2019 m. liepos 22 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“Spausdinimo versija

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A-607 (8.2) patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje aprašu (toliau – aprašas).

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2019 m. liepos 16 d. iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. 14.00 val.

Paraiškas gali teikti Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau kartu – organizacija).

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus):

 1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją;
 2. Pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui, kopiją;
 3. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą nustatytos formos deklaraciją (aprašo 5 priedas);
 4. Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;
 5. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo/sutarties kopiją;
 6. Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas, kopiją;
 7. Kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Pareiškėjas užpildytą nustatytos formos paraišką (įsegtą į segtuvėlį) su lydraščiu (lydraštis turi būti adresuotas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) Rimvydui Aleknavičiui) pateikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijai (Aušros a. 10, Radviliškis, I aukštas (Asmenų aptarnavimo kabinete) arba atsiunčia elektroniniu paštu siunčiant skenuotas paraiškas su lydraščiu adresu informacija@radviliskis.lt.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo, per įgaliotą asmenį, paštu, per kurjerį ar elektroniniu būdu. Kitais būdais (pvz., faksu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 14.00 val. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti administracijai klausimų dėl dalyvavimo priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų. Pareiškėjai gali kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistą (jaunimo reikalų koordinatorių) Rimvydą Aleknavičių tel. 8 620 33 786 arba (8 422) 69 018, el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt.

 • Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje aprašas (*.docx, *.pdf)
 • Paraiškos forma (*.docx, *.pdf)
 • Paraiškos priedo forma (*.xlsx)
 • Pareiškėjo deklaracijos forma (*.docx, *.pdf)
 • Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose vykdytinos ir finansuotinos veiklos (*.docx, *.pdf)

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)