Radviliškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga,
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196, Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, Faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
 
  Prisijungimas
 • Gyventojų prisijungimas
 •   El. demokratija
 • Vartotojo gidas
 • El. apklausos
 • El. konsultavimas
 • El. peticija
 • El. forumas
 • El. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Virsutinis
 • Savivalda
 • Įstaigos istorija
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Skelbimai
 • Veiklos sritys
 • Architektūra ir urbanistika
  Buhalterinė apskaita
  Civilinė ir darbo sauga
  Civilinė metrikacija
  Darbas su bendruomenėmis
  Nevyriausybinės organizacijos
  Finansai, žemės nuomos mokestis
  Informacinės technologijos
  Investicijos ir projektų valdymas
  Jaunimo reikalai
  Statyba ir viešoji tvarka
  Kontrolė
  Paveldosauga ir turizmas
  Piliečių priėmimas, raštvedyba, kanceliarija, archyvas
  Pirminė teisinė pagalba
  Socialinė parama
  Sprendimų priėmimas
  Sveikata
  Švietimas ir sportas
  Naujienos
  Turtas ir vietinis ūkis, licencijos, būstas, verslas
  Vaiko teisės
  Vidaus auditas
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Gyventojams
 • Savivaldybės administracijoje taisyklės
  Būstas
  LR Seimo nario Antano Čepononio priimamasis
  LR Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės Priimamajame grafikas
  Ar dar nepamiršome Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų?
  Eismo tvarkaraščiai
  Vietinio susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščiai
  Tarpmiestinių autobusų bilietai ir tvarkaraščių paieška
  Traukinių tvarkaraščiai
  Telefonų knyga
  Gyventojų paieška
  Įmonių paieška
  Daugiabučių namų modernizavimas
  Atliekų tvarkymas
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kreipimasis
  Būk budrus – tikrink kainą!
  Valstybinė kalba
  Europos Sąjunga – piliečiams
  Viešieji interneto centrai
  Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
  Nuorodos
  Informacija nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims apie jų turimas teises bei Lietuvos Respublikoje teikiamą paramą
 • Verslininkams
 • Naudinga informacija
  Parama verslui
  Licencijos ir leidimai
  Versli Lietuva
  Teisės aktai
  Galimybės investuoti
 • Turizmas
 • Apie rajoną
  Lankytinos vietos
  Turistiniai maršrutai
  Leidiniai
  Virtualios panoramos
    Svarbios nuorodos
 • Geografinė informacinė sistema (Web GIS GeoMap)
 • Savivaldybės GIS žemėlapiai
 • Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
 • Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas
 • Šeduvos miesto bendrasis planas
 • Baisogalos miestelio bendrasis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
 • Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas
 • Dviračių ir pėsčiųjų takų sistemos išvystymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas
 • Radviliškio rajono strateginis plėtros planas 2021-2030 metams
 • Radviliškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai
 •   Įstaigos svetainė
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Skelbimai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Savivaldybės struktūra
  Meras
  Vadovų darbotvarkės
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-09-26)
  Komitetai
  Komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai, specialistai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Vietos savivaldą ir jos teisinę priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai
  Teisinė pagalba
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Vadovų darbotvarkės
  Darbo tvarkos taisyklės
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Planavimo dokumentai
  Informacija apie konkursus laimėjusius ir į pareigas priimtus valstybės tarnautojus
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Ataskaitos
  Savivaldybės turtas
  Informacija apie Radviliškio rajono savivaldybės prisiimamus įsipareigojimus
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Nuostatai
  Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Klausimai
 • Renginiai
 • Globos centras
 • Naujienos
  Apie globą ir įvaikinimą
  Kaip tapti globėju ar įtėviu
  Apie budintį globotoją
  Globos centro paslaugos
  Bendra informacija
  Bendrųjų reikalų skyriaus ūkvedys - Airidas Kemešys

  III.    REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
  3.2. žinoti ūkinių sutarčių ruošimo ir sudarymo tvarką;
  3.3. turėti vairuotojo pažymėjimą bei teisę vairuoti transporto priemonę;
  3.4. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais materialinę atsakomybę, priešgaisrinę saugą bei saugaus elektros prietaisų eksploatavimą;
  3.5. išmanyti transporto, pastatų ir juose esančių sistemų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktikos atlikimo tvarką;
  3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. užtikrina Savivaldybės administracinio pastato, garažų bei ūkio inventoriaus apsaugą, organizuoja administracinio pastato, garažų bei administraciją aptarnaujančių automobilių priežiūrą, remontą ir apsaugą, aprūpina darbuotojus ūkinės paskirties reikmenimis;
  4.2. užtikrina tvarką ir švarą savivaldybės patalpose ir priklausančioje teritorijoje, rūpinasi savivaldybės sanitarinių mazgų būkle, prižiūri, kad juose būtų reikalingiausios sanitarinės priemonės, palaikoma švara ir tvarka;
  4.3. materialiai atsako už Savivaldybės administracijos ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų kiekinę apskaitą;
  4.4. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, rengia pirkimo dokumentus;
  4.5. administruoja pagal kompetenciją paslaugų ir prekių pirkimo sutartyse nustatytų sąlygų vykdymą, pasirašo už suteiktas paslaugas ir prekes gautas sąskaitas ir, suderinęs jas su skyriaus vedėju, perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;
  4.6. užtikrina tinkamą įėjimo į pastatus ir patalpas įrengimų (durų automatiniai ir mechaniniai užraktai) techninę būklę, pastatų ir patalpų perdavimą saugoti apsaugos tarnybai ir apsaugos nuėmimą, organizuoja avarinių gedimų šalinimą pastatuose ir patalpose;
  4.7. vykdo priešgaisrinės apsaugos keliamus reikalavimus ir atsako už priešgaisrinę apsaugą;
  4.8. organizuoja (prireikus) sniego ir/ar ledo valymą nuo pastato lauko laiptų pakopų, stogų;
  4.9. kontroliuoja Savivaldybės administracijos pastatuose ir patalpose esančių baldų, biuro technikos, inventoriaus, įrengimų (išskyrus kompiuterinę techniką) būklę, panaudojimą ir priežiūrą, teikia padaliniams pasiūlymus ir pastabas dėl administravimo poreikiams naudojamo turto eksploatavimo, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti. Inicijuoja ir/ar organizuoja turto pripažinimą nereikalingu (netinkamu naudoti), nurašymą, rengia tokio turto likvidavimo ar jo pridavimo, nurašymo aktus;
  4.10. užtikrina tinkamą mero ir (arba) administracijos direktoriaus sprendimų dėl kanceliarinių, ūkinių priemonių, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių kiekybinės apskaitos tvarkymo, paskirstymo ir (arba) išdavimo vykdymą;
  4.11. atsako už Savivaldybės administracijos transporto ūkį:

  4.11.1. registruoja transporto priemonių registre automobilius ir juos išregistruoja, prireikus, organizuoja automobilių ženklinimą;
  4.11.2. vykdo tarnybinio transporto pristatymą laiku techninei apžiūrai, jų techninę priežiūrą, remontą;
  4.11.3. vykdo automobilių aprūpinimą degalais, tepalais, padangomis, detalėmis ir kontroliuoja jų naudojimą;
  4.11.4. sudaro vairuotojų budėjimo (savaitgalio) grafikus. Rengia vairuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teikia juos skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių parengimą.

  4.12. atsako už valstybinės vėliavos iškėlimą švenčių dienomis teisės aktų nustatyta tvarka; Užtikrina nustatytos valstybinės ir savivaldybės vėliavų kėlimo tvarkos laikymąsi, rūpinasi, kad vėliavos būtų tvarkingos;
  4.13. pasibaigus einamajam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito po einamojo mėnesio 3 dienos pateikia paslaugų tiekėjams informaciją apie pastatuose ir patalpose sunaudotą elektros ir šilumos energiją, geriamąjį vandenį;
  4.14. vykdo elektros ūkio priežiūrą administraciniame pastate ir garažuose;
  4.15. teikia kanceliarinių bei kitų prekių poreikį, bei atsako už įstaigai išrašytų sąskaitų paėmimą ir apmokėjimą;
  4.16. užsako ir nurašo antspaudus bei spaudus;
  4.17. organizuoja sargų darbą, sudaro ir tvirtina darbo grafikus, užpildytą žiniaraštį pateikia skyriaus specialistui, pildančiam viso skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  4.18. nesant Bendrųjų reikalų skyriaus vairuotojo (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
  4.19. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-29 15:28:00
  © 2013 Radviliškio rajono savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.