Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vaiko teisės
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Taksi paslaugos
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-01-01)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Paveldosaugos ir turizmo skyrius - vedėjas

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  6.2. turėti darbo patirties viešojo administravimo srityje;
  6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, saugomas teritorijas, žemės naudojimo apribojimus. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, tarptautinėmis konvencijomis ir kt.;
  6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
  6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
  6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
  6.7. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. vykdo valstybės ir savivaldybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, tikrina jų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui (toliau vadinama – Departamentas) Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
  7.2. informuoja Departamentą apie Savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių;
  7.3. nustato valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
  7.4. dalyvauja organizuojant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei svarstant kitų planavimo subjektų parengtus saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus ir juos derina;
  7.5. dalyvauja rengiant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;
  7.6. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos programas, organizuoja jų vykdymą bei kontrolę;
  7.7. nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nustatyti ir sprendimams dėl teisinės apsaugos reikalingumo priimti rengia Savivaldybės tarybai sprendimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau vadinama – Vertinimo taryba) steigimo, organizuoja jos darbą ir techninį aptarnavimą;
  7.8. vadovaudamasi Vertinimo tarybos sprendimais rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl kultūros paveldo objektų skelbimo Savivaldybės saugomais ir informuoja Kultūros paveldo departamentą ir visus asmenis, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;
  7.9. sudaro ir išduoda Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, pasirašo su valdytojais objektų apsaugos sutartis;
  7.10. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;
  7.11. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
  7.12. tikrina ir nustato saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose tvarkybos darbų projektų atitikimą teritorijų planavimo dokumentuose bei projektavimo sąlygų sąvade nustatytiems paveldosauginiams reikalavimams;
  7.13. dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos posėdžiuose tvirtinant savivaldybės teritorijų bendruosius ir detaliuosius planus, kai tose teritorijose yra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių;
  7.14. peržiūri teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų ribas, nustato jiems paveldosauginius apribojimus, prižiūri Savivaldybės tarybos įsteigtus kultūrinius draustinius, kontroliuoja, kaip jose naudojama žemė, taip pat žemės savininkų ir valdytojų veiklą, susijusią su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosauginiais apribojimais, organizuoja paveldotvarkos planų rengimą;
  7.15. tikrina nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, vykdo jų stebėseną, apžiūrą ir vertinimą bei kaupia informaciją;
  7.16. teikia Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims istorinę, tyrimų, projektinę medžiagą apie kultūros paveldo objektus, taip pat siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;
  7.17. tikrina saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose atminimo-įamžinimo lentų, mažųjų architektūros formų, laikinų statinių projektus ir juos derina;
  7.18. tarpininkauja tarp nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų ir Departamento: priima valdytojų prašymus ir su savo pasiūlymais teikia valdytojams atsakymus;
  7.19. teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai pasiūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
  7.20. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą.
  7.21. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais;
  7.22. rengia ir teikia rajono savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės turizmo plėtros programą, organizuoja jos vykdymą;
  7.23. rengia savivaldybės turizmo ir rekreacijos schemas ir projektus;
  7.24. rengia ir teikia pasiūlymus dėl viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektų;
  7.27. atlieka Savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
  7.28. teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų už savivaldybei priklausančių rekreacinių išteklių naudojimą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo;
  7.29. padeda organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;           
  7.30. bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir padeda rengiant muziejines moksleivių lavinimo programas;
  7.31. koordinuoja kraštotyrinės veiklos organizavimą draugijose, mokyklose ir visuomeninėse organizacijose;
  7.32. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
  7.33. vykdo vyriausiojo specialisto pareigybei priskirtas funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
  7.34. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštišku ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-02 11:13:45
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.