Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Taksi paslaugos
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vedėjo pavaduotoja

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti technologijos mokslo studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
  6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitus dokumentus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą, disponavimą juo, viešuosius pirkimus;
  6.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
  6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
  6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
  6.6. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.                                                         

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto bei Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijų vykdymą;
  7.2. organizuoja reikiamų dokumentų (kadastrinės bylos, žemės sklypų planai ir pan.) parengimą Savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės įmonėje Registrų centre atlikti;
  7.3. organizuoja reikiamo Savivaldybės turto vertinimo procedūras, teikia turto vertintojams dokumentus dėl objekto įvertinimo ir dalyvauja vertinamo turto apžiūrose vietoje;
  7.4. teikia ir atsiima reikiamus dokumentus, užsako kadastro darbus, atlieka Savivaldybės turto teisinę registraciją valstybės įmonėje Registrų centre;
  7.5. nuolat vykdo Savivaldybės turto apžiūras vietoje, teikia duomenis nekilnojamojo turto pripažinimui nereikalingu ar netinkamu;
  7.6. dalyvauja Savivaldybės turto pardavimo viešuosiuose aukcionuose;
  7.7. užtikrina viso Savivaldybės turto esminio pagerinimo veiksmų teisinę registraciją;
  7.8. koordinuoja Savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi nuosavybės įteisinimą bei šio turto pardavimo, perdavimo ar likvidavimo darbus;
  7.9. organizuoja Savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinimą dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, organizuoja sąmatų sudarymą ir užtikrina atliekamų remonto darbų kontrolę vietoje;
  7.10. koordinuoja ir kontroliuoja išlaidas susijusias su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių teikiamomis sąskaitomis už Savivaldybei bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis, jų remontu bei eksploatavimo išlaidų apmokėjimu;
  7.11. koordinuoja organizuojant ir dalyvauja butų pirkimo konkursuose Savivaldybės butų fondui papildyti;
  7.12. dalyvauja Savivaldybės turto metinėje inventorizacijoje;
  7.13. atlieka keleivių pavėžėjimo Savivaldybės vietiniais maršrutais organizavimo kontrolę;
  7.14. koordinuoja būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą;
  7.15. teikia siūlymus peržiūrint veikiančias būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas ir teikia siūlymus dėl naujų programų kūrimo ir visokeriopo būsto atnaujinimo skatinimo;
  7.16. konsultuoja būsto savininkus bei naudotojus, keičiasi informacija, palaiko ryšius su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybės būsto atnaujinimo (modernizavimo) programos koordinatoriais bei kitų valstybės įstaigų tarnautojais būsto renovavimo klausimais;
  7.17. vykdo Aplinkos ministerijos pavedimus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo;
  7.18. organizuoja rinkos tyrimus ir viešosios nuomonės apklausą esamo būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir efektyvaus energijos vartojimo pastatuose klausimais;
  7.19. konsultuoja butų ir kitų patalpų savininkus ir pastatų valdytojus būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų ir Savivaldybės paramos klausimais;
  7.20. koordinuoja piliečių pareiškimų bei skundų nagrinėjimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, imasi priemonių trūkumams šalinti ir kontroliuoja jų vykdymą;
  7.21. dalyvauja įvairių komisijų darbe;
  7.22. pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  7.23. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
  7.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 11:45:35
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.