2020 m. sausio 28 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Geriausios 2004-2013 metų Radviliškio rajono kultūros įstaigos bei kultūros ir švietimo darbuotojai

2013 metų geriausios kultūros įstaigos, kolektyvai ir darbuotojai

Geriausia biudžetinė kultūros įstaiga:

 • Baisogalos kultūros namai (Baisogalos seniūnijos vyriausioji kultūros specialistė Vilija Kaščionienė) – už rezultatyvią kultūrinę veiklą ir 2013 metais surengtą renginių ciklą, skirtą Baisogalos seniūnijos Baisogalos kultūros namų kūrybinės veiklos 55-mečiui paminėti.

Geriausi meno mėgėjų kolektyvai, apdovanoti už Radviliškio rajono savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje ir išskirtinius pasiekimus mėgėjų meno srityje:

 • Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Radvija“ (vadovė Jūratė Stakvilevičienė);
 • Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“ (vadovas Donatas Stakvilevičius);
 • Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vadovas Edmundas Verpetinskas);  
 • Radviliškio miesto kultūros centro pagyvenusiųjų šokių kolektyvas „Patrepsėlis“ (vadovė Vida Gilienė);
 • Šeduvos kultūros ir amatų centro liaudiškos muzikos kapela „Užuovėja“ (vadovas Edvinas Kažukauskas).

Geriausi kultūros darbuotojai ir visuomenininkai:

 • Šeduvos kultūros ir amatų centro renginių organizatorė Izolina Stanulienė – už paramą organizuojant rajono renginius bei pateiktas iniciatyvas ir Radviliškio rajono savivaldybės vardo garsinimą Lietuvos humoro grupių festivaliuose su humoro grupe „Sprandžina“;
 • Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, Visuomeninės kultūros tarybos narys Arvydas Kavaliauskas – už paramą organizuojant renginius ir  pateiktas iniciatyvas.

Už visų seniūnijos kultūros įstaigų aktyvią ir sėkmingą kultūrinę veiklą 2013 metais apdovanotos šios seniūnijos:

 • Šeduvos miesto seniūnija (seniūnas Justinas Pranys);
 • Skėmių seniūnija (seniūnė Romualda Rimkuvienė);
 • Sidabravo seniūnija (seniūnas Vidmantas Blužas).

2012 metų geriausios kultūros įstaigos, kolektyvai ir seniūnijos

Geriausios biudžetinės kultūros įstaigos:

 • Radviliškio miesto kultūros centras (direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Violeta Jasiūnienė) – už meno mėgėjų kolektyvų veiklos puoselėjimą Radviliškio rajone, Lietuvoje ir užsienyje bei sėkmingą tarptautinių projektų įgyvendinimą.
 • Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (direktorė Aldona Januševičienė) – už Viešosios bibliotekos 75-mečiui surengtą renginių ciklą „Knygos namų šviesoje“.
 • Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (direktorius Egidijus Prascevičius) – už sėkmingai plėtojamą muziejinę veiklą, puoselėjant Radviliškio krašto kultūrą ir istoriją.
 • Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras (direktorė Elžbieta Karaliūtė) – už sėkmingai įgyvendinamas edukacines programas ir tradicinių senųjų amatų puoselėjimą.

Už rezultatyvią kultūrinę veiklą 2012 metais apdovanotos įstaigos, atliekančios kultūros centrų funkcijas:

 • Alksniupių kultūros namai (Pakalniškių seniūnijos vyriausioji specialistė Laima Didžbalienė);
 • Baisogalos kultūros namai (Baisogalos seniūnijos vyriausioji specialistė Vilija Kaščionienė);
 • Sidabravo kultūros namai (Sidabravo seniūnijos vyriausioji specialistė Daiva Staškūnienė);
 • Šeduvos kultūros namai (Šeduvos miesto seniūnijos vyriausioji specialistė Izolina Stanulienė).

Geriausias 2012 metų kolektyvas – Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Radvija“ (vadovė Jūratė Stakvilevičienė), Regioninės kaimo kapelų šventės-varžytuvių „Vainikas Maironiui“ nugalėtoja.

Už visų seniūnijos kultūros įstaigų aktyvią ir sėkmingą kultūrinę veiklą 2012 metais apdovanotos šios seniūnijos:

 • Baisogalos seniūnija (seniūnas Romas Kalvaitis);
 • Pakalniškių seniūnija (seniūnas Kęstutis Ulinskas);
 • Radviliškio seniūnija (seniūnas Vidmantas Tamošiūnas);
 • Sidabravo seniūnija (seniūnas Vidmantas Blužas).

GERIAUSIEJI 2011 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų vadybininkas – Rimantas Ožalinskas.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Laima Didžbalienė.
 • Metų choro vadovas – Kęstutis Pakštas.
 • Metų etnografas – Genovaitė Vorienė.
 • Metų tautodailininkas – Bronė Žundienė.
 • Metų bibliotekininkas – Aušra Stukonienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Ramutė Kažukauskienė.
 • Metų muziejininkas – Vaclovas Stulginskas.
 • Metų literatūros mokytojas: Audra ir Klemas Indrėkai.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Rimvydas Pranculevičius.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Erminijus Krasuckis.
 • Metų atradimas – Radviliškio miesto kultūros centro roko grupė „Livers“.
 • Metų koncertmeisteris – Vera Silickaja.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas: Audronė Motiejūnienė, Liongina Vitalija Lipskienė.
 • Metų dailininkas – Martynas Gaubas.
 • Inovatyviausias bibliotekininkas – Vida Pužaitienė.
 • 2011 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – Vanda Vaškevičiūtė.

GERIAUSIEJI 2010 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų vadybininkas – Jolanta Kvedarienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Rasa Atkočiūnienė.
 • Metų choreografas – Edmundas Verpetinskas.
 • Metų choro vadovas – Aurelija Meškauskienė.
 • Metų etnografas – Stasė Anglickienė.
 • Metų tautodailininkas: Eugenijus Arbušauskas, Stanislovas Špukas.
 • Metų bibliotekininkas – Saulė Remeikienė.
 • Metų literatūros mokytojas – Elena Sadauskienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Egidijus Kablys.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Laisvūnas Vaičiūnas.
 • Metų atradimas – Aurimas Mineikis.
 • Metų koncertmeisteris – Aurelija Šakėnienė.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas – Stanislovas Vaitkevičius.
 • Metų dailininkas – Ilma Andriušaitienė.
 • 2010 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – Danės ir Aurimo Gaidžiūnų įmonė „Auridana“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženklo nominantai: Jadvyga Kurmanskienė, Romualdas Juzukonis.

GERIAUSIEJI 2009 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų vadybininkas – Laura Bagučanskytė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Birutė Andriuškienė.
 • Metų choreografas – Džuljeta Ragauskienė.
 • Metų choro vadovas – Inga Petrauskienė.
 • Metų etnografas – Emilija Brajinskienė.
 • Metų tautodailininkas – Edmundas Gaubas.
 • Metų bibliotekininkas – Asta Tamošiūnienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Aušra Zaturskienė.
 • Metų muziejininkas – Sigitas Senulis.
 • Metų literatūros mokytojas – Regina Vaitkevičienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Kęstutis Norys.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Romualdas Juzukonis.
 • Metų atradimas – Rasa Barčkutė.
 • Metų koncertmeisteris – Rytis Borusevičius.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas – Neringa Bernadickienė.
 • Metų dailininkas – Dijana Dovidaitytė.
 • 2009 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – ūkininkas Vytautas Čepaitis.

GERIAUSIEJI 2008 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų vadybininkas – Vilija Kaščionienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Laima Didžbalienė.
 • Metų choreografas – Diana Maciuvienė.
 • Metų choro vadovas – Kęstutis Pakštas.
 • Metų etnografas – Angelė Virgailienė.
 • Metų tautodailininkas – Aldona Janelionienė.
 • Metų bibliotekininkas – Birutė Vaičiulienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Virginija Urbonavičienė.
 • Metų muziejininkas – Rimantas Petras Kondrotas.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Jūratė Stakvilevičienė.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Audronė Sinušaitė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Rimantas Liukumas.
 • Metų atradimas – Elžbieta Karaliūtė.
 • Kaimo, miestelio bendruomenės šviesuolis – Regina Dambrauskienė.
 • Metų koncertmeisteris – Asta Minciuvienė.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas – Jelena Pociuvienė.
 • 2008 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – VĮ Radviliškio miškų urėdija.

GERIAUSIEJI 2007 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų choreografas – Astijus Poška.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas – Stanislovas Tarasevičius.
 • Metų etnografas: Regina Martyšienė, Nijolė Solovjova.
 • Metų tautodailininkas – Edvardas Bielokopitovas.
 • Metų bibliotekininkas – Danguolė Godelienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Regina Grybova.
 • Metų muziejininkas – Gražina Vengrienė.
 • Metų literatūros mokytojas – Gintauta Dauneckytė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Česlovas Gilys.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Irena Plukienė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Alma Kubilinskienė.
 • Metų muzikos mokytojas – Jelena Pociuvienė.
 • Metų dailės mokytojas – Neringa Kestenienė.
 • Metų debiutas – Ramūnas Dagys.
 • Kaimo, miestelio kultūros šviesuolis – Romualda Venckūnaitė.
 • Kaimo, miestelio bendruomenės šviesuolis – Stasys Gentvilas.

GERIAUSIEJI 2006 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų vadybininkas – Marytė Selenienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Vladislava Jadova.
 • Metų choreografas – Vida Gilienė.
 • Metų choro vadovas – Aurelija Meškauskienė.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas – Gintaras Rutkauskas.
 • Metų etnografas – Vilma Merkytė.
 • Metų tautodailininkas – Olė Plungienė.
 • Metų bibliotekininkas – Nijolė Stankuvienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Janina Stalionienė.
 • Metų muziejininkas – Petras Kižas.
 • Metų literatūros mokytojas – Sofija Adomaitienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Pranas Balckus.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Ina Bajarauskaitė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Vitas Pranas Tutkus.
 • Metų muzikos mokytojas – Kęstutis Meškauskas.
 • Metų dailės mokytojas – Rūta Lūžaitė.
 • Metų debiutas – Kęstutis Norys.
 • Kaimo, miestelio kultūros šviesuolis – Vitalija Lipskienė.
 • Kaimo, miestelio bendruomenės šviesuolis – Vanda Vaškevičiūtė.
 • 2006 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – Gintaras Žilėnas.

GERIAUSIEJI 2005 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų vadybininkas – Laima Didžbalienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Nijolė Grigienė.
 • Metų choreografas: Valerija Jurgauskienė, Joana Vasiliauskienė.
 • Metų choro vadovas: Laimutė Steponavičienė, Gintautas Navickas.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas – Edvinas Kažukauskas.
 • Metų etnografas – Stasė Anglickienė.
 • Metų tautodailininkas – Eugenijus Arbušauskas.
 • Metų bibliotekininkas – Aldona Januševičienė.
 • Metų kraštotyrininkas: Česlovas Kantauskas, Eugenijus Kantauskas.
 • Metų muziejininkas: Egidijus Prascevičius, Birutė Paškūnaitė.
 • Metų literatūros mokytojas: Audra ir Klemas Indrėkai.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Romas Kalvaitis.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Edmundas Verpetinskas.
 • Metų seniūnų seniūnas – Kostas Dočkus.
 • Metų muzikos mokytojas – Kęstutis Pakštas.
 • Metų dailės mokytojas – Jadvyga Kurmanskienė.
 • Metų debiutas – Romualdas Juzukonis.

GERIAUSIEJI 2004 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO DARBUOTOJAI

 • Metų vadybininkas – Vitalijus Digrevičius.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Izolina Stanulienė.
 • Metų choreografas – Jūratė Kačiukevičienė.
 • Metų choro vadovas – Vladas Skuja.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas: Vilimas Malinauskas, Jūratė Petrauskienė.
 • Metų etnografas: Emilija Brajinskienė, Angelė Virgailienė.
 • Metų tautodailininkas – Katryna Alvyra Švedarauskaitė.
 • Metų bibliotekininkas – Danguolė Timinskienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Daiva Paulauskienė.
 • Metų muziejininkas – Dalia Pauliukienė.
 • Metų literatūros mokytojas – Genovaitė Bagdonienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Vilija Kaščionienė.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Aurelija Šakėnienė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Vidmantas Blužas.
 • Metų muzikos mokytojas – Inga Petrauskienė.
 • Metų dailės mokytojas – Ilma Andriušaitienė.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-07 11:31:33
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)