Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Ekologija
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vaiko teisės
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Taksi paslaugos
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
 • Verslininkams
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Administracinės naštos mažinimas
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Nuostatai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Skelbiamas konkursas Baisogalos kultūros centro direktoriaus pareigoms eitiSpausdinimo versija

  Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas – Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Maironio g. 46, LT-82320 Baisogala, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.
  Pareigos (darbo pobūdis) – direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį.
  Pareigybės lygis
  – A1.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas direktoriui nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį.

  Kvalifikaciniai reikalavimai:

  Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti aukštąjį universitetinį (meno srities, muzikos ar teatro krypties ar socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties) išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;
  • turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje.

  Specialieji kvalifikaciniai  reikalavimai:

  • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su Centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
  • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
  • išmanyti regiono kultūros savitumą;
  • turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
  • mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas;
  • išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
  • mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
  • mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;
  • žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
  • išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
  • ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš 3-jų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
  • mokėti dirbti kompiuteriu biuro ir dokumentų tvarkymo programomis.
  • būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

  Funkcijos.

  Centro direktorius:

  • organizuoja Centro darbą, atsako už jam pavaldžių filialų darbą;
  • vadovauja Centro strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
  • organizuoja Centro veiklos, metinės ataskaitos rengimą, analizuoja teikiamų paslaugų būklę, pokyčius, vertinimą;
  • tvirtina Centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo.
  • tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
  • įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos ir skiria  drausmines nuobaudas:
  • vertina Centro kultūros ir meno darbuotojų veiklą, organizuoja darbuotojų atestavimą;
  • tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priemokas, išleidžia atostogų ir komandiruotes;
  • organizuoja Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
  • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  • užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  • užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Centre;
  • tvirtina Centro pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
  • kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebūtų vartojamos narkotinės ir kitos psichotropinės medžiagos, jomis prekiaujama, platinama nelegali literatūra, spaudiniai ir kt.;
  • atsako už darbo drausmę kūrybinių stovyklų, renginių, parodų, simpoziumų metu;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui;
  • leidžia įsakymus ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams;
  • atsako už Savininko sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą ir įgyvendinimą;
  • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
  • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatomis, įgyvendina priešgaisrinės saugos priemones;
  • sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas bankuose, vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;
  • organizuoja ir kontroliuoja Centro koncertinę ir kitą kultūrinę veiklą;
  • užtikrina meno mėgėjų dalyvavimą rajono, regiono, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  • atsako už Centro raštvedybą, dokumentų tvarkymą ir saugojimą, rengia darbo planus ir ataskaitas, atsako už šių ataskaitų, ir kitų dokumentų tikrumą ir jų pateikimą laiku Savivaldybės administracijos direktoriui per Švietimo, kultūros ir sporto skyrių;
  • vykdo kitas funkcijas, numatytas Centro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

  Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (siunčiant registruotu laišku - pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro).
  3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  4. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  5. Gyvenimo aprašymas (CV).
  6. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantis dokumentas bei kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos;
  7. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame laisva forma nurodomi gebėjimai ir dalykinės savybės, įgūdžiai strateginio planavimo, kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityje.
  8. Pretendento anketa (pagal LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą - gali būti pildoma vietoje).
  9. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa.

  Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo). Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Valstybės tarnybos departamento svetainėje. Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Tiesiogiai dokumentai teikiami adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui, Aušros a. 10, 226 kab., LT-82173 Radviliškis; elektroniniu paštu teikiami adresu zaneta.buniuviene@radviliskis.lt.

  Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

  Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu.

  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai – Žaneta Buniuvienė, tel. (8 422) 69 148, el. paštas zaneta.buniuviene@radviliskis.lt

  Radviliškio rajono savivaldybės informacija

  Twitter MySpace LinkedIn Facebook
  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  komentarų nėra
  Atgal
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.