2021 m. birželio 20 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Savivaldybės GIS žemėlapiai

COVID19 Radviliškyje
Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro žemėlapis 

Daugiabučių valdymas
Pagal 2019 metų duomenis, visi rajono daugiabučiai suskirstyti pagal valdymo formas: Nustatytas administravimas, jungtinės veiklos sutartis ar daugiabučio namo savininkų bendrija.

Radviliškio rajono savivaldybės kelių žemėlapis
Žemėlapyje pateikta informacija apie Radviliškio r. sav. kelius, vadovaujantis 2006 m. ir 2017 m. inventorizacijos duomenimis

 

Inventorizuotų želdinių žemėlapis
Žemėlapyje pateikta informacija apie inventorizuotus želdynus 2012 metais.

2019 m. atnaujinti Radviliškio ir Raudondvario parkų duomenys.

Projektuojamų konteinerių Radviliškio mieste ir rajone žemėlapis
Žemėlapyje galima įjungti/išjungti Topografinę informaciją (GKTR1, GKTR2), Požemio planšetus, Ortofoto. Pagrindo žemėlapį galima keisti savo nuožiūra.

 

Žemėlapyje pateikta informacija apie seniūnaitijas Radviliškio mieste
Tai yra skaimenizuotos ir žemėlapyje atvaizduotos seniūnaitijos su adresais, kuris parengtas vadovaujantis Mero potvarkiu patvirtintomis seniūnaitijomis.

 

2018 m. Europos žmonių festivalio 3D žemėlapis
Žemėlapis, skirtas Europos žmonių festivalio, svečiams ir dalyviams

 

Teritorijų planavimo dokumentai
Teritorijų planavimo dokumentų rinkinys. Kaupiami Bendrieji, specialieji ir detalieji planai.

Melioracijos GIS žemėlapis
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje suprojektuotų melioracijos tinklų skanuota medžiaga.

Rinkimų apylinkių ir būstinių žemėlapis
Rinkimų apylinkių ir būstinių duomenys (šaltinis vrk.lt) išreikšti grafiniu pavidalu panaudojant rajono savivaldybės teritorijos pagrindą.

Taip pat įvairių žemėlapių susijusių su 2020 m. LR Seimo rinkimais galite rasti čia, o visos Lietuvos rinkimų apylinkių žemėlapis čia.

Daugiabučių namų šildymo analizė
UAB „Radviliškio šiluma“ pateikė šildymo kainų vidurkius tenkančius kvadratiniam metrui, kurie buvo išreikšti grafiniu pavidalu.

Lauko reklamų žemėlapis
Žemėlapyje pateikta informacija kur ir kokioms reklaminėms iškaboms išduoti leidimai, leidimų galiojimo terminai bei trumpos reklamų charakteristikos.

Civilinės saugos žemėlapis
Žemėlapyje pateikta su civiline sauga susijusi informacija, informavimo sistemos elektros sirenos, kolektyviniai apsaugos statiniai.

Naudingi žemėlapiai

 

Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos
Žemėlapiuose pateikiama susisteminta informacija apie jautrias teritorijas skirtingų jautrių elementų atžvilgiu:

  • paukščių;
  • perintys paukščiai;
  • migruojantys ir žiemojantys paukščiai;
  • šikšnosparnių;
  • NATURA 2000 ir sąvartynų.

Renovuoti daugiabučiai namai savivaldybėje
Renovuotų daugiabučių namų statistika Radviliškio rajono savivaldybėje

 

Geoportal.lt
Lietuvos erdvinės informacijos portalas (www.geoportal.lt) yra svarbiausias infrastruktūros komponentas – valstybės informacinė sistema, skirta keistis geografine informacija internetu. Portale pasiekiami erdvinių duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys (standartizuota informacija apie duomenų rinkinius).

 

Teritorijų planavimo dokumentų registras
Registro tikslas – užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų ir sprendinių erdvinių duomenų registravimo, registro duomenų tvarkymo ir naudojimo funkcijų vykdymą el. ryšių priemonėmis.
Portale galima atlikti patvirtintų teritorijų paiešką ŽEMĖLAPYJE ir patvirtintų teritorijų DOKUMENTŲ paiešką.

 

VĮ Registrų centro duomenys
REGIA arba regionų geoinformacinės aplinkos paslauga yra galingas ir patogus įrankis, sukurtas specialiai savivaldybėms - jų gyventojams, tarnautojams bei jose veikiančiam verslui. REGIA tikslas - sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamų sprendimų priėmimui ir palengvinti informacijos mainus.
Prieinama informacija - nekilnojamojo turto vertės ir apleistos žemės, sklypai, administracinės ribos, juridinių asmenų buveinės.

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų žemėlapis
Nusikalstamų veikų žinybiniame registre kaupiami duomenys apie: Lietuvos Respublikoje padarytas nusikalstamas veikas, nukentėjusius asmenis, įtariamuosius asmenis.
Registre sukauptų duomenų pagrindu rengiama interaktyvi informacija – duomenys atvaizduojami Lietuvos Respublikos žemėlapyje pagal tikslią nusikalstamos veikos padarymo vietą.
Svetainėje pateikiami trijų tipų žemėlapiai: Nusikalstamų veikų žemėlapis, Statistinių duomenų žemėlapis ir Karštųjų teritorijų žemėlapis.

 

Oficialios statistikos portalas
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys pagal tinklelius ir Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-17 11:12:59
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)