2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansų skyriaus funkcijos ir kompetencijos

1. Rengia Savivaldybės biudžeto projektą bei metinę biudžeto vykdymo apyskaitą, nustatyta tvarka ją teikia svarstyti ir tvirtinti Tarybai;

2. Rengia Savivaldybės nebiudžetinių fondų sąmatų projektus, kontroliuoja jų vykdymą, vykdo Savivaldybės biudžeto, nebiudžetinių fondų, kitų piniginių lėšų apskaitą;

3. Vykdo rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų priemonių finansavimą pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas arba tikslinę paskirtį;

4. Tikrina asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų sąmatų, ketvirčių ir metinių sąmatų įvykdymo apyskaitų sudarymo teisingumą bei kontroliuoja biudžeto lėšų naudojimą ir biudžeto vykdymą;

5. Teisingai tvarko iš Valstybės biudžeto, Valstybės iždo ir Respublikos apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų gaunamas lėšas;

6. Nustato tikslinės paskirties asignavimų sumas, kurios neteko paskirties;

7. Atlieka biudžetinių įstaigų finansinės veiklos analizę, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžetui formuoti, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais;

8. Sudaro ir teikia Finansų ministerijai patvirtintą biudžetą, biudžetinių įstaigų tinklo, etatų ir kontingentų rodiklius;

9. Konsultuoja iš rajono Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovus ir apskaitos darbuotojus sąmatų sudarymo ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais;

10. Rengia rajono Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl mokesčių lengvatų teikimo, biudžeto lėšų perskirstymo ir kitais klausimais pagal skyriaus darbo pobūdį;

11. Planuoja paskolų poreikį, tvarko Savivaldybės gautų ir išduotų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie Savivaldybės skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos būklę;

12. Administruoja žemės nuomos mokestį.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 08:39:22
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)