2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Baisogalos seniūnija

Baisogalos herbą atkūrė dailininkas Arvydas Každailis. Iki šiol neišaiškinta, ką reiškia herbe pavaizduotas paukštis ir pasaga. Tokie simboliai labai dažni bajoriškoje heraldikoje, tad gal būti sietini su ja, tik neaišku, su kuria Lietuvos bajorų gimine jie sietini. Kairėje pusėje pavaizduota Dievo Apvaizda buvo vienas labiausiai mėgstamų Ketverių metų seimo (1788-1792) atributų, reiškęs Dievo valia vykdomus darbus.

1992 metas herbą aprobavo Lietuvos heraldikos komisija.


KONTAKTAI

Mokyklos g. 4, 82323 Baisogala, Radviliškio r.

Renata Masiulienė
Seniūnė
Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Veiklos uždaviniai
Tel.: (8 422) 65 334, 8 602 71 788
Faksas – (8 422) 65 334
El. paštas – renata.masiuliene@radviliskis.lt

-
Seniūno pavaduotojas
Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Veiklos uždaviniai
Tel. (8 422) 65 160
El. paštas –

Dovilė Sadzevičienė
Specialistė
Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Veiklos uždaviniai
Tel. (8 422) 65 160, mob. 8 683 83 596
El. paštas – dovile.sadzeviciene@radviliskis.lt

Vida Poškuvienė
Vyriausioji finansininkė
Tel. (8 422) 65 108
El. paštas – vida.poskuviene@radviliskis.lt

Rima Čepienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
Tel. (8 422) 65 860
El. paštas – rima.cepiene@radviliskis.lt

Lilija Šliažauskienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
Tel. (8 422) 65 860
El. paštas – lilija.sliazauskiene@radviliskis.lt

Alma Vičienė
Žemės ūkio specialistas
Tel. (8 422) 65 860
El. paštas – alma.viciene@radviliskis.lt

Kristina Klusaitė
Gerbūvio specialistas
Tel. 8 620 86 475
El. paštas – kristina.klusaite@radviliskis.lt

Dainius Pirinauskas
Inžinierius komunaliniam ūkiui
Tel. 8 422 65 160 
El. paštas – dainius.pirinauskas@radviliskis.lt

Baisogalos kultūros centras
Maironio g. 46, Baisogala
Direktorė Justė Juškaitė
Tel. 8 659 75 212
Mob. 8 659 75 243


Baisogalos seniūnijos kapines (Baisogalos senąsias, Baisogalos miestelio, Piepalių, Kubiliūnų, Diauderių, Valatkonių, Palonų miestelio) aptarnauja specialistė Kristina Klusaitė, tel. 8 620 86 475.

Baisogalos seniūnijos centras – Baisogalos miestelis. Seniūnijoje gyvena 3 991 gyventojai. Didžiausios gyvenvietės – Baisogalos miestelis, Pakiršinio kaimas, Palonų miestelis, Vainiūnų kaimas.

SENIŪNIJOS PLOTAS

Seniūnijos teritorija – 13 115 ha. 10 867 ha užima žemės ūkio naudmenų žemė, 1 174 ha – miškai.

GEOGRAFIJA

Seniūnijos teritoriją kerta respublikinės reikšmės kelias Kaunas-Šiauliai-Ryga, geležinkelis Kėdainiai-Radviliškis. Seniūnijoje yra keletas dirbtinių vandens telkinių.

ISTORIJA

Baisogala žinoma nuo XIII amžiaus. 1539 metais Žygimantas Augustas čia pastatė bažnyčią. 1780 metais Baisogala gavo teisę rengti turgus, 1791 metais – Magdeburgo teises ir herbą. 1841 metais Baisogaloje gyveno 454 gyventojai.

Nuo XIX amžiaus pabaigos iki 1950 metų Baisogala buvo valsčiaus centras. XX amžiaus pradžioje beveik pusė Baisogalos valsčiaus gyventojų buvo Komaro, Jagmino ir Kerbedžių dvarų darbininkai, dalis jų dirbo Baisogalos geležinkelyje.

1909-1914 metais netoli Baisogalos veikė pirmoji Lietuvoje Bandymų stotis, 1952 metais Baisogaloje įkurtas Lietuvos gyvulininkystės institutas.

ŽMONĖS

Baisogalos seniūnijoje 1939 metais gimė dailininkas Arvydas Každailis, 1943 metais – rašytojas, vienas Lietuvos jūrų muziejaus kūrėjų Aloyzas Každailis, 1930 metais – poetas Vytautas Bložė. Biliūnų kaime 1906 metais gimė rašytojas Jurgis Jankus.

Dailininkas Arvydas Každailis atkūrė Baisogalos herbą, Baisogalos miestelio ir mokyklos vėliavas, herbinį antspaudą.

Romualdas Budrys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius.

Jonas Linkevičius, literatūrologas, rašytojas.

PAMINKLAI, LANKYTINOS VIETOS

Baisogalos seniūnijoje nemažai buvusių dvarviečių. Architektūros paminklai – Baisogalos buvusio dvaro sodyba, Pakiršinio buvusi dvaro sodyba, Palonų buvusi dvaro sodyba. Įdomus koplytstulpis Baisogaloje. Istoriniai paminklai – kapinės, kur palaidoti Antrojo pasaulinio karo dalyviai, Žydų genocido vieta, paminklas kariams, žuvusiems kovose su bermontininkais (pastatytas 1929 metais, atstatytas 1989 metais). Archeologijos paminklai – Augmėnų pilkapiai, Pepalių senkapiai, Valatkonių mitologinis akmuo.

Baisogalos dvaro rūmai yra vienas žymiausių architektūros paminklų Lietuvoje. Jo didingumas ir puošyba žavi lankytojus. Dvaras pradėtas statyti XVIII amžiaus viduryje, baigtas – XX amžiaus pradžioje. Jį statė ir čia gyveno dvarininkų Komarų šeima.

Iki šių dienų yra išlikę 19 dvaro sodybą formuojančių elementų. Įdomiausi – centriniai dvaro rūmai, arklidės, ratinė, virtuvė ir sandėlis. Šie pastatai ir suformuoja dvaro rūmų ansamblį.

Žmonių dėmesį traukia dvaro malūnas, labai malonu pasivaikščioti dvaro parke. Parkas užima 12 hektarų, ir yra vienas gražiausiųjų Lietuvoje. Įvairiausi medžiai supa vingiuojančias alėjas ir siaurus parko takelius. Abiejose pagrindinės parko alėjos pusėse yra po tvenkinį. Dar vieną tvenkinį su sala rasite parko gilumoje. Dažnai šiuose tvenkiniuose plauko gulbės.

Daugybė įvairių rūšių medžių puošia ir parko pieveles. Be klevų, beržų liepų uosių ir eglių čia galima pasižiūrėti egzotiškesnių, neįprastų medžių rūšių: dygiųjų eglių, kedrinių pušų, europinių maumedžių, vakarinių tujų, sidabrinių klevų, mandžiūrinių maumedžių.

Dvaras buvo statomas trimis etapais:

1. 1796-1830 metais buvo suformuota centrinė dvaro dalis: pastatyta arklidė, ratinė, virtuvė, svirnas, pagrindiniai dvaro rūmai, įrengti pagrindiniai keliai.

2. 1830-1896 metais pradėtas veisti parkas, pastatyta ledainė, malūnas, kumetynas, suformuotas ūkinis-ekonominis sektorius.

3. 1896-1912 metais plečiama reprezentacinė zona: padidinti šiaurės ir pietų fligeliai, šulinys uždengtas dekoratyviniu stogu. Įrengta oranžerija, garažas, tvartas, skalbykla ir spirito gamykla.

Iš 130 metų senumo architektūros matyti dvaro raida. Rūmų ansambliui būdingas vėlyvasis klasicizmas ir trys romantizmo kryptys (neogotika, neorenesansas ir liaudies architektūra). Centriniai dvaro rūmai turi rusų ampyro bruožų.

VERSLAS

Daugelis Baisogalos seniūnijos gyventojų užsiima žemdirbyste. Baisogališkiai dirba Lietuvos gyvulininkystės institute, Bandymų skyriuje, Valstybinėje kiaulių veislininkystės stotyje. Baisogaliečiai, dirbantys uždarojoje akcinėje bendrovėje „Santa“, atlieka santechnikos, įvairius remonto darbus.

Baisogaloje veikia vidurinė mokykla, darželis-mokykla. Mažieji Pakiršinio gyventojai taip pat mokosi savo kaimo darželyje-mokykloje. Žmonės dirba žemės ūkio bendrovėje „Vainiūnų agroservisas“, M. Čechanausko įmonėje.

1952 metais Komarų dvare įkurtas Lietuvos gyvulininkystės institutas . Šis institutas – pagrindinė biomedicinos mokslų srities zootechnikos krypties mokslo įstaiga Lietuvoje. Čia atliekami ilgalaikiai moksliniai tyrimai, susiję su gyvulių veislių gerinimu, selekcijos ir veisimo metodų tobulinimu, senųjų veislių genofondo išsaugojimu, gyvūnų mitybos, šėrimo bei pašarų gamybos ir paruošimo problemomis.

Daug dėmesio skiriama darbams, susijusiems su pieno ir mėsos kokybės gerinimu bei aplinkos taršos mažinimu.

Čia veisiami arkliai darbui ir sportui.

Institutas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, įvairiomis gyvulių veisimo tarnybomis, pašarų ir jų papildų gamybos įmonėmis, pieno ir mėsos gamybos pramonės įmonėmis. Instituto mokslininkai dažnai dalyvauja įvairiose tarptautinėse mokslo konferencijose, publikuoja savo atradimus įvairiuose Lietuvos ir užsienio šalių mokslo leidiniuose.

Dvaro rūmuose rengiamos konferencijos, poezijos šventės, koncertai ir parodos, todėl dvaras yra Baisogalos apylinkėse gyvenančių žmonių susibūrimo vieta, kultūros centras.

UAB „Baisogalos bioenergija“ tiekia vandenį ir šilumą Baisogalos ir Pakiršinio gyventojams, UAB „Granulita“ gamina biokurą, IĮ „Auridana“ užsiima žemės ūkio technikos importu, remontu, teikia agropaslaugas.

GYVENAMOSIOS VIETOVĖS

 • Andriūnų kaimas
 • Augmėnų kaimas
 • Biliūnų kaimas
 • Bagdonų kaimas
 • Bučiūnų kaimas
 • Čelkių kaimas
 • Dauderių kaimas
 • Dvarelių kaimas
 • Dišlių kaimas
 • Fermos kaimas
 • Gankių kaimas
 • Jadvimpolio kaimas
 • Januškonių kaimas
 • Juodupių kaimas
 • Komariškių kaimas
 • Kubiliūnų kaimas
 • Kemėrų kaimas
 • Kalvelių kaimas
 • Kablių kaimas
 • Lopų kaimas
 • Liaudiškių kaimas
 • Moralinės kaimas
 • Mikonių kaimas
 • Moniūnų kaimas
 • Pagojų kaimas
 • Pliuškių kaimas
 • Paberžėlių kaimas
 • Piepaliukų kaimas
 • Pakiršinio kaimas
 • Pakiršinėlio kaimas
 • Ritikių kaimas
 • Randžių kaimas
 • Sirutiškių kaimas
 • Šilelių kaimas
 • Treigių kaimas
 • Vainiūnų kaimas
 • Valatkonių kaimas
 • Vilgirdaičių kaimas
 • Baisogalos miestelis
 • Palonų miestelis


Už pateiktą informaciją atsakingas seniūnijos seniūnas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25 16:54:20
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)