2020 m. vasario 24 d., pirmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kviečiame susipažinti su parengtu įsakymo projektu dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimo rengimoSpausdinimo versija

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, skelbiame apie po 10 d. d. ketinamą priimti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimo rengimo. Kviečiame susipažinti su parengtu įsakymo projektu (žr. žemiau).

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima informacija@radviliskis.lt iki įsakymo priėmimo dienos (10 d. d. po paskelbimo).

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RADVILIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO
DALIES KOREGAVIMO RENGIMO

2020 m. kovo    d.  Nr.
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 10, 20 punktais ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių  227, 228, 230 punktais:

  1. Leidžiu rengti Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies (žemės sklypų Miško g. 46, 0.1762 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:71; Miško g. 46A, 0.1314 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:128; Miško g. 46C, 0.1204 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:399; Miško g. 46D, 0.1500 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:129) teritorijos Miško gatvėje koregavimo teritorijų planavimo dokumentą.
  2. Nusprendžiu, kad Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies sprendiniai gali būti koreguojami, nes numatyti keisti privalomieji reikalavimai neprieštarauja galiojančiame bendrajame plane nustatytiems tikslams ir uždaviniams.
  3. Nustatau, kad planavimo tikslas – koreguoti Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, funkcinį zonavimą, visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą kitą infrastruktūrą, žemės naudojimo būdą, teritorijos tvarkymo reglamentus.
  4. Radviliškio miesto bendrojo plano dalies (žemės sklypų Miško g. 46, 0.1762 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:71; Miško g. 46A, 0.1314 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:128; Miško g. 46C, 0.1204 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:399; Miško g. 46D, 0.1500 ha, kadastrinis Nr. 7157/0006:129) teritorijos Miško gatvėje koregavimo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas iniciatoriaus lėšomis.
  5. Įpareigoju planavimo iniciatorių pasirašyti Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                   Jolanta Margaitienė

 

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)