2019 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Paskutiniame verslo rėmimo posėdyje įmonėms išdalyta per 7 tūkstančius eurųSpausdinimo versija

2017 m. gruodžio 6 d. Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija paskutiniame 2018 metų posėdyje svarstė įmonių prašymus dėl finansinės paramos ir paskirstė fonde likusias fondo lėšas. Apsvarstyti ir patenkinti 10 įmonių prašymai. Sulaukta dar šešių įmonių prašymų, kurie, vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašu, perkelti svarstyti į 2018 metus, kai bus patvirtintas Savivaldybės biudžetas ir jame bus numatytos lėšos smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti.

Posėdyje įmonėms išdalyta per 7 tūkst. eurų paramos pagal 5 paramos formas iš 14, nustatytų Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos apraše.

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos pirmininkas K. Augulis pasidžiaugė, kad į komisiją paramos verslo pradžiai kreipėsi viena naujai įkurta įmonė (MB „Gintarinis grožis“, užsiimanti grožio salonų veikla), kurios steigėjai – 24 metai. Šiai įmonei skirta kompensacija pagal naują finansinę paramą – jaunimui iki 29 m., naujai įkūrusiam įmonę, pagrindinėms priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones, išlaidoms iš dalies padengti skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur. Tai nemaža paspirtis jaunai įmonei.

Trys įmonės dalyvavo Darbo biržos organizuojamame Vietinių užimtumo iniciatyvų projekte ir įsteigė devynias naujas darbo vietas: UAB „Baldupė“ – 5, UAB „Baisogalos bioenergija“ – 1 ir UAB „Biokuro bazė“ – 3 darbo vietas. Savivaldybė remia tokią iniciatyvą ir prisideda prie darbo vietų steigimo Apraše numatyta finansine parama – „įmonėms, parengusioms ir įgyvendinančioms vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse teritorijose ir steigiančioms naujas darbo vietas bedarbiams – po 200 Eur už kiekvieną steigiamą darbo vietą (parama skiriama už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus ir gavus projektui finansavimą)“.

UAB „Išmanioji apskaita“ skirta lėšų už naujai įsteigtas tris darbo vietas.

UAB „Radviliškio autocentras“ ir UAB „Gliukolvetas“ paskatintos už tris dirbančius darbuotojus, turinčius 30–55 proc. darbingumo lygį. UAB „Gliukolvetas“ už vieną darbuotoją neskirta lėšų, nes jis dirba 0,5 etato ir jo metinis atlyginimas yra mažesnis už 12 Vyriausybės nustatytų minimalių mėnesio atlyginimų.

Penkioms įmonėms iš dalies padengtos išlaidos, patirtos įsigijus pagrindinių priemonių, reikalingų verslui vystyti ar plėsti. Įmonės pirko padėklų kalimo stendus, medienos skersavimo stakles, krautuvą, betono maišyklę, stalą-šaldytuvą, vitrinas ir kt. Komisija 2018 m. atidėjo UAB „Radviliškio autocentras“ prašymą paskatinti bendrovę už dirbantį darbuotoją, turintį 50 proc. darbingumo lygį, nes darbo sutartis sudaryta 2016 m. gruodžio 27 d., jis dar nėra išdirbęs vienerių metų, ir už įsigytas pusiau automatines montavimo stakles, nes mokėjimas dar neatliktas. Tai neatitinka Aprašo reikalavimų.

Kviečiame įmones ir ateinančiais metais teikti paraiškas dėl dalinės piniginės pagalbos vystant ar plečiant verslą pagal šias formas:

„6. Finansinės paramos formos ir sąlygos:

6.1. naujos įmonės įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur. Finansuojama, kai įmonė įsteigta ne anksčiau kaip prieš vienus kalendorinius metus;
6.2. įmonėms, parengusioms ir įgyvendinančioms vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse teritorijose ir steigiančioms naujas darbo vietas bedarbiams – po 200 Eur už kiekvieną steigiamą darbo vietą (parama skiriama už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus ir gavus projektui finansavimą);
6.3. naujų darbo vietų steigimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 200 Eur už kiekvieną įsteigtą darbo vietą, jeigu darbo vieta išlaikyta vienus metus ir joje dirbančio darbuotojo darbo užmokestis ne mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį (taikoma tik darbo vietoms, kuriose įdarbinti Radviliškio rajono savivaldybės gyventojai). Finansuojamos darbo vietos, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš vienus kalendorinius metus;
6.4. įmonėms, įdarbinusioms 30–55 proc. darbingumo lygio darbuotojus – 200 Eur už kiekvienus tokio darbuotojo darbo metus; jeigu jo metinis atlyginimas ne mažesnis už Vyriausybės nustatyto minimalaus mėnesio atlyginimo 12 dydžių (taikoma tik įdarbintiems Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams);
6.5. įmonėms, padidinusioms gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dydį per metus – iki 30 proc. metinio gyventojų pajamų mokesčio, mokamo į rajono savivaldybės biudžetą, padidėjimo, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per metus (netaikoma, jei GPM padidėjo tik dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės padidintos minimalios mėnesio algos). Lyginami praėję kalendoriniai metai su užpraėjusiais kalendoriniais metais.
6.6. pagrindinių priemonių verslui plėsti, išskyrus transporto priemones, pastatų gamybai vystyti įsigijimo patirtoms išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio PVM mokėtojams) iš dalies padengti – iki 10 proc. išlaidų, bet ne daugiau 1 500 Eur per metus;
6.7. naujo gamybinio pastato statybos ar seno rekonstrukcijos projektavimo išlaidoms kompensuoti – iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;
6.8. jaunimui iki 29 m. naujai įkūrusiam įmonę pagrindinėms priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones, išlaidoms iš dalies padengti – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;

Pastaba:

6.6., 6.7.ir 6.8. punktuose numatyta parama skiriama, kai įsigyjamos pagrindinės priemonės ar gamybiniai pastatai bei projektavimo išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius kalendorinius metus.

6.9. paskolų, išperkamosios nuomos sutarčių, skirtų verslo plėtros programoms įgyvendinti, pirmųjų 12 mėnesių sumokėtoms palūkanoms dengti – 15 proc., bet ne daugiau 1 500 Eur;

Pastaba:

6.9 punkte numatyta parama neskiriama transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį, krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti.
6.10. Savivaldybės organizuojamiems verslininkų seminarams, konferencijoms, išvykoms, parodoms iš dalies finansuoti;
6.11. Savivaldybės organizuojamoms profesinėms verslo šventėms iš dalies finansuoti (pateikus išlaidų dokumentus);
6.12. įmonių su savo produkcija dalyvavimo parodose, mugėse išlaidoms (pagrįstoms dokumentais) iš dalies kompensuoti:

6.12.1. šalies ir užsienio – iki 1 000 Eur;
6.12.2. Šiaulių apskrities – registracijos ir ploto nuomos mokesčiams dengti, bet ne daugiau 500 Eur;

6.13. gaisrų, stichinių nelaimių padarytai žalai (pagrįstai dokumentais) iš dalies atlyginti – iki 3 000 Eur;

6.14. įmonei, išsinuomavusiai žemės sklypus verslui vystyti Radviliškio gamybos ir sandėliavimo objektų statybos teritorijoje (plyname lauke) ir laiku vykdančiai verslo plane numatytas priemones bei numatytus pasiekimus, grąžinti pradinę aukciono dalyvio 1 metų žemės nuomos mokesčio dydžio įmoką ir iki 5 metų iš eilės šiuo dydžiu sumažinti žemės nuomos mokestį.“

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)