2020 m. sausio 29 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Visuomenės informavimo etikos komisija pripažino – „Radviliškio kraštas“ žurnalistas Marius Aleksiūnas pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksąSpausdinimo versija

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio ir VšĮ „Radviliškio ligoninė“ skundus dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17), 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. EKS-44/19 pripažino, kad Mariaus Aleksiūno publikacijoje „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

Komisijai pateiktame skunde A. Čepononis nurodė, jog šioje publikacijoje jis buvo nepagrįstai apkaltintas savanaudiška ir neteisėta veikla, neva jis remia nelegalų svetimomis pavardėmis užregistruotų valdininkų išblaivinimą, toleruoja medikamentų vagystes Radviliškio ligoninėje ir turi norą, kad naujas ligoninės vadovas toliau tęstų šią nelegalią veiklą. A. Čepononio teigimu, visuomenėje toks elgesys vertinamas vienareikšmiškai neigiamai, todėl akivaizdu, jog minėtos publikacijos autorius siekė jį pažeminti, sumenkinti jo autoritetą ir tokiais savo veiksmais pažeidė žurnalistinę etiką.

VšĮ „Radviliškio ligoninė“ Komisijai pateiktame skunde nurodė, jog Publikacijoje buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, kadangi Radviliškio ligoninėje niekada klastojant dokumentus nebuvo gaivinami valdininkai po išgertuvių ir niekada nebuvo jokio skandalo dėl medicinos preparatų dingimo, preparatų apskaita yra vedama nuolat ir trūkumo nėra fiksuojama. Skunde taip pat nurodoma, jog niekas oficialiai į ligoninės atstovus nesikreipė ir neprašė patikslinti ar pakomentuoti šią informaciją. Papildydama savo skundą, VšĮ „Radviliškio ligoninė“ taip pat pateikė Radviliškio ligoninės vaikų ligų gydytojos Danutės Povelauskienės 2019 m. spalio 24 d. paaiškinimą, kuriame nurodoma, jog jokios informacijos Publikacijos autoriui ji neteikė, o Komisijos posėdžio metu VšĮ „Radviliškio ligoninės“ atstovas papildomai paaiškino, jog pagal ligoninės vidaus darbo taisykles informaciją žurnalistams gali teikti direktorius ir direktoriaus pavaduotojas.

Komisijai pateiktuose paaiškinimuose minėtos publikacijos autorius Marius Aleksiūnas nurodė, kad, paskelbus portale delfi.lt jo publikaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės valdininkų išgertuves, su juo susisiekė vietos gyventojai, kurie nurodė, jog Radviliškio ligoninėje egzistuoja praktika po tokių švenčių išblaivinti valdininkus ir politikus, o informaciją apie medicinos preparatų trūkumą jam suteikė buvusi ligoninės direktorė Danutė Povelauskienė. Paaiškinimuose Publikacijos autorius taip pat nurodė, jog Radviliškio ligoninės direktorius dėl asmeniškumų dažnai atsisako bendrauti su žiniasklaida, todėl blokuoja jo telefono numerį ir neatsiliepia į skambučius, o Komisijos posėdžio metu papildomai paaiškino, jog buvusi ligoninės direktorė savo parodymų atsisakė todėl, kad jai buvo grasinama atleidimu iš darbo.

Ištyrus skundą, konstatuota, kad minėtoje publikacijoje buvo paskleista tinkamai nepatikrinta ir nepatvirtinta informacija apie tai, kad Radviliškio ligoninėje anksčiau būdavo neteisėtai išblaivinami Radviliškio rajono savivaldybės valdininkai, o ligoninė turėjusi nemalonumų dėl pradingusių medicinos preparatų. Komisijos nuomone, visuomenė turi teisę žinoti apie netinkamą valdininkų ir politikų elgesį, kaip ir neteisėtus savivaldybei pavaldžių įstaigų veiksmus siekiant tokį jų elgesį užglaistyti, tačiau ši informacija turėtų būti skelbiama tik kruopščiai ją prieš tai patikrinus. Komisijos vertinimu, viešo intereso skubiai skelbti nepatikrintą informaciją apie Radviliškio ligoninėje anksčiau galimai vykusį piktnaudžiavimą ir (ar) neteisėtus jos darbuotojų veiksmus nebuvo, todėl darytina išvada, jog minimoje publikacijoje buvo pažeisti Kodekso 6 straipsnio reikalavimai.

Komisijos vertinimu, tokia informacija laikytina neigiama Radviliškio ligoninės kritika, todėl publikacijoje jai turėjo būti suteikta galimybė paaiškinti faktus, patikslinti galimai netikslią arba paneigti neteisingą informaciją. Publikacijos autoriaus teigimu, Radviliškio ligoninės pozicijos jam pateikti nepavyko, kadangi Pareiškėjos direktorius blokuoja jo telefono numerį ir neatsiliepia į skambučius. Komisija neturi galimybių patikrinti, ar publikacijos autorius bandė telefonu gauti Radviliškio ligoninės direktoriaus paaiškinimus dėl jo vadovaujamai įstaigai metamų kaltinimų, tačiau dėl oficialios VšĮ „Radviliškio ligoninės“ pozicijos taip pat buvo galima kreiptis ir į direktoriaus pavaduotoją, kaip ir pasiūlyti VšĮ „Radviliškio ligoninei“ pateikti savo poziciją el. paštu Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka. Tokia galimybė VšĮ „Radviliškio ligoninei“ suteikta nebuvo, todėl darytina išvada, jog minėtoje publikacijoje buvo pažeisti Kodekso 20 straipsnio reikalavimai.

VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“ įpareigotas paskelbti šį Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimą laikraštyje „Radviliškio kraštas“ ir portale radviliskiokrastas.lt.

Šis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Parengta pagal Visuomenės informavimo etikos komisijos 2019-0-12-17 sprendimą Nr. EKS-44/19

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)