string(138) "/linker.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_name[1]=m_article_view&article_id=15277" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15267" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15258" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15245" string(138) "/linker.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_name[1]=m_article_view&article_id=15244" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15220" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15205" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15163" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15149" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15127" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15120" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15116" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15095" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15021" string(73) "/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_article_view&article_id=15013" Radviliškio rajono savivaldybė - straipsniai : Teritorijų planavimas ir statyba
2020 m. vasario 29 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Teritorijų planavimas ir statyba
Kviečiame susipažinti su parengtu įsakymo projektu dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimo rengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, skelbiame apie po 10 d. d. ketinamą priimti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimo rengimo. Kviečiame susipažinti su parengtu įsakymo projektu (žr. žemiau).

Skaityti toliau...
Informuojame, kad pritarta Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai (II alternatyvai)

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. sausio 23 d. raštu Nr. S-187(3.21E) „Dėl pritarimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos antrai alternatyvai. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Skaityti toliau...
Informacija apie rengiamą žemės sklypo Šeduvoje formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-153 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pradedamas rengti valstybinės žemės ploto (apie 4,2000 ha), esančio Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuojant žemės sklypą valstybinės reikšmės rajoniniam keliui Nr. 3418 Privažiavimas prie Šeduvos (Šeduvos miesto ribose).

Skaityti toliau...
Informacija apie parengtą sprendimo projektą dėl Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo

Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad yra teikiamas Savivaldybės tarybai sprendimo projektas dėl Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų.

Skaityti toliau...
Informacija apie sprendimo projektą dėl pradedamo rengti Žalgirio gatvės (Nr. RD8040) atkarpos tarp Paplentės 2-osios ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gatvių (A9), Radviliškio m., susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo sp

Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, informuojame, kad Savivaldybės tarybai yra teikiamas sprendimo projektas dėl Žalgirio gatvės (Nr. RD8040) atkarpos tarp Paplentės 2-osios ir Vytauto Landsbergio-Žemkalnio gatvių (A9), Radviliškio m., susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize rengimo. Su sprendimo projekto tekstu galima susipažinti  čia (žr. žemiau):

Skaityti toliau...
Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius – UAB „Šiaulių plentas“, įm. kodas 244693070, Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai, tel. (8 41) 54 0601, faks. (8 41) 54 0608, el. paštas – info@splentas.lt

Naudojimo plano rengėjas – UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel. 8 610 63 653, el. paštas – zemetvarkos.sprendimai@gmail.com.

Plano pavadinimas – Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas

Skaityti toliau...
Informacija apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią Kurklių kaime

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsniu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16, 18 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į ūkininkės XXXXXXXXXXX 2020 m. sausio 24 d. prašymą, planuojama ūkininkės D. K. nuosavybės teise valdomame 0,6695 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 7146/0005:185), esančiame Kurklių kaime, Šeduvos miesto seniūnijoje, parinkti ūkininko sodybos statybos vietą, numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymo projektas čia.

Schema čia.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius informacija

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A-63 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0020:0334), esančio Saulėtekio g. 49, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto iniciatorius – A. K., projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Inreal GEO“.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-56 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7170/0002:0603, 7170/0002:0656), esančių Žvejų g., Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypų B. Buračo g., Šiaulėnuose, formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A-7 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės plotų (0,0611 ha ir 0,0169 ha), esančių B. Buračo g., Šiaulėnų mstl., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo M. Valančiaus g. 19, Radviliškyje, formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A-6 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto (0,0442 ha), esančio M. Valančiaus g. 19, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto iniciatorė – Z. C., projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Inreal GEO“.

Projekto organizatoriaus informacija

Skaityti toliau...
Parengtos Radviliškio miesto teritorijos ir Baisogalos miestelio bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programos

Vadovaudamiesi Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21, nuostatomis ir tvarka, informuojame:

Skaityti toliau...
Informaciją apie patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus
Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypų Tytuvėnų g., Šiaulėnuose, formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A-1321 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7172/0005:0266, 7172/0005:0289), esančių Tytuvėnų g., Šiaulėnų mstl., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Skaityti toliau...
Informacija apie patvirtintą žemės sklypo Rugiagėlių g., Radviliškio m., formavimo ir pertvarkymo projektą

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A-1314 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto (2,8431 ha), esančio Rugiagėlių g., Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Skaityti toliau...
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)