2021 m. spalio 21 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Buhalterinės apskaitos skyriaus funkcijos ir kompetencijos
 1. Skaičiuoti biudžeto lėšų poreikį savivaldybės skyrių administravimo išlaidoms, sudaryti biudžeto išlaidų sąmatų projektus;
 2. patvirtinus valstybės ir savivaldybės biudžetus, sudaryti biudžeto išlaidų sąmatas pagal valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija;
 3. tvarkyti savivaldybės administracijai skirtų biudžeto asignavimų buhalterinę apskaitą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas ir teisingai sudaryti ataskaitas;
 4. sudaryti biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo apyskaitas;
 5. tvarkyti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų apskaitą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą, sudaryti programos pajamų ir išlaidų vykdymo apyskaitas.
 6. tvarkyti pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoti jų panaudojimą pagal paskirtį, sudaryti apyskaitas;
 7. tvarkyti lėšų, gautų iš specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programos papildomai paramai socialiai remtinoms šeimoms, apskaitą;
 8. tvarkyti lėšų, gautų iš Valstybės turto privatizavimo fondo apskaitą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą, sudaryti apyskaitas;
 9. tvarkyti VIP( statybos ir melioracijos) lėšų apskaitą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas, sudaryti apyskaitas;
 10. tvarkyti pajamų, gautų už teikiamas paslaugas (specialiųjų lėšų) apskaitą, pagal patvirtintas išlaidų sąmatas, sudaryti apyskaitas;
 11. tvarkyti savivaldybės patikėjimo teise valdomo bei nustatyta tvarka administracijos balanse apskaitomo trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, atsargų pajamų ir išlaidų apskaitą;
 12. apskaičiuoti savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių darbo užmokestį ir kitas išmokas, ir pervesti į mokėjimo korteles arba į asmenines sąskaitas. Atskaityti ir pervesti pajamų mokesčio, soc.draudimo įmokas, alimentus ir gyvybės draudimo įnašus. Metams pasibaigus sudaryti darbuotojų darbo užmokesčio asmens korteles – pažymas;
 13. pildyti ataskaitas valstybinio soc.draudimo skyriui, statistikos departamentui, mokesčių inspekcijai ir ministerijai;
 14. teikti mokesčių inspekcijai savivaldybės darbuotojų su darbo santykiais susijusių arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių ir nesusijusių A klasės pajamų išmokėjimo duomenis, priklausančio sumokėti pajamų mokesčio iš A klasės pajamų duomenis bei pajamų išskaičiuoto iš A klasės pajamų deklaracijos;
 15. pagal sudarytas patalpų nuomojimo ir panaudos sutartis apskaičiuoti išlaidas už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus, išrašyti sąskaitas faktūras, pateikti jas mokėtojams, kontroliuoti jų atsiskaitymus;
 16. nustatyta tvarka bei terminais sudaryti finansinę atskaitomybę ir pateikti finansuojančioms įstaigoms.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-08 15:24:37
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)