2019 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Komisijos

Tarybos komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės


ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas – Jonas Povilaitis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys.
Pirmininko pavaduotojas – Pranas Sluckus, visuomenės atstovas.
Sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus sekretorė.
Nariai:
Birutė Mickaitienė, Vėriškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Edmundas Valba, Pakiršinio seniūnaitijos seniūnaitis;
Jurgis Baublys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Aldona Januševičienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė;
Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė;
Ina Rudžianskienė, Lituanikos seniūnaitijos seniūnaitė.


ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Rima Tarbūnienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė.
Pirmininko pavaduotojas – Arnoldas Matuzevičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus sekretorė.
Nariai:
Žaneta Buniuvienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Rasa Navickienė, Butėnų bendruomenės pirmininkė;
Česlovas Čižikas, Rūmų seniūnaitijos seniūnaitis.


KOMISIJA DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ŠEIMOS GYDYTOJUI, ATVYKUSIAM DIRBTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS

Pirmininkas - Justė Venckutė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Pirmininko pavaduotojas - Vytautas Žvikas, Radviliškio rajono Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas.
Sekretorė - Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus sekretorė.
Nariai:
Algimantas Ruseckas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Vaidas Smalinskas, Savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūko prieš terminą (Savivaldybės tarybos narys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsniu, atsistatydino prieš pradėdamas eiti pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis).
Vytautas Žvikas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas;
Romualda Kutrienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos protokolai.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-423 Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo"


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJA

Pirmininkas – Vidmantas Benevičius, Savivaldybės administracijos Juridinio skyrius, Civilinės saugos specialistas, tel. (8 422) 69 050, el. p. vidmantas.benevicius@radviliskis.lt.
Sekretorius – Vytautas Varanavičius, Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 422) 69 014, el. p. vytautas.varanavicius@radviliskis.lt.
Nariai:
Arnoldas Matuzevičius, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 8 422 69 006, el. p. arnoldas.matuzevicius@radviliskis.lt.
Artūras Valuckas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. 8 422 69 007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt.

Klaudijus Maminskas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 422) 69 014, el. p. klaudijus.maminskas@radviliskis.lt.
Laima Petravičienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja, tel. 8 422 48 548, el. p. laima.petraviciene@policija.lt.
Ernestas Mončauskas, Radviliskio miesto seniūnas; tel.: 8 422 66 077, el. p. ernestas.moncauskas@radviliskis.lt


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Virginijus Kablys, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas.
Sekretorė – Marija Motiejūnienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Indira Danauskienė, Šiaulių apygardos prokuratūra Šiaulių apylinkės prokuratūros (Radviliškis) prokurorė;
Aivaras Kardašius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
Vilma Banevičienė, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos vyresnioji  specialistė;
Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė;
Gintarė Jarulienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
Aistė Ginaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja;
Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
Justina Šereivaitė, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“  jaunimo darbuotoja.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2019 m. (PDF formatas).


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA

Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė;
Jūratė Bredulskienė, Radviliškio rajono neįgaliųjų sąjungos pirmininkė;
Aldona Jurelevičienė, Vėriškių bendruomenės pirmininkė;  
Audronė Beresnevičienė, Radviliškio rajono gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ pirmininkė;
Kristina Vasiliauskienė, Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro pirmininkė;
Skaidra Dišlė, Šeimos labdaros fondo pirmininkė, Radviliškio rajono Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto narė;
Vida Stasė Skarelienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė;
Rimvydas Aleknavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius);
Živilė Laurutienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė;
Skaidra Armonienė, laikinai einanti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo  specialistė.
Sekretorė: Ilona Gvazdžiauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Audronis Jegnoras, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys.
Pirmininko pavaduotojas – Algirdas Fergelis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Nariai:

Algirdas Venckus, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Algimantas Ruseckas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Sigitas Zajančkauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Aldona Januševičienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė.

Peticijų komisijos protokolai.


MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS REGISTRAVIMO IR APSKAIČIAVIMO KOMISIJA

Pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
Sekretorius – Nerijus Mataitis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai:

Valentina Grinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;
Algirdas Fergelis, Radviliškio Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas;
Seniūnas vietovės, kurioje padaryta žala.


NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJA

Pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

Nariai:

Vilma Urbonienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Romualdas Žukauskas, Radviliškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;
Emlina Wiggins, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektorė;
Edmundas Adomavičius, Žemės ūkio bendrovės „Gražionių bekonas“ direktorius.

Už pateiktą informaciją atsakingi komisijų pirmininkai

Minimalios priežiūros priemones gaunantys paaugliai

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-11 13:24:10
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)