2020 m. sausio 28 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Naujagimio gimimo registravimas
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas CM1
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Naujagimio gimimo registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, gimimo liudijimo išrašymą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo".
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:
Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;
Vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, jeigu vaikas gimė nesusituokusiems tėvams.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens duomenis (ištuoką, sutuoktinio mirtį, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kiti) gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
Sudaryti ir papildyti, pakeisti, ištaisyti gimimo įrašo duomenys automatiniu būdu įrašomi į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
Gimimo liudijimai gaunami iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (www.tm.lt).
8. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Čepononienė
Telefonai: (8 422) 69 052, el. paštas - nijole.cepononiene@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Sigutė Grabauskienė
Telefonai: (8 422) 69 025, 8 686 25 693, el. paštas - sigute.grabauskiene@radviliskis.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
Teikiant administracinę paslaugą gali būti naudojama Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Naujagimio gimimo registravimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-18 16:58:37
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)