIJA DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ŠEIMOS GYDYTOJUI, ATVYKUSIAM DIRBTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS

Pirmininkas - Justė Venckutė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Pirmininko pavaduotojas - Vytautas Žvikas, Radviliškio rajono Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas.
Sekretorė - Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus sekretorė.
Nariai:
Algimantas Ruseckas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Vaidas Smalinskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Vytautas Žvikas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas;
Romualda Kutrienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos protokolai.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJA

Pirmininkas – Vidmantas Benevičius, Savivaldybės administracijos Juridinio skyrius, Civilinės saugos specialistas, tel. (8 422) 69 050, el. p. vidmantas.benevicius@radviliskis.lt.
Sekretorius – Vytautas Varanavičius, Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 422) 69 014, el. p. vytautas.varanavicius@radviliskis.lt.
Nariai:
Rolandas Baravykas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės vyresnysis specialistas, tel. (8 422) 48 548, el. p. rolandas.baravykas@policija.lt.
Klaudijus Maminskas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 422) 69 014, el. p. klaudijus.maminskas@radviliskis.lt.
Aloyzas Juodis, VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojas medicinai, tel. (8 422) 50 146
Arnoldas Matuzevičius, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 422 69 006, el. p. arnoldas.matuzevicius@radviliskis.lt.
Kęstutis Urbelis, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Radviliškio kelių tarnybos viršininkas, tel. (8 422) 53 096.
Artūras Valuckas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. 8 422 69 007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Virginijus Kablys, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas.
Sekretorė – Marija Motiejūnienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Indira Danauskienė, Šiaulių apygardos  prokuratūra Šiaulių apylinkės prokuratūros  (Radviliškis) prokurorė;
Aivaras Kardašius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato  Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
Vilma Banevičienė, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos vyresnioji specialistė;
Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė;
Arnoldas Matuzevičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Aistė Ginaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja;
Ivanna Žmėjauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Daiva Dovidaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ koordinatorė;
Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Audronis Jegnoras, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys.
Pirmininko pavaduotojas – Algirdas Fergelis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Nariai:

Algirdas Venckus, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Algimantas Ruseckas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Sigitas Zajančkauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Aldona Januševičienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė.

Peticijų komisijos protokolai.


MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS REGISTRAVIMO IR APSKAIČIAVIMO KOMISIJA

Pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
Sekretorius – Nerijus Mataitis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai:

Valentina Grinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;
Algirdas Fergelis, Radviliškio Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas;
Seniūnas vietovės, kurioje padaryta žala.


NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJA

Pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

Nariai:

Vilma Stalionienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Romualdas Žukauskas, Radviliškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;
Emlina Wiggins, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektorė;
Edmundas Adomavičius, Žemės ūkio bendrovės „Gražionių bekonas“ direktorius.

Už pateiktą informaciją atsakingi komisijų pirmininkai

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-03 16:27:56
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: