Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas, pavėžėjimas
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Aurimo Gaidžiūno priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Tarybos narių priimamasis
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2012-2020 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Renginiai
 • Socialinės paramos skyrius - vyriausiasis specialistas

  III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
  5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinėje srityje;
  5.3. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, duomenų bazėmis „PARAMA“ ir „SPIS“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
  5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinę apsaugą;
  5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

  6.1. analizuoja ir vertina socialinės paramos bei socialinių paslaugų poreikį Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
  6.2. koordinuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą rajone;
  6.3. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
  6.4. kuruoja rajone esančių socialinių paslaugų įstaigų socialinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų darbo organizavimo;
  6.5. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis socialinės paramos ir socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo klausimais;
  6.6. supažindina skyriaus specialistus ir seniūnijų socialinio darbo organizatorius su naujausiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, normatyviniais aktais, kitais dokumentais ir jų pakeitimais;
  6.7. teikia metodinę pagalbą rajono socialiniams darbuotojams socialinės paramos ir socialinių paslaugų;
  6.8. rūpinasi skyriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimu, inicijuoja kvalifikacijos kėlimą mokymuose ir seminaruose;
  6.9. rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
  6.10. nustato asmens socialinės globos poreikį įvairioms socialinėms grupėms;
  6.11. rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų (trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo, projektus;
  6.12. vertina asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas (trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa);
  6.13. rengia sutarčių (trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos) projektus ir organizuoja šių sutarčių įgyvendinimą;
  6.14. tvarko dokumentus ir organizuoja asmenų, kuriems reikalingos trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugos, apgyvendinimą socialinės globos įstaigose;
  6.15. dirba su duomenų bazėmis „PARAMA“ ir „SPIS“ pagal savo kompetenciją;
  6.16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymų projektus pagal kompetenciją;
  6.17. dalyvauja rajono tarybos sprendimu, mero potvarkiu ar administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų veikloje;
  6.18. pavaduoja Socialinės paramos skyriaus vedėją ir vykdo vedėjui pavestas funkcijas jam nesant (tarnybinių komandiruočių, atostogų, nedarbingumo metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių);
  6.19. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinami Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-18 08:55:59
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.