Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Renginiai
 • Socialinės paramos skyrius - Vyr. socialinių išmokų specialistė

  III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
  3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį išmokų, pašalpų ar kompensacijų srityje;
  3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vietos savivaldos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių išmokų, pašalpų ir kompensacijų skyrimą ir darbą viešojo administravimo įstaigoje;
  3.4. privalo būti susipažinęs su Radviliškio rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais;
  3.5. žinoti priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimus bei jų laikytis;
  3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  3.7. mokėti dirbti domenų bazių valdymo sistemomis;
  3.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

  4.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktai priima prašymus iš gyventojų, renka duomenis, formuoja bylas, priima sprendimus pagal savo kompetenciją dėl globos (rūpybos) išmokos ir vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti;
  4.2. suveda dėl globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti besikreipiančių gavėjų duomenis į duomenų bazę „PARAMA“;
  4.3. tvarko gavėjų, besikreipiančių dėl globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti, duomenis, vadovaudamasis Strateginės partnerystės informacinės sistemos SPIS metodiniais nurodymais;
  4.4. ruošia pranešimus pareiškėjams, informuodamas juos apie globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti paskyrimą ar nepaskyrimą;
  4.5. sprendžia globos (rūpybos) išmokos ar vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti paskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo ar susidariusių permokų išieškojimo iš gavėjų klausimus;
  4.6. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vienkartinės išmokos būstui įsigyti ar įsikurti rajono gyventojams;
  4.7. rengia globos (rūpybos) išmokų ir vienkartinių išmokų būstui įsigyti ar įsikurti žiniaraščius iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos ir juos perduoda Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam buhalteriui;
  4.8. ruošia vardines korteles socialinės rizikos šeimoms, naudojančioms gaunamas išmokas ne šeimos reikmėms tenkinti, bei išmokų gavėjams, kuriems išmokos paskirtos nepinigine forma, tvarko kortelių apskaitą;
  4.9. tikrina Skyriaus socialinių išmokų specialistų ir seniūnijų socialinių darbo organizatorių šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą ir duomenų suvedimą į duomenų bazę „PARAMA“
  4.10. administruoja duomenų bazę „PARAMA“;
  4.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų išmokų, pašalpų ir kompensacijų klausimais, projektus.
  4.12. teikia Savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui dokumentus dėl permokų išieškojimo iš išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjų teismo tvarka;
  4.13. esant reikalui, dalyvauja teismuose ir atstovauja Savivaldybės administracijos interesus bylose dėl permokų išieškojimo iš išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjų;
  4.14. organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus bei tvarko jų dokumentaciją;
  4.15. rengia ir derina sutartis ir sutarčių pakeitimus su įmonėmis;
  4.16. konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis išmokų, pašalpų ir kompensacijų klausimais;
  4.17. esant reikalui kreipiasi į įstaigas bei organizacijas dėl reikiamų duomenų pateikimo apie išmokų, pašalpų ir kompensacijų gavėjus ar jų šeimos narius;
  4.18. tiria gyventojų skundus ir pasiūlymus įvairiais piniginės socialinės paramos klausimais;
  4.19.sudaro žiniaraščius, ataskaitas ir suvestines apie Socialinės paramos skyriuje paskirtas išmokas, pašalpas ir kompensacijas;
  4.20. išduoda įvairias pažymas apie skirtą/neskirtą socialinę paramą;
  4.21. seka oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ naujausią informaciją bei informuoja apie ją skyriaus vedėją ir kitus atsakingus darbuotojus;
  4.22. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl socialinės paramos organizavimo rajone;
  4.23. pavaduoja bet kurį Skyriaus socialinių išmokų specialistą pagal Skyriaus vedėjo pavedimą;
  4.24. vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

  Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-23 13:24:47
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.