Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Ekologija
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vaiko teisės
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Taksi paslaugos
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
 • Verslininkams
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-01-01)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Administracinės naštos mažinimas
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Nuostatai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Radviliškio seniūnijos seniūno pareigybeiSpausdinimo versija

  Radviliškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Radviliškio seniūnijos seniūno pareigybei (pareigybės lygis – A, kategorija – 12):

  RADVILIŠKIO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Radviliškio seniūnijos seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės kategorija – 12.

  II. PASKIRTIS
  4. Radviliškio seniūnijos seniūno pareigybės paskirtis – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo seniūnijai priskirtas funkcijas.

  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Bendroji veiklos sritis – seniūnijos vidaus administravimas.
  6. Specialioji veiklos sritis – notarinių veiksmų atlikimas Lietuvos Respublikos notariato įstatyme nustatyta tvarka.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  7.2. turėti vadovaujamo darbo patirtį;
  7.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių bei seniūnijų darbą;
  7.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;
  7.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
  7.6. turėti bendravimo įgūdžių.
  7.7. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  8. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
  8.1. organizuoja seniūnijos darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus ir metinį veiklos planą;
  8.2. vykdo Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas asignavimų, skirtų seniūnijai, valdytojo funkcijas;
  8.3. leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
  8.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
  8.5. rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
  8.6. rengia seniūnijos metinį viešųjų pirkimų planą;
  8.7. inicijuoja prekių ir paslaugų pirkimą pagal seniūnijos kompetenciją, teikia duomenis Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planui;
  8.8. vykdo einamąją finansų kontrolę pagal seniūnijos kompetenciją;
  8.9. kontroliuoja sutarčių ir susitarimų, kuriuos įgyvendina seniūnija, vykdymą bei atsako, kad nustatytais terminais ir teisėtais būdais būtų įvykdyti užsakovo sutartiniai įsipareigojimai;
  8.10. sudaro sutartis su asmenimis dėl visuomenei naudingos veiklos atlikimo, dėl savanoriškos veiklos ir yra atsakingas už jų tinkamą įvykdymą;
  8.11. Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
  8.12. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
  8.13. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
  8.14. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;
  8.15. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
  8.16. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus;
  8.17. teikia Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gyventojams seniūnijos teritorijoje organizavimo ir gerinimo;
  8.18. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
  8.19. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl:
  8.19.1. kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
  8.19.2. Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo;
  8.19.3. vietinio susisiekimo transporto organizavimo;
  8.19.4. Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros;
  8.19.5. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų;
  8.20. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
  8.21. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
  8.22. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
  8.23. neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;
  8.24. organizuoja seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:
  8.24.1. atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimą ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
  8.24.2. pagal kompetenciją vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;
  8.24.3. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka kaimo vietovėse namų ūkio knygų tvarkymą;
  8.24.4. duomenų, reikalingų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, rinkimą ir šiuos duomenis teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
  8.24.5. viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
  8.24.6. kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
  8.24.7. teisės aktų nustatyta tvarka valstybės perduotos funkcijos žemės ūkio srityje įgyvendinimą;
  8.24.8. priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą;
  8.24.9. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat įstatymuose numatytų kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimą seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams;
  8.24.10. žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registravimą ir duomenų teikimą Savivaldybės administracijos direktoriui;
  8.24.11. socialinės paramos teikimą seniūnijos teritorijoje ir duomenų apie išmokų, pašalpų mokėjimo tikslingumą surinkimą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
  8.25. dalyvauja seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu:
  8.25.1. organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, o Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pats teikia šias paslaugas;
  8.25.2. rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
  8.25.3. Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
  8.25.4. organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
  8.25.5. organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
  8.25.6. organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
  8.25.7. rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
  8.25.8. organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
  8.25.9. kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
  8.26. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų ir kitų dokumentų paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje pagal seniūnijos kompetenciją;
  8.27. rengia seniūnijos nuostatus, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus ar papildymus;
  8.28. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus ar papildymus;
  8.29. nustato seniūnijos darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia siūlymus dėl jų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;
  8.30. vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  8.31. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
  8.32. pavaduoja seniūnijos seniūno pavaduotoją laikinai jam nesant darbe dėl laikinojo nedarbingumo bei atostogų ir tarnybinių komandiruočių metu;
  8.33. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  _________________________

  !!! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, organizuojamame pagal nuo 2013-06-01 galiojančią tvarką, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija) (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

  Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

  Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

  Išsamesnė informacija apie konkursą: tel.: (8 422) 69 148, el. p. zaneta.buniuviene@radviliskis.lt

  Twitter MySpace LinkedIn Facebook
  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  komentarų nėra
  Atgal
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.