2020 m. balandžio 8 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS FUNKCIJOS


KONTAKTAI


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIS


NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS


PROJEKTAS
„LYDERIŲ LAIKAS 3“

PROJEKTAS „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“


NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019–2020 M. M.


KOORDINUOTAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS METODINĖ INFORMACIJA


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2019–2020 M. M. VYKDOMOS PROGRAMOS


MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKA


VALSTYBINĖ KALBA


Programos ir projektai

1. Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursas


2. Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos projektų finansavimo tvarkos aprašas

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2017 m. gruodžio 17 d. Nr. T-156

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO


3. Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas 

DĖLRADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ VYKDYMUI


4. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais konkursui pateiktų paraiškų sąrašas (PDF formatas);

Radviliškio rajono savvaldybės administracijos direktoriaus 2019 lapkričio 18 d. Nr. A-1240-(8.2) „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo tvirtinimo“

Radviliškio rajono savvaldybės administracijos direktoriaus 2018 lapkričio 18 d. Nr. A-1138-(8.2) „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo tvirtinimo“


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS, ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS, SPORTO SKYRIAUS IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 2020 M. KOVO MĖN. (PDF formatas)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2020 METŲ ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO VEIKLOS PLANAS (PDF formatas)


INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PREVENCINĖSE, SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO PROGRAMOSE

Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos:

 • Priešmokykliniame ugdyme – LAIKAS KARTU;
 • Grinkiškio Jono Poderio gimnazija;
 • Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija;
 • Pociūnėlių pagrindinė mokykla;
 • Baisogalos mokykla darželis;
 • Vinco Kudirkos progimnazija;
 • Alksniupių pagrindinė mokykla;
 • Gražinos pagrindinė mokykla.

V-VIII klasėse – PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS

 • Vinco Kudirkos progimnazija;
 • Alksniupių pagrindinė mokykla;
 • Šeduvos gimnazija;
 • Gražinos pagrindinė mokykla.

IX-XII klasėse – RAKTAI Į SĖKMĘ

 • Lizdeikos gimnazija;
 • Baisogalos gimnazija;
 • Šeduvos gimnazija;
 • Gražinos pagrindinė mokykla.

Kitos programos:

Patyčių prevencijos programa – „OLWEUS“

 • Pakalniškių pagrindinė mokykla, 1–10 klasėse;
 • Sidabravo gimnazija, 1–8, I–IV g. klasėse;
 • Vaižganto progimnazija, 1–8 klasėse.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse, emocinės savijautos prevencijos programa – „ZIPIO DRAUGAI“

 • Sidabravo gimnazija;
 • Vaižganto progimnazija.

EGZAMINAI

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Nacionalinis egzaminų centras – čia rasite visą informaciją apie egzaminus.


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (diagnostiniai ir standartizuoti testai)

Daugiau informacijos apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (diagnostiniai ir standartizuoti testai) galite rasti čia.


RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4 IR 6 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 2019 m. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 2018 m. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) ĮRANKIUS ATASKAITA 2017 m. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITA 2016 M. (PDF formatas);

RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS 4 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT PROJEKTE PARENGTUS STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITA 2015 M. (PDF formatas).


Švietimo valdymo informacinė sistema

Švietimo valdymo informacinės sistemos svetainės paskirtis teikti oficialią informaciją apie švietimo būklę (nacionalinius rodiklius, mokyklų ir rajonų informacines korteles, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas).

Svetainė sukurta vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programą.

http://www.svis.smm.lt


Mokinių vežimas

Radviliškio rajono mokyklų vadovų metinės veiklos užduotys

 1. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos (PDF formatas);
 2. Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos (PDF formatas);
 3. Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos (PDF formatas);
 4. Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos (PDF formatas);
 5. Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos (PDF formatas);
 6. Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos (PDF formatas);
 7. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos (PDF formatas);
 8. Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos (PDF formatas);
 9. Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos (PDF formatas);
 10. Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos (PDF formatas);
 11. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos (PDF formatas);
 12. Radviliškio Vaižganto progimnazijos (PDF formatas);
 13. Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio (PDF formatas);
 14. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ (PDF formatas);
 15. Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ (PDF formatas);
 16. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ (PDF formatas);
 17. Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio (PDF formatas);
 18. Radviliškio dailės mokyklos (PDF formatas);
 19. Radviliškio muzikos mokyklos (PDF formatas);
 20. Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro (PDF formatas);
 21. Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro (PDF formatas).

Radviliškio rajono švietimo įstaigos

Švietimo pagalbos įstaigos

Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokykla „Ateitis“

 
 

Už pateiktą informaciją atsakingas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-10 16:00:10
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)