Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Taksi paslaugos
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-01-01)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Statybos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Statybos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – B.

  3. Pareigybės kategorija – 8.

  II. PASKIRTIS

  4. Radviliškio savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Statybos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti statybą leidžiančių dokumentų, įskaitant statybos leidimų griauti statinį, išdavimą, organizuoti kelių priežiūrą ir plėtrą, organizuoti Savivaldybei priklausančių objektų pripažinimą tinkamais naudoti, tikrinti Savivaldybės finansuojamų objektų techninę dokumentaciją bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Specialiosios veiklos sritys – statyba, statinių naudojimo priežiūra; kelių (gatvių) priežiūra.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities  statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
  6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statybą ir kelių priežiūrą, investicines programas;
  6.3. gebėti rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus statybos ir kelių priežiūros klausimais, gebėti savarankiškai organizuoti pavestą statybų ir kelių priežiūros darbą;
  6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlook ir naudotis internetu, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis; 
  6.5. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  6.6. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.                                                         

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. administruoja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos lėšas, skirtas Savivaldybei priklausantiems vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti: renka ir apibendrina informaciją apie planuojamus vykdyti darbus, rengia ir derina objektų sąrašus, atlieka finansavimo sutartyse nustatytas atsakingo darbuotojo funkcijas, užtikrina finansavimo sutarčių įvykdymą nustatytu laiku, teikia ataskaitas ir paraiškas lėšoms gauti ir atlieka kitas su šiuo klausimu susijusias funkcijas;
  7.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus (paraiškas, sąlygas, technines specifikacijas ir pan.), vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją, dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe, atlieka pateiktų pasiūlymų vertinimą, teikia vertinimo išvadas;
  7.3.vertina teikėjų rengiamų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų Savivaldybės objektų techninių (darbo) projektų sprendinius, rengia dokumentus, reikalingus statinių statybą leidžiantiems dokumentams gauti, organizuoja tokių objektų statybos darbų užbaigimo procedūras;
  7.4. kaupia duomenis, reikalingus vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių priežiūros lėšų poreikiui nustatyti, rengia defektų aktus, atlieka skaičiavimus ir teikia lėšų poreikio aprašymus, siekiant užtikrinti veiksmingą ir tikslingą valstybės, Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
  7.5. organizuoja ir kontroliuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos darbus, teikia rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, kontroliuoja darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo pagal pavedimą rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų saugaus eismo reikalavimus;
  7.6. vykdo pagal sutartis atliktiems vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos darbams suteiktų garantijų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą statinių būklę ir priežiūrą, taupų valstybės, Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
  7.7. organizuoja ir kontroliuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių saugaus eismo užtikrinimo priemonių (kelio aitvarų ir pan.) įrengimo ir remonto darbus, teikia rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, kontroliuoja darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų saugaus eismo reikalavimus, organizuoja ir/arba vykdo statinių statybos techninę priežiūrą; 
  7.8. organizuoja, vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių, jų statinių ir priklausinių  techninę inventorizaciją ir apskaitą analoginėje ir skaitmeninėje formoje;
  7.9. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, planus ir ataskaitas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą;
  7.10. užtikrina Savivaldybės administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Savivaldybės administracijai nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
  7.11. dalyvauja pagal savo kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
  7.12. nagrinėja piliečių ir organizacijų prašymus, pasiūlymus bei skundus pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal skyriaus kompetenciją;
  7.13. analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų taikymo praktiką, kuriuose reguliuojami klausimai pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, rengia pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams siekiant jų tobulinimo;
  7.14.  planuoja ir teikia siūlymus Savivaldybės  strateginiams plėtros planams, teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
  7.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-01 14:20:35
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.