2017 m. rugsėjo 26 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Politiniai kaliniai ir tremtiniai susitiko AriogalojeSpausdinimo versija

Kiekvieną vasarą Ariogaloje vyks¬tantis tremtinių, politinių kalinių, Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ suburia likimo lietuvius, praėju sius kančių pragarus tremtyje Norilske, Novosibirske, Omske, Tomske, Magadane, Igarkoje, Krasnojarske ir kitose Sibiro vietose. Šiais metais  27-ajame  sambūryje dalyvavo ir gražus būrys – net 90 – Radviliškio rajono gyventojų. Į susitikimą su likimo draugais juos palydėjo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė.

Maironio apdainuotame  Dubysos slėnyje organizuotame sąskrydyje, kurio politiniai kaliniai ir tremtiniai laukia visus metus, niekas neklausia, iš kur atvykai. Pasak radviliškietės, ilgametės Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio filialo pirmininkės Stasės Janušonienės, visi čia susirinkusieji klausia, kur tu buvai Sibire: kokioj srity, kokiam rajone, prie kokios upės. Čia visi jaučiasi kaip viena šeima, kaip artimi giminaičiai. „Nors mūsų gretos kaskart vis mažėja, bet norinčiųjų vykti atsiranda nemažas būrys. Džiaugiamės sulaukę paramos, pagalbos, supratimo iš rajono vadovų, ne kartą su mumis į sąskrydį vyko meras Antanas Čepononis, šį kartą mus lydėjo Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. Esame dėkingi už  suteiktą pagalbą: palapinę, suolus, stalą, prie kurio susėdame pasimeldę šv. Mišių aukoje. Čia bendraujame, klausomės nuostabaus koncerto“, – sakė S. Janušonienė.

Šiais metais renginyje, stebint  daugiau nei 7 tūkstančiams žmonių, buvo uždegtas simbolinis aukuras, iškeltos Baltijos šalių vėliavos. Stasei Janušonienei, kaip sąjungos Radviliškio filialo pirmininkei, buvo patikėta  renginio atidarymo ceremonijoje iškelti Latvijos Respublikos vėliavą. Šv. Mišias už Tėvynę aukojo arki¬vyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kuris 1947 m. birželį vykusius masinius trėmimus, tautos tragizmą pavadino Juoduoju birželiu.

Renginyje tylos minute pagerbti visi, kritę už Lietuvos laisvę, iš tremties negrįžę, nukankinti ir nužudyti lietuvių tautos sesės ir broliai, uždegtas aukuras laisvės kovų dalyviams atminti, perskaitytas Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimas, kuriame ji išreiš¬kė pagarbą tremtiniams, kentėjusiems už Lietuvos laisvę, išreiškusiems pasiaukojamą meilę Tėvynei, sugebėjusiems išsaugoti moralines ir tautines vertybes. Prezidentė palinkėjo prasmingų darbų Tėvynės labui, ragino branginti laisvę, kalbą, linkėjo visiems stiprybės ir sveikatos.

Sąskrydyje koncertavo jungtinis politinių kalinių ir tremtinių choras, solistai Vytautas Juozapaitis, Liudas Mikalauskas, Stasys Liupkevičius, ansamblis „Ainiai“.

Ne tik koncertų paklausyti ir pabendrauti į sąskrydį kasmet atvyksta  politiniai kaliniai ir tremtiniai. Kasmet atsiranda ir problemų, kurias reikia spręsi valstybiniu lygiu. Šiais metais sąskrydyje aptartos finansinės paramos ir istorinės atminties išsaugojimo klausimai. Sąskrydyje taip pat priimtos trys rezoliucijos: dėl Lukiškių aikštės memorialo, politinės padėties ir tremtinių socialinių garantijų. Lietuos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas pabrėžė, jog LPKTS nuolat stengiasi, kad buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, partizanai aktyviai dalyvautų visuomeniniame gyvenime.

Sovietų okupantai 1940–1952 metais į lagerius ir tremtį išvežė daugiau kaip 275 tūkstančius Lietuvos gyventojų. Gvido Rutkausko skaičiavimais, dabar Lietuvoje gyvena apie 45 tūkst. tremtinio dalią patyrusių žmonių.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis

Aktualu

Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: