2021 m. rugsėjo 23 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2021-09-21 nuotolinis posėdisSpausdinimo versija

2021 m. rugsėjo 21 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Verslininkų Mozės ir Malkos Chaimsonų namo (u. k. 1135), Kauno miesto sav., Kauno m., Maironio g. 13, duomenų Kultūros vertybių registre.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Akto projektu, remiantis 2021-04-14 atlikta buto Nr. 9 fotofiksacija, siūloma patikslinti vertingąsias objekto savybes, jas papildant.
Klausimo svarstymo motyvas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas. Klausimo svarstymą inicijavo Kauno miesto savivaldybės administracija.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos netaikymo Paveikslui „Šv. Jurgis“ (u. k. 10190), Ornamentuotam kryžiui (u. k. 14342), Sieninei tapybai. Bažnyčios fundatoriaus Oginskio ir jo žmonos Tiškevičiūtės-Oginskienės portretai (u. k. 10194), Sieninė tapybai „Nuėmimas nuo kryžiaus“ (u. k. 10193), Sieninė tapybai; stacijoms (14) (u. k. 10191), Sieninei tapybai. Domininkonų šventieji (u. k. 10192), esantiems Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso Švč. Trejybės bažnyčioje (u. k. 1023), Trakų rajono sav., Lentvario sen., Rykantų k.
Papildoma informacija:
Statusas –
Paveikslas „Šv. Jurgis“ (u. k. 10190) – registrinis.
Ornamentuoto kryžius (u. k. 14342) – registrinis.
Sieninė tapyba. Bažnyčios fundatoriaus Oginskio ir jo žmonos Tiškevičiūtės-Oginskienės portretai (u. k. 10194) – registrinis.
Sieninė tapyba „Nuėmimas nuo kryžiaus“ (u. k. 10193) – registrinis.
Sieninė tapyba; stacijos (14) (u. k. 10191) – registrinis.
Sieninė tapyba. Domininkonų šventieji (u. k. 10192) – registrinis.
Akto projektuose siūloma panaikinti apsaugą minėtiems objektams, nes jie tapo Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso (u. k. 45557) Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. 1023) vertingosiomis savybėmis.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Šeduvos užvažiuojamųjų namų pastatui (46686), esančiam Radviliškio rajono sav., Šeduvos m., Laisvės a. 28, suteikimo ir jo įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Papildoma informacija:
Statusas – pastatas yra Šeduvos miesto istorinės dalies (u. k. 17109) teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais, istoriniais, archeologiniais tyrimais, ikonografine medžiaga.
Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Šeduvos užvažiuojamųjų namų pastatui (46686), esančiam Šeduvos m., Laisvės a. 28, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Klausimo svarstymo motyvas – gautas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos prašymas nustatyti pastato vertingąsias savybes, atsižvelgus į tai, kad planuojamas pastato paskirties keitimas iš prekybinės į kultūrinę, atliekant kapitalinio remonto darbus.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos pastatų kompleksui, esančiam Vilniuje, Gervėčių g. 9, suteikimo ir jo įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Papildoma informacija:
Statusas – pastatas (gyvenamosios paskirties), esantis Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gervėčių g. 9, yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Rasų kolonija (u. k. 16077), teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas. Tame pačiame sklype esantis ūkinės paskirties pastatas – urbanistinės struktūros statinys.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais, istoriniais tyrimais, ikonografine medžiaga.
Akto projektu siūloma suteikti apsaugą pastatų kompleksui, sudarytam iš namo (46699) ir ūkinio pastato (46700), esančiam Vilniuje, Gervėčių g. 9, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.
Klausimo svarstymo motyvas – gautas namui, esančiam Vilniuje, Gervėčių g. 9, priklausančio buto savininkės J. G. prašymas nustatyti vertingąsias savybes, nes šio namo butuose planuojami remonto darbai. Parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Gaisrinės, vad. Ugniagesių rūmais (u. k. 32702), esančio Kauno miesto sav., Kauno m., Nemuno g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, istoriniais šaltiniais.
Akto projektu siūloma patikslinti Gaisrinės, vad. Ugniagesių rūmais (u. k. 32702), esančių Kauno m., Nemuno g. 2, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes ir apibrėžtas teritorijos ribas (jas padidinant, sutapdinant su žemės sklypo, į kurį patenka kultūros vertybė, ribomis).
Klausimo svarstymo motyvas – gautas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos prašymas dėl Gaisrinės, vad. Ugniagesių rūmais (u. k. 32702), esančių Kauno m., Nemuno g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (apibrėžtų teritorijos ribų ir vertingųjų savybių patikslinimo).

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 23608), esančio Šilutės rajono sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Neringos g. 8, 8A, 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis.
Akto projektu siūloma Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksą (u. k. 23608) papildyti kompleksinėmis dalimis – vertingųjų savybių požymiu turinčiu objektu - ūkiniu pastatu (44892) ir Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo, tautosakininko Kristupo Jurkšaičio kapu (u. k. 17037), nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, patikslinti komplekso teritorijos vertingąsias savybes, patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas (nežymiai jas padidinant, sutapdinant su žemės sklypo, į kurį patenka kompleksinis objektas, ribomis).
Klausimo svarstymo motyvas – apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Linkaičių artilerijos dirbtuvių pirmo statinių komplekso (u. k. 32103), esančio Radviliškio rajono sav., Radviliškio sen., Linkaičių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis.
Akto projektu siūloma patikslinti Linkaičių artilerijos dirbtuvių pirmo statinių komplekso (u. k. 32103), Pirmos dirbtuvės (u. k. 32104), Antros dirbtuvės(u. k. 32105), Trečios dirbtuvės liekanų (u. k. 32106), Ketvirtos dirbtuvės (u. k. 32107), Penktos dirbtuvės liekanų (u. k. 32108), Pirmo sandėlio (u. k. 32109), Antro sandėlio(u. k. 32110), Trečio sandėlio (u. k. 32111), Ketvirto sandėlio (u. k. 32112), Administracinio pastato (u. k. 32113), Garažo (u. k. 32114), Transformatorinės (u. k. 32176) vertingąsias savybes, patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas (jas sumažinant). Siūloma papildyti kompleksą kompleksine dalimi – Penktu sandėliu (u. k. 45376), suteikiant jam apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Klausimo svarstymo motyvas – apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)