2020 m. sausio 28 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Žemės ūkio skyrius – Alfredo Juozapavičiaus 2019 m. veiklos uždaviniai
 1. Įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos srityse užduotis:

  • organizuoti Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių administravimą;
  • organizuoti Nacionalinės kaimo rėmimo programos priemonių administravimą;
  • organizuoti žemės ūkio registrų duomenų bazių palaikymo priemonių administravimą;
  • organizuoti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius mokėjimo priemonių  administravimą;
  • organizuoti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro ir valstybinės techninės priežiūros administravimą;
  • organizuoti valstybei nuosavybes teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių  valdymą (patikėjimo teise) ir naudojimą;
  • organizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimą pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti;
 2. Informuoti Savivaldybės gyventojus (rajoninėje spaudoje, internetiniame puslapyje ir kt.) apie valstybės bei Europos Sąjungos teikiamą paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;

 3. Teikti ataskaitas valstybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

  • Žemės ūkio ministerijai;
  • Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;
  • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
  • VĮ Žemės fondui;
 4. Organizuoti pasitarimus veiklos klausimais, konferencijas, susitikimus, šventes, dalyvauti LR Žemės ūkio rūmų prezidiumo, Savivaldybių asociacijos Kaimo reikalų komiteto, Žemės ūkio ministerijos pasitarimuose ir kitų institucijų ir įstaigų organizuotose priemonėse, tarptautiniuose seminaruose.

 5. Organizuoti aplinkosaugos ir sanitarinės higienos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę:

  • organizuoti leidimų išdavimą saugotinų medžių augančių ne miško žemėje kirtimui ir genėjimui.
  • organizuoti juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų patikrinimus dėl sanitarijos ir tvarkos;
  • organizuoti gyventojų prašymų, skundų, ministerijų pateiktų projektų derinimų, kt. nagrinėjimą;
  • organizuoti Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų panaudojimo sąmatos už 2020 m. ir Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų už 2019 m. panaudojimo ataskaitos parengimą.
  • organizuoti Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursą.
  • organizuoti savivaldybės tarybos projektų parengimą;
  • organizuoti triukšmo šaltinių valdymo prevenciją;
 6. Organizuoti savivaldybės tarybos sprendimų projektų parengimą;

 7. Organizuoti seniūnijų darbuotojų, vykdančių valstybės perduotas savivaldybei žemės ūkio funkcijas, veiklą;

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-11 10:16:05
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)