2019 m. sausio 21 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Naujienos
Renginiai
Skelbimai
2019-01-18

Ketvirta vieta iš 60-ties. Tokia Radviliškio rajono savivaldybė pagal Lietuvos savivaldybių skaidrumo tyrimo rezultatus, kurį atliko „Transparency International“ Lietuvos skyrius. Radviliškio rajono savivaldybė bendrame vertinime surinko 80 proc. Radviliškio rajono savivaldybę lenkia Joniškio, Alytaus ir Širvintų rajonų savivaldybės.

2019-01-18

2019 m. sausio 24 d. Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje 13.00 val. vyks Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija
2019-01-18

Pasikeitė mokėjimo už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą tvarka. Visa reikalinga išsami informacija – www.radvanduo.lt, skyrelyje „Paviršinių nuotekų tvarkymas“.

UAB „Radviliškio vanduo“ administracijos informacija

2019-01-17

Lietuvos automobilių kelių direkcijos svetainėje internete http://lakd.lrv.lt/ skyrelyje Praneškite apie blogą kelią galite pranešti apie blogą, nesaugų eksploatuoti kelią.

2019-01-16

ES Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“

2019-01-16

Pakiršinyje veikiantis vaikų dienos centras „Gandriukas“ reikiamas sąlygas vaikų socializacijai, kūrybiškumo ir įvairiapusiams gebėjimams lavinti. Įvairiausių užsiėmimų metu stiprinamas vaikų pasitikėjimas savimi, kad jie taptų atsakingesni, savarankiškesni, pasijustų reikalingi, o kartu būtų atitraukiami nuo beprasmio laiko leidimo. Prasmingai praleistas laisvalaikis padeda vaikams praturtinti dvasinį pasaulį, skatina kultūringos ir pilietiškos asmenybės ugdymą, atsiskleidžia kiekvieno asmeniniai gebėjimai.

2019-01-15

Trys Radviliškio muzikos mokyklos solistės: Lėja Deltuvaitė, Gabija Razmutė, Roberta Jurpalytė  dalyvavo kas dvejus metus Daugpilyje (Latvija) rengiamame tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Sudraba zvani“ („Sidabriniai varpai“). Tryliktą kartą organizuojamo festivalio organizatoriai sukviečia įvairių kategorijų vokalinius ansamblius, chorus iš daugiau nei šešių valstybių. Šiais metais festivalyje pareiškė norą dalyvauti daugiau nei 150 dalyvių.

2019-01-14

2019 m.  sausio 12 d. (šeštadienį) Vilniuje vyko XXVIII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“, skirtas Lietuvos Laisvės gynėjams atminti, jame dalyvavo Baisogalos 608 kuopos jaunieji šauliai: Kotryna Antonovaitė, Nedas Goerkis, Greta Gaučaitė, Viktorija Civilkaitė, Neringa Vasnytė, Nojus Terebeiza. Šiemet 7 700 bėgimo dalyvių startavo  nuo Antakalnio kapinių, finišavo prie televizijos bokšto. Kartu su tūkstančiu Lietuvos šaulių sąjungos dalyvių 9 kilometrus bėgo ir tūkstančiai Lietuvos karių, svečiai iš JAV, Latvijos, Estijos. Akcijoje dalyvavę baisogaliečiai entuziastingai įveikė trasą, buvo apdovanoti atminimo medaliais, pavaišinti arbata ir bandelėmis.

2019-01-14

Sausio 13-oji – diena, kai visi suprantame, kad laisvė nėra duotybė. Tai – krauju iškovota teisė spręsti, kaip Lietuvai reikia gyventi toliau.

Minint 28-ąsias kruvinųjų įvykių metines, Radviliškio rajone prisiminti tie, kurie žuvo 1991 metais sausio 13-osios naktį. Prisiminti tie, kurie stovėjo tada  visuose Lietuvos miestuose prie svarbių valstybei objektų, pastatų ir gynė teisę į nepriklausomybę.

2019-01-11

Ankstų sausio 11 dienos rytą Radviliškio rajono savivaldybės įstaigos ir organizacijų languose įsižiebė žvakelės. Tradiciškai, jau dvyliktą kartą dalyvauta akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekvieną kartą languose uždegtos žvakelės primena tragiškus 1991 metų sausio įvykius, kuomet vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui.

2019-01-09

UAB „Šiaulių apskrities televizija“ Šiaulių apskrities mastu organizuoja rinkimus „MOTERIS SAULĖ“. Jų tikslas – pagerbti Šiaulių regiono moteris, kurios savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo, socialinio vystymo ir kitose srityse bei aktyvia visuomenine veikla ugdė pilietiškumą, gerumą, filantropiją.

2019-01-08

Radviliškio rajono savivaldybėje apsilankę Šv. Jokūbo kelio asociacijos atstovai su Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotoju Kazimieru Auguliu ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėju Vytautu Simeliu diskutavo apie Šv. Jokūbo kelio (Camino Lituano) maršruto per Radviliškio rajoną. Šiuo metu piligrimystė yra  labai populiarus užsiėmimas, todėl labai svarbu, kad  maršrutai piligrimams būtų patogūs, sužymėti, su galimybe rasti patogią nakvynę.

2019-01-08

Sausio 8 dieną 9 mėnesius trukusią tarnybą Oro gynybos batalione baigė ir į atsargą iškilmingai išlydėti 46 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, parengti oro gynybininkai.

Šia iškilminga proga karius sveikino Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas plk. Dainius Guzas, Karinių oro pajėgų vyresnysis kapelionas majoras daktaras Virginijus Veilentas, Oro gynybos bataliono vadas majoras Vaidas Šimaitis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, karių artimieji.

2019-01-07

Nors 2019 metais išmoka kiekvienam vaikui didėja nuo 30 iki 50 eurų, o kiekvienam neįgaliam vaikui – iki 69,92 eurų, tačiau jeigu tėvai jau yra pateikę prašymą šiai išmokai gauti, naujo prašymo teikti nereikia.

2019-01-07

2019 m. sausio 9 d. 16.00 val. savivaldybės mažojoje salėje šaukiamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.

Kontrolės komiteto posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl pareiškėjo 2018-11-15 prašymo, reg. Nr. GP-4269-(8.26), nagrinėjimo.

Komiteto pirmininko pavaduotoja 
Skaidra Dišlė

2019-01-04

Vadovaudamasi Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Radviliškio rajono savivaldybėje projekto  partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A-1364 (8.2) „Dėl Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Radviliškio rajono savivaldybėje projekto  partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“, Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Radviliškio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursą.

2019-01-03

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau-JGI) Lietuvoje skelbiama papildomą projekto „JUDAM“ partnerių atranka.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikta Departamento puslapyje.

2019-01-03

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), prokuratūrai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tokia prievolė atsirado, įsigaliojus naujoms Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatoms.

2019-01-02

Gruodžio 27 dieną Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje vykusi jau septintoji mokslinė-praktinė konferencija „Sveikas mokytojas – sėkmingo ugdymo garantas“ sulaukė daugiau nei 200 dalyvių ne tik iš Radviliškio, bet ir Šiaulių, Panevėžio rajonų. Per septynerius metus ši konferencija tapo vieta, kur susirenka kolegos, bičiuliai, visi tie, kuriems rūpi sveikta ir jos išsaugojimas.

2018-12-31

Kalėdų Senelių sambūris, gera nuotaika, keptas elnias ir kareiviška košė, smagūs žaidimai ir padėkos – tokia 2018 metų pabaiga Radviliškio rajono savivaldybėje.

2019-01-18

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šaukoto seniūnija skelbia Kunigiškių, Papušynio ir Šaukoto seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus, kurie vyks:

2019-01-18

Informuojame, kad:

  1. nuo 2019 m. sausio 14, 17, 22 d., vasario 11–12 d. ir vasario 18–19 d. bus organizuojamos Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadovybės Prieštankinės kuopos karių pratybos. Ginkluoti kariai  pėsčiomis judės Liaudiškių – Mažuolių miškuose ir Oro gynybos bataliono prieigose (Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis). Pratybų metu bus naudojami ginklai ir imitaciniai šoviniai, sunkioji karinė technika naudojama nebus.
  2. 2019 m. sausio 18 d. 8–15 val. Liaudiškių miške Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Operacijų palaikymo grupės Apsaugos grandies Nuolatinės privalomosios p{radinės karo tarnybos kariai vykdys orientavimosi vietovėje pratybas.

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ ir Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės informacija

2019-01-18

Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei (pareigybės lygis – A, pareiginės algos koeficientas – 6,4):

2019-01-16

Projekto tikslas – padidinti vyresnio amžiaus asmenų galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus.

2019-01-15

Radviliškio rajono savivaldybės Tyrulių seniūnija skelbia Tyrulių seniūnijos Polekėlės seniūnaitijos, Tyrulių seniūnaitijos ir Jonaitiškių seniūnaitijos seniūnaičių rinkimus, kurie vyks:

2019-01-15

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnija skelbia Arimaičių, Aukštelkų, Birjočių, Kalnelio Gražionių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus, kurie vyks:

2019-01-15

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio filialo būstinė išsikėlė į naujas patalpas adresu Gedimino g. 9, Radviliškyje (Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro pastate (prie garažų). Darbo laikas: ketvirtadieniais 10–14 val., tel. (8 422) 57 161, (8 422) )54 515, 8 606 87 562.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio filialo informacija

2019-01-15

Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnija skelbia Sidabravo seniūnijos Sidabravo, Vadaktų ir Beinoravos seniūnaitijų seniūnaičio rinkimus, kurie vyks:

2019-01-11

Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių seniūnija skelbia Pakalniškių seniūnijos Raudondvario ir Pociūnų seniūnaitijų seniūnaičio rinkimus, kurie vyks:

  • Raudondvario seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai – 2019-01-30;
  • Pociūnų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai – 2019-01-31.
2019-01-10

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 11 d. iki vasario 20 d. šviesiu ir tamsiu paros metu Radviliškio rajono Liaudiškių / Mažuolių miške ir Durpyno miškelyje Radviliškio mieste Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariai vykdys pratybas, kurių metu bus naudojami imitaciniai šaudmenys.

Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono informacija

2019-01-09

UAB „Šiaulių apskrities televizija“ Šiaulių apskrities mastu organizuoja rinkimus „MOTERIS SAULĖ“. Jų tikslas – pagerbti Šiaulių regiono moteris, kurios savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo, socialinio vystymo ir kitose srityse bei aktyvia visuomenine veikla ugdė pilietiškumą, gerumą, filantropiją.

2019-01-09

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba skelbia konkursą vyriausiojo specialisto pareigybei (pareigybės lygis – A, kategorija – 11):

2019-01-09

2018 metais Švedijos ambasada Vilniuje kartu su Lietuva šventė Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį. 2018 metų gruodžio 10 dieną sukako 70 metų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracijai. Ta proga ambasada kartu su partneriais įsteigė Žmogaus teisių apdovanojimą. Juo norima pagerbti ir paskatinti asmenį, kovojantį už žmogaus teises, lygybę ir nediskriminavimą.  

2019-01-07

Jau priimami prašymai dėl maisto produktų ir higienos prekių iš Europos socialinio fondo gavimo 2019 metams.

Prašymai priimami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 112 kabinete, (Aušros a. 10, I aukštas). Prašymas pildomas skyriuje. Pateikiamos pajamos per tris praėjusius mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio.

Radviliškio rajono savivaldybės innformacija

2019-01-04

Vadovaudamasi Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Radviliškio rajono savivaldybėje projekto  partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A-1364 (8.2) „Dėl Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Radviliškio rajono savivaldybėje projekto  partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“, Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Radviliškio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursą.

2019-01-04

Socialinės paramos skyrius informuoja, kad 2019 m. sausio mėnesį:

  1. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ir priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos bus mokamos nuo 2019 m. sausio 11 d.
  2. Išmokos vaikams bus mokamos nuo 2019 m. sausio 14 d.

Socialinės paramos skyrius

2018-12-27

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. rugpjūčio 23 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtino:

2018-09-26

Radviliškio rajono savivaldybė skelbia konkursą laisvoms Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos direktoriaus pareigoms.

Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Sausis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: