2020 m. vasario 18 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Informacija apie sprendimo projektą dėl pradedamo rengti Žalgirio gatvės (Nr. RD8040) atkarpos tarp Paplentės 2-osios ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gatvių (A9), Radviliškio m., susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo spSpausdinimo versija

Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad Savivaldybės tarybai yra teikiamas sprendimo projektas dėl Žalgirio gatvės (Nr. RD8040) atkarpos tarp Paplentės 2-osios ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gatvių (A9), Radviliškio m., susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize rengimo. Su sprendimo projekto tekstu galima susipažinti  čia (žr. žemiau):

„SPRENDIMAS

DĖL ŽALGIRIO GATVĖS (NR. RD8040) ATKARPOS TARP PAPLENTĖS 2-OSIOS IR VYTAUTO LANDSBERGIO-ŽEMKALNIO GATVIŲ (A9), RADVILIŠKIO M., SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO SU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZE RENGIMO

2020 m. vasario  27 d. Nr. T -
Radviliškis

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10.2. punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba, nusprendžia:

  1. Pradėti rengti Žalgirio gatvės (Nr. RD8040) atkarpos tarp Paplentės 2-osios ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gatvių (A9), Radviliškio m., susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize.
  2. Nustatyti, kad:

2.1.        Specialiojo plano tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą Radviliškio miesto teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

2.2.        Specialiojo plano uždaviniai – plėtoti susisiekimo komun ikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                            Antanas Čepononis“

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)