2022 m. sausio 22 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Projektai

Informacija teikiantiems projektus ES paramai gauti

 1. Kaip praktiškai įgyvendinti strateginius planus (1.3 Mb) (PDF formatas)

VYKDOMI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama:

 1. Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose;
 2. Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste;
 3. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione;
 4. Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 5. Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 6. Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas;
 7. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje;
 8. Baisogala gražėja. Radviliškio rajono savivaldybėje įgyvendinamas dar vienas kompleksinis infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektas;
 9. Radviliškio rajono savivaldybės Prastovonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas;
 10. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone;
 11. Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste “;
 12. Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“;
 13. Projektas „Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“;
 14. Projektas „Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje“;
 15. Projektas „Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje“;
 16. Projektas „Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos mstl. infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas“;
 17. Pradedamas įgyvendinti projektas „Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“;
 18. Pasirašyta projekto „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ rangos darbų sutartis;
 19. Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas.

Europos Ekonominės Erdvės parama

-

Bendrojo programavimo dokumentas:

-

Valstybės investicijų programa:

 1. VšĮ Radviliškio ligoninės efektyvaus energijos panaudojimo projektas.

Kiti projektai:

 1. VšĮ Radviliškio ligoninėje teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programa.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama

 1. Įgyvendintas „Gyventojų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šeduvos m.“ projektas.
 2. Įgyvendintas projektas „Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0007“.
 3. Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos.
 4. Radviliškio r. Skėmių sen. Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 5. Radviliškio r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 6. Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 7. Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 8. Projektas „Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo, Parko g. 6, pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai“;
 9. Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ – naujos erdvės ir galimybės ugdytiniams ir pedagogams, visai darželio bendruomenei;
 10. Projektas „Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g.“;
 11. Projektas „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje“;
 12. Projektas „Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtra“;
 13. Projektas „Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“;
 14. Projektas „Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus“;
 15. Pasiektas projekto „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ tikslas;
 16. Eismas Radviliškio miesto Gedimino ir Radvilų gatvės sankryžoje organizuojamas ratu, įrengta žiedinė sankryža;
 17. Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija‬;
 18. Radviliškio miesto Žaliosios, Kovo 11-osios ir dalies Alytaus gatvių rekonstrukcija:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 19. Radviliškio rajono savivaldybės Kleboniškio kaimo vėjo malūno pritaikymas ir tvarkybos darbai:
  Viešinimas.
 20. Radviliškio rajono savivaldybės Šiaulėnų miestelio kapinių koplyčios rekonstravimas ir tvarkybos darbai:
  Viešinimas.
 21. Radviliškio rajono savivaldybės atskirų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas;
 22. Radviliškio rajono savivaldybės Acokavų, Baisogalos, Šaukoto kadastrinių vietovių melioracijos sausinimo sistemų dalies rekonstrukcija:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 23. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastato renovacija gerinant viešųjų paslaugų kokybę:
  Viešinimas.
 24. Arimaičių ežero dalies išvalymas ir pakrantės sutvarkymas:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 25. Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto bendrojo plano parengimas;
 26. Radviliškio miesto Eibariškių gyvenamųjų namų kvartalo gatvių Obelėlės gatvės rekonstrukcija:
  Viešinimas.
 27. Drenažo sistemų įrengimas ir atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybės gyvenvietėse;
 28. Radviliškio rajono savivaldybės Pakalniškių, Kalnelio Gražionių, Daugėlaičių ir Kairėnėlių kaimų geriamojo vandens gerinimo (geležies šalinimo) sistemų įrengimas;
 29. Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės užterštos teritorijos tvarkymas:
  Viešinimas.
 30. Radviliškio rajono Vaižganto gimnazijos pastato Radviliškyje, Vaižganto g. 29 rekonstravimas:
  Viešinimas.
 31. Radviliškio rajono Pakalniškių kaimo kelio į Kleboniškių muziejų, Baisogalos miestelio Biliūno gatvės ir Šiaulėnų miestelio Tytuvėnų, Sodų, Tymonių ir Malūno gatvių rekonstrukcija:
  Viešinimas.
 32. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ ir lopšelyje-darželyje „Eglutė“ bei S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje;
 33. Radviliškio miesto Eglių ir Ąžuolų gatvių, Daukanto gatvės ir Marcinkevičiaus gatvės rekonstrukcija;
 34. Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 35. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajone socialinės rizikos ir smurtą patyrusių šeimų nariams;
 36. Radviliškio rajono savivaldybės specialiojo vandentvarkos plano parengimas;
 37. Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos miestelio bendrojo plano parengimas;
 38. Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio kultūros pažintinio turizmo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams;
 39. Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas:
  Viešinimas.
 40. Radviliškio rajono plėtros tobulinimas atnaujinant strateginį plėtros planą 2007–2013 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą;
 41. Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Radviliškio rajono Kleboniškių kaimo buities ekspozicijoje:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 42. Radviliškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas:
  Viešinimas;
  Viešinimas II.
 43. Radviliškio rajono savivaldybės Tyrulių miestelio kultūros namų pastato išorinės dalies kapitalinis remontas:
  Viešinimas.
 44. Radviliškio rajono savivaldybės Pakiršinio kaimo kultūros namų rekonstrukcija:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 45. Radviliškio savivaldybės Šiaulėnų miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija:
  Viešinimas.
 46. Radviliškio rajono Sidabravo vidurinės mokyklos lauko sporto aikštelių atnaujinimas;
 47. Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto kultūros namų rekonstrukcija:
  Viešinimas.
 48. Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinės mokyklos pastatų renovacija;
 49. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas;
 50. Palonų ir Kutiškių universalių daugiafunkcių centrų steigimas ir plėtra modernizuojant įstaigų infrastruktūrą;
 51. Radviliškio rajono plėtros tobulinimas parengiant strateginį plėtros planą 2012–2020 metams ir parengiant trumpalaikį strateginį planą:
  Viešinimas.
 52. Radviliškio rajono Arimaičių ežero viešųjų erdvių plėtra, sukuriant naują viešąją poilsio infrastruktūrą:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 53. Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 54. Radviliškio rajono savivaldybės Vėriškių ir Pakalniškių kadastrinių vietovių Daugyvenės upelio dalies baseino griovių (Daugyvenės up., Rudupio up., Vakoniškio up., Ringužio up., G-3-2, D-3-6 ir kt., bei Dubulio up., D-1, D-1-2, D-2 ir kt.) ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcija;
 55. Radviliškio ir Šeduvos miestų atskirų teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas:
  Viešinimas.
 56. Radviliškio miesto sodų bendrijų teritorijų konversijos į gyvenamąsias teritorijas detaliųjų planų rengimas;
 57. Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas:
  Viešinimas.
 58. Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 59. Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6C, atnaujinimas (modernizavimas):
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 60. Radviliškio savivaldybės Baisogalos miestelio centrinės aikštės rekonstrukcija;
 61. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone:
  Viešinimas.
 62. Teminio verslo plėtra Latgalos ir Radviliškio regionų kaimuose;
 63. Radviliškio rajono Šeduvos miesto parko, esančio Sodų g. 5A, Šeduvoje, Radviliškio r. sav., viešųjų erdvių sutvarkymas;
 64. Radviliškio rajono savivaldybės Juodelių tvenkinio ant Miegoto upės ir Sidabravo tvenkinio ant Kiršino upės hidrotechnikos statinių ir valstybei nuosavybės teise priklausančių tiltų rekonstrukcija;
 65. Įgyvendintas Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos projektas.

Europos Ekonominės Erdvės parama

 1. Bendruomenės įtakos stiprinimas sprendžiant vaikų problemas savivaldos lygmenyje;
 2. Administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas Radviliškio rajono savivaldybėje:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 3. Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ renovacija ir personalo kvalifikacijos kėlimas:
  Viešinimas.
 4. Atnaujinamas ir modernizuojamas vaikų ligų skyrius;
 5. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų gebėjimų stiprinimo fondo ir Radviliškio savivaldybės pagalba seniūnijų darbuotojams administracinių ir viešųjų paslaugų gebėjimams stiprinti.

Bendrojo programavimo dokumentas:

 1. Radviliškio rajono šilumos energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros modernizavimas ir plėtra;
 2. Radviliškio miesto bendrojo plano rengimas:
  Viešinimas.
 3. Verslo aplinkos gerinimas Radviliškio rajone, sukuriant pramoninės zonos infrastruktūrą:
  Viešinimas.
 4. Radviliškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonių plėtros skatinimas;
 5. Radviliškio rajono Šušvės (Beržės) upės baseino sausinimo sistemos ir jos statinių statyba bei renovacija;
 6. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ir Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio pastatų rekonstrukcija;
 7. Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kompetencijos gerinimas informacinių technologijų ir vadybos srityje:
  Viešinimas.
 8. Burbiškio dvaro sodybos infrastruktūros plėtra ir pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams:
  Viešinimas;
  Viešinimas.
 9. Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajone
  Viešinimas (Radviliškio rajone – atsinaujinusios ir kokybiškesnes paslaugas teikiančios medicinos įstaigos);
  Viešinimas (Radviliškio rajono medikams – aštuoni automobiliai);
 10. Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai–Miežaičiai) rekonstrukcija:
  Viešinimas.
 11. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje:
  Viešinimas.
 12. Radviliškio rajono Vėriškių kadastrinės vietovės Daugyvenės upelio dalies baseino griovių (D-1, D-3 ir kt.) ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcija:
  Viešinimas.
 13. Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Kalančių ir Ginčų k. tiltų ant Gomertos up. pk. 31+85, 56+40 rekonstrukcija:
  Viešinimas.
 14. Radviliškio rajono Vėriškių kadastrinės vietovės Daugyvenės upelio dalies baseino griovių (D-1, D-3 ir kt.) ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcija;
 15. Radviliškio rajono Grinkiškio seniūnijos Kalančių ir Ginčų k. tiltų ant Gomertos up. pk. 31+85, 56+40 rekonstrukcija;
 16. Nemuno vidurupio baseino I etapo projektas Radviliškio rajono savivaldybėje:
  Viešinimas;
  Viešinimas;
  Viešinimas spaudoje (PDF formatas);
  Viešinimas spaudoje (PDF formatas).

Valstybės investicijų programa:

 1. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renovacija ir rekonstrukcija;
 2. Radviliškio V. Kudirkos mokyklos Radviliškyje, Radvilų g. 6, rekonstravimas ir priestato sporto salei su pagalbinėmis patalpomis statyba.

Kiti projektai:

 1. Įgyvendintas projektas „Arimaičių nuotekų surinkimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba“;
 2. Dalies S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (tarp Gedimino ir Vasario 16-osios gatvių) Radviliškyje pėsčiųjų zonos ir žaliųjų plotų su mažosios architektūros formomis rekonstrukcija;
 3. Radviliškio miesto Eibariškių mikrorajono individualių gyvenamųjų namų (Šiaurinės dalies nuo A. Povyliaus gatvės) kvartalo lietaus nuotekynės įrengimas ir gatvių sutvarkymo darbai;
 4. Radviliškio miesto vandenvalos įrengimų rekonstrukcijos nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas;
 5. Viešoji įstaiga Radviliškio verslo informacijos centras;
 6. Grinkiškio miestelio mokyklos katilinės modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas;
 7. Radviliškio rajono Pašušvio miestelio pagrindinės mokyklos ir kultūros namų pastatų katilinės modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas;
 8. Radviliškio rajono Tyrulių miestelio pagrindinės mokyklos ir kultūros namų pastatų katilinių modernizavimas, keičiant kuro rūšį – akmens anglis suskystintomis dujomis;

Už pateiktą informaciją atsakingas Investicijų ir turto valdymo skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-13 15:32:18
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)