2020 m. sausio 24 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Informacijos, pateiktos publikacijoje „Mergaitės, automobiliu numuštos ties Linkaičiais, šeimai valdžia parodė dosnumą“ internetiniame tinklalapyje https://www.visuomenesbalsas.lt, patikslinimasSpausdinimo versija

2019 m. gruodžio 26 d. internetiniame tinklalapyje https://www.visuomenesbalsas.lt paskelbtoje publikacijoje „Mergaitės, automobiliu numuštos ties Linkaičiais, šeimai valdžia parodė dosnumą“ paskelbta tikrovės neatitinkanti, netiksli, faktais nepagrįsta ir nepatikrinta informacija. Informuojame, kad Straipsnyje minima pilietė G.G. (toliau – Pilietė) prašymą dėl vienkartinės pašalpos skyrimo Savivaldybei pateikė 2019-12-10 (toliau – Prašymas).

Paaiškiname, kad Savivaldybėje prašymai dėl vienkartinės pašalpos skyrimo nagrinėjami vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybės tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimų Nr. T-994 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Minėtus prašymus nagrinėja Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybės sprendimų komisija (toliau – Komisija). Komisijos posėdis dėl piliečių prašymų skirti vienkartinę pašalpą įvyko 2019-12-13, kuriame, kartu su kitais Savivaldybei pateiktais prašymais skirti vienkartinę pašalpą, buvo nagrinėtas ir Pilietės Prašymas. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 44 punktu, kuriame nustatyta, kad „<...> Atvejais, kai reikalingos paramos dydis yra didesnis nei 1 VRP dydis, bet neviršija 12 VRP dydžių, vienkartinė piniginė pašalpa skiriama rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu komisijos teikimu“, kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorių su teikimu Pilietei skirti 300,00 EUR pašalpą.

Pažymėtina, kad įsakymas dėl vienkartinės išmokos skyrimo priimtas 2019-12-19, o pinigai Pilietei buvo pervesti 2019-12-21.

Savivaldybės nuomone:

1. Straipsnyje nurodytas teiginys, kad <...> „į motinos dedamas pastangas dėl sunkiai traumuotos mergaitės valdininkai iš pradžių nelabai kreipė dėmesį“, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės.

Paaiškiname, kad Savivaldybės darbuotojai „nelabai kreipti dėmesio“ į pateiktus piliečių prašymus negali. Toks darbuotojų elgesys prieštarautų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje įvardintiems principams. Pažymime, kad nusiskundimų iš Pilietės dėl Prašymo nagrinėjimo Savivaldybė nėra gavusi nei žodžiu, nei raštu. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Įstatymo 31 straipsnio nuostatas, kuriame nustatyta, kad administracinė procedūra (t. y. prašymo, pareiškimo, skundo ir pan. nagrinėjimas) turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Pareiškėjos Prašymas buvo išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 9 darbo dienas, t. y. minėto įstatymo nustatytais terminais. Priešingai nei teigiama Straipsnyje, Savivaldybės darbuotojai Prašymą išnagrinėjo labai operatyviai ir per gerokai trumpesnį laiką, nei numato teisės aktai.

2. Straipsnyje nurodytas teiginys, kad <...> „ Į raštu pateiktą prašymą dėl išmokos skyrimo ir pateikus dokumentus, anot Gitanos G. artimų asmenų, socialinės paramos skyrius sureagavo labai skeptiškai. Po kelių dienų žodžiu buvo pasakyta, kad išmoka nebus skirta. Maža to, nebuvo net nurodytos atsisakymo skirti išmoką priežastys ir apie tai šeima nebuvo informuota raštu“ taip pat neatitinka tikrovės.

Paaiškiname, kad į viešojo administravimo subjektui raštu pateiktą pareiškėjo prašymą galimybės atsakyti žodžiu Įstatyme nėra numatyta. Informacijos apie Pilietei galimai suteikta informaciją, kad išmoka nebus skirta, Savivaldybė neturi. Dėl atsisakymo skirti išmoką Pilietė nei žodžiu, nei raštu į Savivaldybę nesikreipė.

3. Straipsnyje nurodytas teiginys, kad <...> „Po kilusio ažiotažo bei visuomenės pasipiktinimo valdininkai nebeturėjo kur trauktis. Socialinės paramos skyriaus specialistai skyrė 300 eurų vienkartinę išmoką“, yra melagingas, nepagrįstas ir neatitinka tikrovės.

Kaip minėta, Savivaldybės darbuotojai Prašymą išnagrinėjo ir sprendimą skirti vienkartinę pašalpą priėmė per 9 darbo dienas. Patikiname, kad Sprendimo priėmimui neturėjo ir negalėjo turėti įtakos nei, kaip teigiama Straipsnyje, visuomenės pasipiktinimas, nei kitos priežastys. Akivaizdu, kad sprendimas skirti išmoka Pilietei priimtas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir nustatytais terminais. Sprendimo Pilietei skirti/neskirti vienkartinę išmoką, priėmimui įtakos neturėjo ir negalėjo turėti įtakos nei žiniasklaida, nei kiti asmenys. Savivaldybės specialistai, priimdami Sprendimą, vadovavosi teisės aktų nuostatomis ir tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.“

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – Informavimo įstatymas) 22 straipsnio 11 punkto 4 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų. Akivaizdu, kad Straipsnyje pateikta informacija yra nepagrįsta, nepatikrinta (dėl informacijos patikrinimo žiniasklaidos atstovas į Savivaldybę nesikreipė) ir neparemta jokiais įrodymais.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, 2020-01-08 raštu Nr.S-71(8.24) „Dėl paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo“ kreipėsi į naujienų tinklalapį www.visuomenesbalsas.lt administruojančius asmenis, prašydami paneigti ir patikslinti Informaciją, pateiktą publikacijoje „Mergaitės, automobiliu numuštos ties Linkaičiais, šeimai valdžia parodė dosnumą“ internetiniame tinklalapyje https://www.visuomenesbalsas.lt

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos komentaras

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)