Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Renginiai
 • Socialinės paramos skyrius - Vedėjas

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, psichologijos, sociologijos, teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
  6.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį, 1 metų darbo patirtis socialinės paramos administravimo srityje;
  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, socialinės apsaugos sistemą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;
  6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
  6.6. turėti vairuotojo B kategorijos pažymėjimą;
  6.7. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir teikti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, siekdamas užtikrinti planingą, kokybišką ir atitinkantį teisės aktus socialinės paramos teikimą rajono gyventojams:

  7.1. organizuoja Socialinės paramos skyriaus veiklą, užtikrindamas skyriaus funkcijų įgyvendinimą;
  7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
  7.3. organizuoja ir koordinuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų programų, projektų ir socialinių paslaugų plano rengimą, tvirtinimą ir įgyvendinimą;
  7.4. koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka;
  7.5. koordinuoja ir kontroliuoja asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymą ir specialiųjų pagalbos priemonių teikimą;
  7.6. organizuoja ir kontroliuoja valstybinių šalpos išmokų, pašalpų, kompensacijų, lengvatų, vienkartinių išmokų ir kitų socialinių piniginių išmokų skyrimą;
  7.7. organizuoja ir kontroliuoja teisės į socialinę paramą mokiniams nustatymą ir piniginių išmokų skyrimą;
  7.8. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą, siekdamas užtikrinti kokybišką funkcijų vykdymą;
  7.9. organizuoja ir koordinuoja studentų, atliekančių darbo praktiką skyriuje, veiklą ir vykdo jų praktikos įvertinimą;
  7.10. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovauja skyrių, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
   7.11. rengia rajono savivaldybės tarybai sprendimų projektus, savivaldybės administracijos direktoriui bei Socialinės paramos skyriaus vedėjui įsakymų projektus dėl socialinių paslaugų teikimo bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo rajono gyventojams.
  7.12. dalyvauja savivaldybės biudžeto formavimo procese ir pateikia lėšų poreikį socialinės paramos priemonių įgyvendinimui, siekdamas užtikrinti socialinės paramos įgyvendinimo tęstinumą ir plėtrą rajone;
  7.13. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą, teikia pasiūlymus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, siekdamas užtikrinti socialinės paramos kokybę, efektyvumą ir teisėtumą;
   7.14. bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, užtikrindamas visapusišką socialinę paramą savivaldybės gyventojams;
  7.15. vykdo kitus su Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

  Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-23 13:03:26
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.