2018 m. vasario 21 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Naujienos
Renginiai
Skelbimai
2018-02-21

Vasario 16-ąją Tyruliuose  suorganizuota dviguba šventė: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis ir tradicinė padėkos šventė „Tesklando tarp mūsų gerumas“.

Gražioje šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius  Tyrulių seniūnijos bendruomenėms tarė LR Seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis ir Radviliškio savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė.

2018-02-21

Vasario 15 dieną LR Seime vyko iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, į kurį buvo pakviesti trys garbūs Radviliškio rajono gyventojai: Radviliškio miesto Garbės piliečiai Stasė Janušonienė ir Viktoras Karmonas, Baisogalos Garbės pilietis Vilimas Malinauskas.

2018-02-21

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga Radviliškio rajono savivaldybės gyventojus sveikimo Radviliškio rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo partneriai.

Umanės miesto (Umanės) meras Aleksandras Cebrijus ir bendradarbiavimo su užsienio šalinis draugijos pirmininkė Galina Kučer sveikina radviliškiečius ir visos Lietuvos žmones: „Sveikiname visus Jus  su Vasario 16-ąja. Džiaugiamės Jūsų šalies pasiekimais, kuri nacionalinės vienybės, dvasios stiprybės ir nenuilstamo darbo dėka ėjo sudėtingu transformacijos keliu ir tapo šiuolaikine demokratine Europos valstybe.

2018-02-21

Jau penkiolika metų savaitraštis „Lietuvos sveikata“ organizuoja „Metų vadovo“ rinkimus. Kviečiame palaikyti VšĮ Radviliškio ligoninės direktorę Danutę Povelauskienę. Už į Auksinį finalą patekusius pretendentus balsuokite iki vasario 22 d. Balsuokite čia.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

2018-02-21

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad VDI teritoriniuose skyriuose veikiančios darbo ginčų komisijos praėjusiais metais gavo 6,7 tūkst. prašymų. Tai yra beveik penktadaliu daugiau nei 2016 m.

Kaip ir anksčiau, absoliuti dauguma prašymuose keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Palyginti su 2016 m., pernai beveik penktadaliu daugiau gauta reikalavimų dėl žalos atlyginimo (materialinės atsakomybės).

2018-02-21

Vasario 17 d. asociacijos „Acokavų bendruomenė“ nariai buvo pakviesti netradiciškai ir vieningai atšvęsti atkurtos Lietuvos šimtmetį.

Pasipuošę trispalviais akcentais, nešini LR vėliavomis, kas pavieniui, kas su visa šeimyna, visi rinkosi prie Acokavų bendruomenės namučių. Čia fotografijai neabejingi Laimonas ir Eglė Simaičiai vos spėjo fiksuoti susirinkusių nuotaikas.

2018-02-21

Vasario 16-ąją Šeduvoje iškilmingai buvo švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis. Šv. Mišias Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje aukojo parapijos klebonas Virginijus Kazaitis. Valstybingumo keliu šeduvius vedė Šeduvos šauliai ir Šeduvos gimnazijos orkestro būgnininkai.

2018-02-21

Vasario 13 dieną Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko respublikinis patriotinio eilėraščio deklamavimo konkursas „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“. Šis jau tradiciniu tapęs renginys šiais metais skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Į konkursą atvyko gausus būrys vaikučių ir jų mokytojų, tėvelių iš įvairių Lietuvos vietų. Visa darželio bendruomenė svečius pasitiko vilkėdama tautinius kostiumus, pasveikino svečius eilėmis, dainomis ir šokais. Sveikinimo žodį konkurso dalyviams tarė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė.

2018-02-20

Beveik Vasario 16-osios išvakarėse Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka sulaukė Suomijos Respublikos ambasados sveikinimo. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių proga Suomijos ambasada Viešajai bibliotekai padovanojo profesoriaus Henriko Meinanderio knygą „Suomijos istorija“.

2018-02-20

Pirmadienį, vasario 26 dieną, 17.15 val. Radviliškio kultūros centro mažojoje salėje (Maironio g. 10, Radviliškyje) vyks atvira Seimo narių ir radviliškiečių diskusija-debatai „Kaip gyvensime rytoj?“

2018-02-20

Siekdama plėtoti glaudų dialogą su viešojo administravimo subjektais ir verslu, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pristato nemokamų seminarų apie konkurenciją ciklą „Su konkurencija po Lietuvą“. Seminarų metu Konkurencijos tarybos ekspertai dalinsis savo žiniomis apie konkurencijos naudą vartotojui bei valstybei, patars, ką gali nuveikti savivaldybė, kad konkurencijos ribojimų būtų mažiau, o jos teikiamą naudą pajustų kiekvienas savivaldybės gyventojas.

2018-02-20

Vasario 16-oji Pociūnėliuose tradiciškai paminėta respublikiniu šaškių turnyru. Simboliška, kad šiais metais, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines, turnyre dalyvavo lygiai šimtas šaškininkų iš įvairių mūsų šalies miestų bei miestelių.

2018-02-20

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, pociūnėliečiai vasario 16-osios vakarą rinkosi į šventiškai papuoštus miestelio kultūros namus. Visi kartu sugiedojo Lietuvos Respublikos himną., vėliau klausėsi liaudiškos muzikos ansamblio „Liaudė“, vadovaujamo Pociūnėlių kultūros namų darbuotojo Zigmo Paulausko, koncerto. Lyriškas, skambias, kiekvieno lietuvio širdžiai artimas dainas nuoširdžiai dainavo šešios ansamblio moterys ir du vyrai. Koncerto žiūrovai buvo pakviesti dainuoti kartu. Tikrai šventiška vakaro pradžia.

2018-02-20

Atkurtai Lietuvai – 100. Šia gražia proga šventiniai renginiai ir dovanos, padėkos ir sveikinimai Lietuvai Radviliškyje liejosi kaip iš gausybės rago. 100 metų atkurtai Lietuvos valstybei ir 100 metų žmogui... Gyvenimo kelias abiem ir džiaugsmo, ir skausmo pilnas. Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženklai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga įteikti ir trims Radviliškio rajone gyvenančioms šimtametėms: Mortai Žaromskienei iš Valatkonių kaimo, Marijonai Rajunčienei iš Vileikių kaimo ir Stasei Adomaitienei iš Radviliškio.

2018-02-19

Prisidedant prie sukurtos Radviliškio rajono savivaldybės infrastruktūros tvarkymo bus organizuojami šie laikino pobūdžio darbai:

  1. savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, takų, pakelių, želdinių tvarkymo ir priežiūros, infrastruktūros objektų smulkaus remonto, laikino pobūdžio pagalbiniai darbai;

  2. istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, neveikiančių kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.

2018-02-19

Mūsų šalies istorijoje užfiksuota labai daug svarbių ir pasididžiavimo vertų datų, kurių įvykiai kūrė Lietuvą. Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, būdama Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejaus liudininke, norėjo šią išskirtinę datą ypatingai įamžinti – taip gimė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos portretų parodos „Gimę laisvės dieną“ idėja. Prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo Viešosios bibliotekos partneriai: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Radviliškio rajono seniūnijos, Radviliškio krašto žmonės, gimę vasario 16-ąją.

2018-02-19

Minaičiuose susirinkę LR Seimo nariai, LR krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės atstovai, Radviliškio rajono savivaldybės vadovai, šauliai, jaunimas, partizanai, jų artimieji, Lietuvos patriotai Minaičiuose, Miknių-Petrėčių sodyboje esančiame Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Deklaracijos paskelbimo memoriale paminėjo 69-ąsias 1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo metines, prasmingai pasitiko Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir šventė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

2018-02-19

2018 m. vasario 27 d. Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje 13.00 val. vyks Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Tarybos komitetų posėdžiai:

2018-02-15

Ir vėl metai apsuko ratą, ir vėl kviečiame palaikyti Radviliškio krašto atstovę jubiliejiniuose, dešimtuosiuose Šiaulių apskrities metų moters rinkimuose „Moteris Saulė 2017“. Šiais metais Radviliškio rajonui juose atstovauja Elžbieta Karaliūtė.

2018-02-15

informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. prasidėjo paramos paraiškų surinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Paramos paraiškas galima pateikti  iki kovo 12 d.

Daugiau Informacijos – lankstinuke. (PDF formatas)

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: