2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Mokslo metų pradžia prasidės įprastai – klasėse ir auditorijoseSpausdinimo versija

Mokslo metų pradžia bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, išskyrus pirmakursius, prasidės įprastu būdu – mokyklų patalpose – rugsėjo 1 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduojama Mokslo pradžios šventę rengti lauke, laikytis tuo metu galiosiančių bendrų rekomendacijų dėl renginių organizavimo. Pirmo kurso studentams rekomenduojama mokslo metus pradėti nuo rugsėjo 14 d. Šią datą turėtų pasitvirtinti aukštosios mokyklos.

Mokslo metai prasidės įprastu būdu mokyklose. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi rekomendacijas mokykloms dėl ugdymo organizavimo naujais mokslo metais, o privalomi higienos ir saugos reikalavimai bus nustatomi operacijų vadovo sprendimais. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos specialistais, epidemiologais yra sutarę, kad,  nuo ateinančios savaitės, kiekvieną savaitę rengs bendrus pasitarius, kurių metu aptars kaip reaguoti į besikeičiančią situaciją.

Yra įvesti aiškūs kriterijai, į kuriuos bus atsižvelgiama organizuojant ugdymą kiekvienoje savivaldybėje. Pirmas: užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičiui savivaldybėje pasiekus 16 atvejų 100 000 gyventojų per 14 dienų ir jeigu bent 10 % naujų užsikrėtimų bus nesusiję su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais, įvežtiniais atvejais, bus svarstoma dėl privalomo kaukių dėvėjimo ugdymo įstaigose. Antras: jeigu konkrečioje savivaldybėje bus 25 atvejai 100 000 gyventojų per 14 dienų ir jeigu bent 10 % naujų užsikrėtimų bus nesusiję su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais, įvežtiniais atvejais, bus svarstoma pereiti prie nuotolinio ugdymo. Švietimo, mokslo ir sporto ministras pasakė, kad, kol kas šių kriterijų neatitinka nė viena Lietuvos savivaldybė.

Atsiradus būtinybei, sprendimą dėl ugdymo proceso perorganizavimo konkrečiose savivaldybėse priims Vyriausybė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu, atsižvelgusi į Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymą. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paruošė rekomendacijas mokykloms, kaip rekomenduojamas ugdymas naujais mokslo metais. Draudžiama į mokyklą atvykti karščiuojantiems ar turintiems kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių vaikams ir darbuotojams. Esant minėtiems atvejams, vaikams turi būti užtikrinamas mokymas per skaitmenines platformas. Ugdymo įstaigose turi būti priemonės rankų higienai ir dezinfekcijai, patalpas privalu dažnai vėdinti ir valyti.

Ugdymas turi vykti laikantis skirtingų grupių ar klasių izoliacijos principo. Mokyklose turi būti taikomas mokymosi klasėmis principas, kai visos pamokos vyksta toje pačioje patalpoje – kabinete, mokiniai neturi nevaikščioti iš vieno kabineto į kitą. Mokytojas turi ateiti pas mokinius į konkrečią patalpą ir atsinešti pamokai reikalingas priemones. Gamtos mokslų, technologijų ar fizinio ugdymo pamokos galėtų būti vykdomos specializuotuose kabinetuose, laboratorijose. Tai tinka tik vienai klasei, užtikrinant, kad pamokai pasibaigus naudota įranga, paviršiai ir kt. bus dezinfekuoti, patalpos išvėdintos ir paruoštos kitos klasės atėjimui.

Ministerija rekomenduoja grupuoti panašaus amžiaus mokinius viename mokyklos aukšte, korpuse ar koridoriuje, kad būtų sumažintas kontaktas tarp skirtingo amžiaus mokinių. Taip pat rekomenduojama, kad mokiniai galėtų įeiti į mokyklą ne tik per pagrindinį, bet ir per kitus įėjimus, jei tokių yra, pasirengti rekomenduotinas mokinių judėjimo iki klasės, valgyklos, tualeto ar kitų specializuotų kabinetų schemas, apie tai iš anksto reikia informuoti mokinius, jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių tėvus, skelbti informaciją matomose mokyklos vietose.

Jei leidžia mokyklos patalpos, turi būti numatytos atskiros erdvės vienos klasės mokiniams, kuriose mokiniai galėtų praleisti pertraukas. Galimas derinimas skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos laiko taip, kad būtų gali užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą per pertraukas.

Ministras paminėjo, kad bendruosiuose ugdymo planuose nustatyti mokytis dalykai ir jiems skirtos valandos konkrečioje klasėje lieka nepasikeitę. Tik rekomenduojama numatyti skirtingą pamokų pradžios laiką, ilgesnę pertrauką, skirtą papietauti. Galima planuoti po dvi viena po kitos einančias dalykų pamokas, kai jų yra ne viena per savaitę, nes tai leidžia sumažinti mokytojų judėjimą iš vienos klasės į kitą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja pamokų tvarkaraštį sudaryti taip, kad jis būtų lengvai pertvarkomas, reikalui esant jį būtų galima pritaikyti nuotoliniam mokymui. Bendrųjų ugdymo planų pakeitimais, patvirtintais rugpjūčio pradžioje, yra nustatyti papildomi reikalavimai ugdymo organizavimui nuotoliniu būdu: turi būti skiriama ne mažiau kaip 50 proc. ugdymo procesui numatyto laiko sinchroniniam ugdymui, nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė negali būti ilgesnė kaip 2 val.

Ministerija informuoja, kad maitinimas ugdymo įstaigose gali būti organizuojamas ir klasėse, jei yra sąlygos, ir mokyklos valgykloje. Pietaujant valgykloje, jei ji yra didelė, gali būti numatytos atskiros erdvės skirtingoms klasėms. Maistą, atsineštą iš namų, vaikai gali suvalgyti ir klasėse, laikydamiesi higienos taisyklių.

Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu turi dėvėti kaukes. Mokyklinio autobuso dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą mokinių grupę.  

Savivaldybių specialistams, mokyklų vadovams ir mokytojams bus teikiama metodinė pagalba. Nuo ateinančios savaitės bus atnaujinamos nuotolinės konsultacijos su savivaldybių švietimo padalinių specialistais ir mokyklų vadovais. Netrukus bus pristatytas Nuotolinio mokymo vadovas, kuriame mokytojai galės rasti patarimų ir rekomendacijų. 

Rugpjūčio antroje pusėje yra suplanuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokytojams. Nuo kitos savaitės savivaldybėms turi būti išdalinti 2850 kompiuteriai, prioritetas bus teikiamas naujai pradedantiems dirbti mokytojams. Ministerija skyrė 12 mln. eurų lėšų mokykloms. Už šiuos pinigus turi būti perkama skaitmeninė mokymo medžiaga, virtualios mokymosi platformos ir kt.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)