2018 m. gegužės 27 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Konkursas Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ direktoriaus pareigoms eiti Spausdinimo versija

DĖMESIO!

Vadovaudamiesi 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau Aprašas), informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai įmonių, įstaigų vadovų ir kitoms Apraše nurodytoms pareigoms skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai centralizuotai turi teikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) (www.vtd.lt).

KONKURSAS RADVILIŠKIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI 

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:
Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16 -osios g. 13, LT 82135 Radviliškis

Pareigos (darbo pobūdis): vadovauti įstaigai, organizuoti Radviliškio rajono savivaldybės vaikų globos namų „Nykštukas“ darbą, užtikrinti globotinių teisių bei teisėtų interesų apsaugą.
Direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis – A2.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Valstybinės kalbos mokėjimas: mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, edukologijos krypties) išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirties socialinėje srityje stažą;
 3. mokėti valstybinę kalbą, išmanyti raštvedybos taisykles;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, Globos namų veiklą, LR Darbo kodeksu, kitais norminiais aktais ir Globos namų veiklos nuostatais;
 5. gerai išmanyti valstybinę ir regioninę socialinę politiką, pagrindines Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Radviliškio rajono savivaldybės programas ir veiklos gaires socialinėje srityje;
 6. būti susipažinusiam su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais, išmanyti darbo organizavimą  reglamentuojančius dokumentus, mokėti sisteminti ir analizuoti duomenis, planuoti ir organizuoti įstaigos bendruomenės veiklą, sudaryti plėtros bei veiklos programas ir projektus;
 7. išmanyti Globos namų pagrindinės veiklos organizavimo, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai;
 8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti įstaigos darbą, bendrauti su žmonėmis, diegti humanistinius, demokratinius bendravimo su darbuotojais principus, grindžiant juos tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu;
 9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 5. Užpildytą pretendento anketą.
 6. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
 7. Privačių interesų deklaracijos nuorašą.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/.

Išsamesnė informacija:

Žaneta Buniuvienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 422) 69148, el. p. zaneta.buniuviene@radviliskis.lt.

konkursas radviliškio rajono vaikų globos namų „nykštukas“ direktoriaus pareigoms eiti
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: