2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius - Rasos Plukienės 2020 m. veiklos uždaviniai
  1. Administruoti duomenų perdavimo sistemą „Keltas“. Tvarkyti duomenų suvestines, paskirti bazinę mokyklą, MBE ir VBE vykdymo ir vertinimo, Brandos darbų vertinimo centrus, konsultuoti atsakingus asmenis.

  2. Per einamųjų metų I, II, III ketvirčius koordinuoti užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies organizavimą, vykdymą ir vertinimą, mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, brandos darbų vertinimą, organizuoti ir vykdyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, rengti Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, reglamentuojančius minėtą veiklą.

  3. Per einamųjų metų I, II, III, IV ketvirčius informuoti švietimo įstaigų vadovus ir atsakingus asmenis, visuomenę apie Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkų pakeitimus ir naujoves, išanalizuoti mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus. Parengti pristatymus: „2020 metų rajono kandidatų egzaminų pasirinkimai“, „2020 metų brandos egzaminų ir PUPP rezultatai“ švietimo įstaigų vadovų pasitarimui. Informaciją, straipsnius apie pasirinkimus, egzaminų rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje. Nuolat atnaujinti Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt patalpintą informaciją „Egzaminai“.

  4. Išanalizuoti ir įvertinti keturių kuruojamų švietimo įstaigų strateginių planų projektus, teikti reikiamą pagalbą mokyklų vadovams nustatant metines veiklos užduotis, pagal kurias vertinama švietimo įstaigos vadovo veikla ir konsultuoti minėtų dokumentų rengimo klausimais.

  5. Kartu su projekto „Lyderių laikas 3“ Radviliškio rajono savivaldybės kūrybine komanda įgyvendinti Radviliškio rajono savivaldybės pokyčio projektą „Patirtinis mokymas(-is) – ugdymo(-si) patrauklumui.“

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-17 19:46:51
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)