Pasirinkite kalbą

PEDAGOGAI

Viena svarbiausių švietimo kokybės sąlygų yra mokytojų dalykinė ir profesinė kompetencija. Mokytoją – žinių turėtoją ir perteikėją keičia mokytojas – mokymosi organizatorius, mokymosi galimybių kūrėjas, mokymosi patarėjas, partneris, tarpininkas tarp mokinio ir įvairių šiuolaikinių informacijos šaltinių. Kartu mokytojas dabarties visuomenėje išlieka ir ugdytojas, gyvenimo tiesų liudytojas, perduodantis tradiciją bei mokantis ją kūrybingai plėtoti.

Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, dirbantys pagrindinėse pareigose, ir jų išsilavinimas 2010–2021 m. m.

Mokslo metai Pedagogų skaičius Išsilavinimas
Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis
2010-2011 634 615 19 -

Duomenų šaltinis: ŠVIS


Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, dirbančiųjų pagrindinėse pareigose, atestacija

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-10, 10:53:47