2020 m. liepos 6 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Komisijos

Tarybos komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės


ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas – Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Pirmininko pavaduotojas – Jonas Pravilonis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus sekretorė.

Nariai:
Jurgis Baublys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Paulius Kablys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Birutė Mickaitienė, Vėriškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Romas Kalvaitis, Baisogalos bendruomenės atstovas;
Vijolė Česienė, Lizdeikos seniūnaitijos seniūnaitė.


Etikos komisijos ataskaitos


ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Pirmininkas – Saulius Luščikas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Pirmininko pavaduotojas – Arnoldas Matuzevičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

Nariai:
Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė;
Jolitas Onaitis, Kudirkos seniūnaitijos seniūnaitis;
Romas Kalvaitis, Baisogalos bendruomenės atstovas.


Antikorupcinės komisijos ataskaitos


KOMISIJA DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ŠEIMOS GYDYTOJUI, ATVYKUSIAM DIRBTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS

Pirmininkas -
Pirmininko pavaduotojas -
Sekretorė -

Nariai:


Komisijos protokolai.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-423 Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo"


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS EISMO KOMISIJA

Pirmininkas – Vidmantas Benevičius, Savivaldybės administracijos Juridinio skyrius, Civilinės saugos specialistas, tel. (8 422) 69 050, el. p. vidmantas.benevicius@radviliskis.lt.
Sekretorius – Vytautas Varanavičius, Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 422) 69 014, el. p. vytautas.varanavicius@radviliskis.lt.

Nariai:
Arnoldas Matuzevičius, Savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, tel. 8 422 69 006, el. p. arnoldas.matuzevicius@radviliskis.lt.
Artūras Valuckas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. 8 422 69 007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt.
Klaudijus Maminskas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 422) 69 014, el. p. klaudijus.maminskas@radviliskis.lt.
Laima Petravičienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja, tel. 8 422 48 548, el. p. laima.petraviciene@policija.lt.
Ernestas Mončauskas, Radviliskio miesto seniūnas; tel.: 8 422 66 077, el. p. ernestas.moncauskas@radviliskis.lt


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARPINSTITUCINĖ GRUPĖ BENDRAM DARBUI SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMUI IR KOORDINAVIMUI

Komisijos pirmininkė – Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).
Sekretorė – Jolanta Pranevičienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė.

Nariai:
Skaidrė Armonienė, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro laikinai einanti direktoriaus pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė.
Algimantas Augulis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių apskrities skyriaus Radviliškio rajone vyriausiasis specialistas.
Antanina Čečkauskienė, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriaus laikinai einanti pareigas vedėja.
Aistė Ginaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja.
Danutė Janušauskienė, sutrikusio intelekto žmonių globos draugijos „Radviliškio viltis“  Radviliškio rajone tarybos pirmininkė.
Irena Janušonienė, VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.
Virginijus Kablys, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas.
Alma Kubilinskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnijos seniūnė.
Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
Žydrūnė Plungienė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms.
Ilona Sernovienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja.
Rimas Špakauskas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.
Laisvūnas Vaičiūnas, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius.
Rita Vaigauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Mindaugas Pauliukas, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aistė Ginaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja.
Komisijos sekretorė – Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus sekretorė.

Komisijos nariai:
Andrius Kalaušis, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Šeduvos atvirojo jaunimo centro jaunimo darbuotojas.
Agnė Šlekienė, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė.
Vaida Rimkūnienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių skyriaus Radviliškio rajone vyriausioji specialistė.
Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės Socialinių paslaugų centro direktorė.
Marija Motiejūnienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Dolorita Jankauskienė, VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė.
Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.
Aivaras Kardašius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas.RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Virginijus Kablys, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėjas.
Sekretorė – Marija Motiejūnienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:
Indira Danauskienė, Šiaulių apygardos prokuratūra Šiaulių apylinkės prokuratūros (Radviliškis) prokurorė;
Aivaras Kardašius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
Vilma Banevičienė, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos vyresnioji  specialistė;
Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė;
Kristina Kovalenko, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
Aistė Ginaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja;
Rasa Miškinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
Justina Šereivaitė, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“  jaunimo darbuotoja.
Erika Patiejūnienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Radviliškio rajone vyriausioji specialistė.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2020 m. veiklos planas (PDF formatas).


RADVILIŠKIO RAJONO TRIŠALĖ TARYBA

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSTOVAI TRIŠALĖJE TARYBOJE:

Antanas Čepononis
Radviliškio rajono savivaldybės meras
Tel.: (8 422) 69 001, 8 686 69 385, el. p. meras@radviliskis.lt

Mindaugas Pauliukas
Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Tel.: (8 422) 69 002, 8 706 64826, el. p. mindaugas.pauliukas@radviliskis.lt

Jolanta Margaitienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė
Tel.: (8 422) 69 004, 8 614 08 714, el. p. jolanta.margaitiene@radviliskis.lt

Justinas Pranys
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Tel.: (8 422) 69 130, 8 611 26 996, el. p. justinas.pranys@radviliskis.lt

Jonas Pravilonis
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, RTVMC direktorius
Tel.: (8 422) 53 957, 8 686 21 598, el. p. info@rtvmc.lt


RADVILIŠKIO RAJONO DARBDAVIŲ ATSTOVAI TRIŠALĖJE TARYBOJE:

Pranas Balckus
IĮ „Santovita" vadovas
Tel. 8 600 26 300, el. p. santovita@santovita.com

Pranas Mickaitis
UAB „Radviliškio šiluma" direktorius
Tel. (8 422) 60 872, el. p. pranas@radsiluma.lt

Vaidas Stasiukynas
UAB „Radviliškio autocentras“ direktorius
Tel. 8 698 11 085, el. p. vservisas@gmail.com

Laisvūnas Vaičiūnas
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius
Tel. 8 686 67 137, el. p. laisvunas@gmail.com

Sigitas Krivickas
S. Krivicko įmonė „Fasma“ vadovas
Tel. 8  656 09 300, el. p. fasma@fasma.lt


RADVILIŠKIO RAJONO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAI TRIŠALĖJE TARYBOJE:

Rimantas Gedvilas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio lokomotyvų depo profesinės sąjungos pirmininkas
Tel.: 8 618 61440; el. p.: rimantas.gedvilas1@gmail.com, gedvilai@gmail.com

Vytautas Rasimavičius
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio  geležinkelio stoties profesinės sąjungos pirmininkas
Tel.: 8 620 23311; el. p.: v.rasimavicius@gmail.com

Sigita Snockienė
AB Lelija, Šeduvos filialo siuvimo įmonės profesinės sąjungos pirmininkė
Tel.: 8 683 31476; el. p.: ssnockiene@gmail.com

Dainius Šimkus
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio prekinių vagonų depo profesinės sąjungos pirmininkas
Tel.: 8 614 07330; el. p.: simkus.dainius@gmail.com

Dainius Dapkus
VĮ Radviliškio miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas
Tel. 8 687 36 334; el. p.: dapkus.d@gmail.com, d.dapkus@radmu.lt


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA

Pirmininkė – Audronė Beresnevičienė, Radviliškio rajono gausių šeimų asociacijos „Šeimos židinys“ pirmininkė;
Pirmininkės pavaduotojas Rimvydas Aleknavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius);
Sekretorė – Ilona Gvazdžiauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:
Rita Pranė Vilimaitė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė;
Aldona Januševičienė, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė;
Aldona Jurelevičienė, Vėriškių bendruomenės pirmininkė;  
Kristina Vasiliauskienė, Kalnelio Gražionių vaikų ir jaunimo užimtumo centro pirmininkė;
Skaidra Dišlė, Šeimos labdaros fondo vadovė, Radviliškio rajono Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto narė;
Justinas Kvėglys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narį, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas;
Živilė Laurutienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė;

Skaidra Armonienė, laikinai einanti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas visuomenės sveikatos stiprinimo  specialistė.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Skaidra Dišlė, Savivaldybės tarybos narė;
Pirmininko pavaduotojas – Kęstutis Dambrauskas, Savivaldybės tarybos narys.

Nariai:

Vytautas Krikščiūnas, Savivaldybės tarybos narys;
Andrius Grabauskas, Savivaldybės tarybos narys;
Jonas Pravilonis, Savivaldybės tarybos narys.


MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS REGISTRAVIMO IR APSKAIČIAVIMO KOMISIJA

Pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
Sekretorius – Nerijus Mataitis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai:

Valentina Grinienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;
Algirdas Fergelis, Radviliškio Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas;
Seniūnas vietovės, kurioje padaryta žala.


NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ LIKVIDUOJANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIUS, ĮVERTINIMO KOMISIJA

Pirmininkas – Alfredas Juozapavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

Nariai:
Vilma Urbonienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;
Romualdas Žukauskas, Radviliškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius;
Emlina Wiggins, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektorė;
Edmundas Adomavičius, Žemės ūkio bendrovės „Gražionių bekonas“ direktorius.

Už pateiktą informaciją atsakingi komisijų pirmininkai

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-05 13:52:31
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)