Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Renginiai
 • Centralizuotas vidaus audito skyrius - Vedėjas

  III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypčių išsilavinimą.
  6. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.
  7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių ir įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
  8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rengti vidaus audito planus ir programas, ataskaitas ir išvadas.
  9. Žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  10. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  11. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

  11.1 atsako už Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus;
  11.2. sudaro strateginius ir metinius Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi;
  11.3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką ir vadovaudamasis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, parengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus metodiką ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
  11.4. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
  11.5. atlieka Savivaldybės administracijos, jos padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vidaus auditą;
  11.6. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui ir padalinių vadovams vidaus kontrolės klausimais;
  11.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, su kitais Savivaldybės administracijos audito ir vidaus audito vykdytojais;
  11.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą (veikla po audito);
  11.9. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių pareiginius nuostatus;
  11.10. prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę; Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
  11.11. iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka įvertina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.12. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
  11.13. Finansų ministerijos nustatyta tvarka rengia informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;
  11.14. iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą;
  11.15. teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, merui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, jų prašymu;
  11.16. jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas vidaus audito dokumentus turi perduoti teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.
  11.17. stebėtojų teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;
  11.18. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
  11.19. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Centralizuoto vidaus audito skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-22 11:43:16
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.