2017 m. gegužės 29 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Viešosios ir administracinės paslaugos

Elektroninių viešųjų paslaugų portalas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsniu, Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje teikiamos šios administracinės paslaugos (patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 d. įsakymu Nr. A-949-(8.2),
papildytas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-18 d. įsakymu Nr. A-1075-(8.2)):

I. 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos sritys

  
II. Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos sritys
 
III. Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos sritys
 
IV. Finansų skyriaus veiklos sritys
 
V. Juridinio skyriaus veiklos sritys
 
VI. Paveldosaugos skyriaus veiklos sritys
Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Archyvas

Likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų priėmimas saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimas
(epaslaugos.lt)

Bendrųjų reikalų skyrius,
tel. (8 422) 69148; 52392
Archyvas Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas Bendrųjų reikalų skyrius,
tel. (8 422) 69148; 52392
Archyvas Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas išdavimas Bendrųjų reikalų skyrius,
tel. (8 422) 69148; 52392
Archyvas Savivaldybės archyve saugomų Savivaldybės institucijų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas Bendrųjų reikalų skyrius,
tel. (8 422) 69148; 52392
Asmenų aptarnavimas

Asmenų (juridinių ir fizinių) prašymų (skundų) priėmimas.
(epaslaugos.lt)

Bendrųjų reikalų skyrius,
tel. (8 422) 69148; 52392
Asmenų aptarnavimas Informacijos pateikimas Savivaldybės veiklos klausimais Bendrųjų reikalų skyrius,
tel. (8 422) 69148; 52392
Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Registravimas Naujagimio gimimo registravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Įvaikinimo įregistravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Tėvystės pripažinimo registravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Santuokos nutraukimo registravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Mirties registravimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Vardo, pavardės, tautybės keitimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Registravimas Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje Civilinės metrikacijos skyrius,
tel. (8 422) 69025; 69052
Finansų skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Žemės nuoma Žemės nuomos mokesčio skaičiavimas fiziniams ir juridiniams asmenims Finansų skyrius,
tel. (8 422) 69048; 69020
Skolų administravimas Baisogalos komunalinio ūkio skolų administravimas Finansų skyrius,
tel. (8 422) 69048; 69020
Pažymos Pažymų apie naudojamą valstybinę žemę, pažymų apie skolas už valstybinę žemę, skolas Baisogalos komunaliniui ūkiui išrašymas Finansų skyrius,
tel. (8 422) 69048; 69020
Juridinio skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Teisinė pagalba Pirminės teisinės pagalbos teikimas Juridinis skyrius,
tel. (8 422) 69017; 69006
Paveldosaugos skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Būklė Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimas Paveldosaugos skyrius,
tel. (8 422) 51442
Būklė Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimas skubos tvarka Paveldosaugos skyrius,
tel. (8 422) 51442
Tarpininkavimas Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros paveldo departamento Paveldosaugos skyrius,
tel. (8 422) 51442
Statybos skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Statyba Prašymas įsigyti nenukirsto valstybinio miško medienos, naudingos pastatams statyti ar remontuoti sumažinta kaina iki 50 proc. Statybos skyrius,
tel. (8 422) 69013; 69144
Statyba Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų statinio (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį Statybos skyrius,
tel. (8 422) 69146; 69144
Statyba Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų patalpos (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį Statybos skyrius,
tel. (8 422) 69146; 69144
Statyba Pažyma apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį Statybos skyrius,
tel. (8 422) 69146; 69144
Statyba Pažyma apie patalpų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį Statybos skyrius,
tel. (8 422) 69146; 69144
Socialinės paramos skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Parama Socialinė parama mokiniams Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69053, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Parama Socialinė pašalpa Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69031, 69049, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Parama Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69031, 69049, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Parama

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

Socialinės paramos skyrius
tel. (8 422) 69049, 69033
Parama Būsto pritaikymas neįgaliesiems Socialinės paramos skyrius
tel. (8 422) 69030, 69033
Kompensacija Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas Socialinės paramos skyrius
tel. (8 422) 69136, 69033
Išmoka Vienkartinė išmoka gimus vaikui Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Išmoka Dokumentų rengimas teikimui skirti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų Socialinės paramos skyrius
tel. (8 422) 69032, 69033
Išmoka Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai Socialinės paramos skyrius
tel. (8 422) 69030, 69033
Išmoka Išmokos vaikui Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Kompensacija Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69132, 69033.
Kompensacija Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69132, 69033.
Pažymėjimai Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69132, 69033.
Išmoka Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69147, 69033.
Išmoka Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Pažyma Pažymos apie gaunamas išmokas išdavimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Parama Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Pažymėjimai Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą priėmimas ir pažymėjimų išdavimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Priežiūra Socialinė priežiūra Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Išmoka Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69147, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Išmoka Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69147, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Pašalpa Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Išmoka Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69147, 69033.
Pašalpa Vienkartinių pašalpų iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas ir išmokėjimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Globa Socialinė globa Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69030, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Pažymėjimai Dokumentų neįgaliojo pažymėjimo išdavimui priėmimas ir pažymėjimo išdavimas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Kompensacija Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Poreikiai Specialiųjų poreikių lygio nustatymas Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Kompensacija Šalpos kompensacijos Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Pensija Šalpos našlaičių pensijos Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Pensija Šalpos pensijos Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Kompensacija Transporto išlaidų kompensacijų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia Socialinės paramos skyrius, tel. (8 422) 69032, 69033.
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Priežiūra Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija,
tel. (8 422) 69044
Priežiūra Kompleksiškai teikiamos pagalbos Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) organizavimas ir koordinavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, tel. (8 422) 69 047
Leidimai

Leidimų masiniams renginiams organizuoti išdavimas
(epaslaugos.lt)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, tel. (8 422) 69 047
Investicijų ir turto valdymo skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Būstas Asmenų (šeimų) įrašymas į Asmenų (šeimų) turinčių teisę į Radviliškio rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69010, 69138
Būstas Savivaldybės socialinio būsto nuoma Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69010, 69138
Būstas Pažyma apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69010, 69138
Nuosavybės atstatymas Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (gyvenamuosius namus, jų dalis, butus ir ūkinės-komercinės paskirties pastatus) nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69051, 69138
Garantijų vykdymas Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, išdavimas ir vykdymas Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69051, 69138
Licencijos Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69015, 69138
Licencijos Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69015, 69138
Leidimai Leidimo verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69015, 69138
Leidimai

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
(epaslaugos.lt)

Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69015, 69138
Licencijos Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 proc., masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69015, 69138
Leidimai

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
(epaslaugos.lt)

Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69014, 69138
Leidimai Leidimų vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69014, 69138
Licencijos Licencijos (licencijos kopijos) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas Investicijų ir turto valdymo skyrius,
tel. (8 422) 69014, 69138
Vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Globa Pažymų apie vaiko tėvus, vaiko globą (rūpybą) išdavimas Vaiko teisių apsaugos skyrius,
tel. (8 422) 69028; 69027; 69041
Globa Likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu organizavimas Vaiko teisių apsaugos skyrius,
tel. (8 422) 69028; 69027; 69041
Globa Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, atrankos bei pasirengimo globoti (rūpintis, įvaikinti organizavimo paslauga Vaiko teisių apsaugos skyrius,
tel. (8 422) 69028; 69027; 69041
Globa Sutikimo, kad rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus, gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas Vaiko teisių apsaugos skyrius,
tel. (8 422) 69028; 69027; 69041
Žemės ūkio skyriaus veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Išmokos Atsietos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69009; 69145
Išmokos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69009; 69145
Kvotos Pieno gamybos kvotų administravimas Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69009; 69145
Žala Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos registravimo ir apskaičiavimo komisija,
tel. (8 422) 69137; 69145
Žala Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas Nuostolių patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius įvertinimo komisija,
tel. (8 422) 69009; 69145
Melioracija Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69137; 69145
Parama Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse kiekvienais metais Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69140; 69145
Ūkis

Ūkininko ūkio registravimas/ duomenų keitimas/ išregistravimas
(epaslaugos.lt)

Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69140; 69145
Ūkis Žemės ūkio valdų administravimas Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69140; 69145
Technika Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69141; 69145
Technika

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau – traktorius, traktoriai) techninė apžiūra
(epaslaugos.lt)

Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69141; 69145
Technika Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau – Traktorius) duomenų keitimas Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 422) 69141; 69145
Specialistų veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Leidimai Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas
(epaslaugos.lt)
Vyriausiasis specialistas, tel. (8 422) 69009
Leidimai Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas Vyriausiasis specialistas,
tel. (8 422) 69009
Konsultavimas Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais

Vyriausiasis specialistas,
tel. (8 422) 51433

Žala Nuostolių už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms nustatymas

Vyriausiasis specialistas,
tel. (8 422) 51433

Seniūnijų veiklos sritys
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Leidimai

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas
(epaslaugos.lt)

 Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Notariniai veiksmai Notariniai veiksmai Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Notariniai veiksmai Įgaliojimų tvirtinimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymos apie darbą seniūnijoje išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Gyvenamosios vietos deklaravimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos

Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas.
(epaslaugos.lt)

Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
(epaslaugos.lt)

Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymos apie išvykusio į užsienį asmens deklaruotus dokumentus išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Leidimų laidoti išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymų išdavimas apie asmens palaidojimo vietą Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Leidimo žemės kasimo darbams vykdyti išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos

Leidimų prekiauti Savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimas
(epaslaugos.lt)

Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymos išdavimas patalpų savininkams (bendraturčiams) Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Prašymų leidimų medžių, krūmų kirtimui, pašalinimo ir genėjimo darbams išdavimui priėmimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.
Pažymos Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas Seniūnijų specialistai, seniūnai.
Seniūnijų kontaktai.

Už administracinių paslaugų aprašymų turinį, atnaujinimus atsakingi struktūrinių padalinių vadovai, specialistai, neįeinantys į struktūrinius padalinius.
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-13 08:17:16
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis

Aktualu

Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: