Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Taksi paslaugos
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Paveldosaugos ir turizmo skyrius - vyriausioji specialistė

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
  6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą, kultūros paveldą, turizmo plėtrą, muziejų veiklą, kraštotyrą, etninę kultūrą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
  6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
  6.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterio programomis;
  6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia ir įgyvendina Savivaldybės turizmo plėtros programą, dalyvauja rengiant Savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros schemas ir projektus;
  7.2. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina duomenis apie plėtojamą turizmo verslą Radviliškio rajone;
  7.3. vykdo Savivaldybės teritorijų turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
  7.4. tvarko, kaupia ir atnaujina Savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis bei teikia šią informaciją Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
  7.5. dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybėmis paveldosaugos, turizmo ir muziejininkystės srityse;
  7.6. dalyvauja rengiant valstybines ir regionines turizmo plėtros programas;
  7.7. rengia sutartis dėl rekreacinių išteklių naudojimo (nuomos) turizmui ir poilsiui, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
  7.8. rengia vietinių rinkliavų už savivaldybei priklausančių rekreacinių išteklių naudojimą dydį ir mokėjimo tvarkos aprašą;
  7.9. planuoja ir teikia pasiūlymus dėl priemonių, reikalingų rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsiui ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, teikia pasiūlymus dėl rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentų;
  7.10. organizuoja kultūros vertybių apskaitą, tvarkymą ir apsaugą;
  7.11. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje;
  7.12. teikia siūlymus rengiant turizmo plėtros strategijų projektus, muziejų ir kraštotyros ilgalaikių ir metų veiklos programų projektus;
  7.13. bendradarbiauja su Savivaldybės turizmo informacijos centru;
  7.14. organizuoja savivaldybės muziejų steigimą, reorganizavimą ir jų veiklos priežiūrą, kontroliuoja muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, padeda organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
  7.15. organizuoja ir koordinuoja kraštotyrinę veiklą;
  7.16. rūpinasi etninės kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimu;
  7.17. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  7.18. tvarko Skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamą archyvą;
  7.19. ruošia informacinius pranešimus, apibendrinimus apie kultūros paveldo, muziejų, turizmo apsaugos įgyvendinimą, problemas;
  7.20. vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia duomenis viešųjų pirkimų planui, vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis pagal savo kompetenciją;
  7.21. kompetencijos ribose teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja jų skundus ir prašymus;
  7.22. suderinus su Skyriaus vedėju dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
  7.23. vykdo kitus teisėtus raštiškus bei žodinius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  ir Administracijos direktoriaus pavedimus įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimui.

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-02 11:15:51
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.