2014-10-23
Profesinis raidos dienoraštis-galimybė surasti savąjį kelią

Profesinis raidos dienoraštis-galimybė surasti savąjį kelią

Vienas iš didžiųjų  jauno žmogaus gyvenimo planų yra profesinio kelio konstrukcija. Į profesijos pasirinkimą sudedami  dideli lūkesčiai, kartu ir nerimas. Dažnai kyla klausimas, kas gali nutikti, jei pasirinkimas bus neteisingas. Gal baigus studijas  visai nepatiks darbas? Apskritai ar įmanoma gauti darbą baigus pasirinktas studijas? Aplink daug patarėjų: mokytojai, tėvai, mokyklos ugdymo karjerai koordinavimo ir konsultavimo specialistas, mokyklos psichologas.  Jaunas žmogus dažnai sutrinka, nes tiek skirtingų perspektyvų, tik sunku nuspręsti, kuri tinkamiausia, todėl siekiant išsiaiškinti savo gyvenimo tikslą, kuris, be abejonės, sąveikautų su tinkamu profesijos pasirinkimu, nemažai dėmesio reikia skirti savęs pažinimui.


Lizdeikos gimnazijoje profesinis orientavimas yra vienas iš prioritetų, todėl  idėja sukurti metodinę priemonę, skirtą profesionaliai paįvairinti profesinio orientavimo paslaugas,  brandinta ne vienerius metus. Siekiant sąmoningo mokinių apsisprendimo pasirenkant profesiją  gimnazijoje įgyvendintas Erazmus+ finansuotos programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų  paramos fondas, profesinio orientavimo projektas. Įgyvendinant Ugdymo karjerai programą ir norint padėti mokiniams apsispręsti pasirenkant profesiją buvo sukurta metodinė priemonė Mano profesinės raidos dienoraštis. Vykdant projektą buvo bendradarbiaujama su VDU Teorinės psichologijos katedra. Pasak idėjos autorės ir projekto koordinatorės Lizdeikos gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Dagienės, atsižvelgus į švietimo prognozes didelis dėmesys 2014m. turėtų būti skiriamas profesiniam mokymui siekiant mažinti jaunimo nedarbą. Būtina pakeisti jaunimo, kaip socialinių pašalpų gavėjo statusą, padėti pasirinkti profesiją, sudaryti sąlygas užsidirti pinigų, sukurti verslą. Jaunam žmogui teisingas specialybės pasirinkimas yra vienas svarbiausių gyvenimo žingsnių.  Tačiau retai susimąstoma, kiek daug visko nulemia pirmasis iš šių didžiųjų gyvenimo pokyčių – specialybė. Dažnai po studijų pasirenkama profesija, kartais nė nesusimąstant, kiek ji yra patraukli pačiam žmogui, o vertinant tik jos išorinius „privalumus“ – populiarumą, perspektyvumą, madingumą, pagaliau, studijų miestą. Tačiau nė vienas iš šių dalykų nesuteiks gyvenime laimės, jeigu specialybė bus neįdomi ir nepatraukli pačiam žmogui. Jei mokinių paklaustume, kokio darbo jie norėtų, daugelis atsakytų, kad tokio, kuriame daug uždirbtų, būtų gerbiami, žodžiu, turėtų prestižinę specialybę. Jeigu jų paklaustume, kieno tėvai į darbą pirmadienį eina su šypsena, ko gero,  iš klasėje esančių 20–25 vaikų rankas pakeltų du–trys mokiniai. Peršasi išvada, jog žmonės, rinkdamiesi profesiją, per daug galvoja apie išorinius dalykus, tokius kaip pinigai, pagarba, įvaizdis, ir per mažai – apie tai, ko jie iš tiesų nori. Tokio pasirinkimo rezultatas – nelaimingi darbuotojai, kurie netekę darbo tampa viltį praradusiais  bedarbiais. Žmogus, atsakęs sau į klausimą, kas jam gyvenime yra svarbiausia,  gebės darbe atskleisti savo kūrybinius polinkius, realizuoti savo tikruosius troškimus, dirbs su meile.    

Savęs pažinimo procesas reikalauja nemažai žmogaus valios pastangų. Įsiklausyti ir pažinti save Lizdeikiečiai galės pildydami profesinės raidos dienoraštį. Naudodamiesi šia metodine priemone jaunuoliai turės galimybę atlikti savęs pažinimo užduotis, susijusias su savęs vertinimo, asmenybės bruožų įvertinimo, vertybinių orientacijų, laisvalaikio pomėgių pasirinkimu. Darydami įrašus dienoraštyje mokiniai neskubėdami galės atlikti profesinio tinkamumo užduotis, tai yra išsiaiškinti darbo vertybes, kurios yra svarbios galvojant apie darbą, nustatyti savo mąstymo stilių bei savo profesinius interesus. Mokiniams, pildantiems profesinės raidos dienoraštį, atsiveria galimybė nusistatyti bei pasirinkti  profesiją  remiantis kitų ( draugų, mokytojų, trenerių ir pan.) vertinimu bei sėkmingai planuoti karjerą. Būtent toks bendradarbiavimas padeda pasitikėti  autoritetais, būtinais karjeros kelyje, tapti sąmoningesniais ir ugdyti  gebėjimą valdyti savo mokymąsi bei karjerą. Dienoraščio paskutinieji puslapiai- profesinio tinkamumo užduotys, kurias atlikdami jaunuoliai gebės priimti pagrįstą sprendimą dėl profesijos pasirinkimo,  identifikuos savo profesinį tinkamumą, planuos studijas ir įsidarbinimo galimybes. Dienoraščio pildymas padės jaunam žmogui susisteminti savęs, darbo pasaulio pažinimo kompetencijas, leis numatyti ateitį.

Tikimasi, jog pildant profesinės raidos dienoraštį profesijos pasirinkimas gali būti kūrybiškai ir naujoviškai organizuotas procesas, padedantis jaunam žmogui įsivertinti savo gebėjimus ir galimybes bei tobulinantis asmeninės karjeros valdymo įgūdžius, skatinantis geriau suprasti ateities profesijų perspektyvas. Juk žmogus  sėkmę gali pasiekti tada, kai  profesija, darbas atitinka jo gyvenimo būdą, vertybines orientacijas. Turbūt sutiksite, kad jaunas žmogus- trapi gėlė, kurios  labai stipriai lenkti į kurią nors pusę negalima. Tačiau kiekvienas, įsiklausydamas į save, gali pasirinkti savąjį gyvenimo kelią ir eiti ten, kur  traukia širdis.

Gitana Abromikienė, Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė