Pasirinkite kalbą

Naujienos

Kuriamas Radviliškio rajono verslo žemėlapis, suteiksiantis galimybę tiksliau formuoti verslo plėtros savivaldybėje strategiją

2020 10 06


Siekiant, kad regionų savivaldybėse kurtųsi stabilus, pelningas, stambus verslas, kad plėstųsi jau čia įsikūręs verslas, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos, kad į Lietuvą grįžtų iš jos svetur darbo ieškoti išvykę tautiečiai, kad didėtų gimstamumas, nepakanka tik valstybės lygiu įgyvendinamos verslo plėtros ir investicijų pritraukimo politikos. Savivaldybės bendradarbiavimas su verslu yra būtinas, jis turi būti nuoseklus ir nuolatinis, nepertraukiamas procesas.

Studijoje apie savivaldos ir verslo bendradarbiavimą – nauja patariamoji institucija ir galimi siūlymai

Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai Eimantas Matulaitis ir Rapolas Ručinskas drauge su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Justinu Praniu parengė studiją „Radviliškio rajono savivaldybė ir verslas. Bendradarbiavimas“, kurioje numatyta nemažai priemonių ir galimybių, kaip pagyvinti verslo ir savivaldos bendradarbiavimą abiem pusėms naudinga linkme.

„Svarbiausia – bendradarbiauti su verslu taip, kad būtų naudinga abiem pusėms: savivaldai – kad kurtųsi naujos darbo vietos, kad didėtų žmonių užimtumas, kad mokesčių būtų surenkama daugiau, verslui – kad didėtų pelnas, kad būtų kuriama pridėtinė vertė“, – sako Justinas Pranys, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Pasak šios studijos kūrėjų, Radviliškio rajone veikiančių smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių atstovų dialogas šiuo metu su savivaldybe yra nepakankamas, verslui teikiamos paslaugos nėra labai kokybiškos, tinkamai neatstovaujami esminiai verslo interesai, trūksta aiškios ir nuoseklios verslo plėtros strategijos.

Radviliškio rajono savivaldybėje šiuo metu veikianti verslo paramos sistema yra  mažai efektyvi, neskatinanti verslo ir savivaldos atstovų dialogo. Norėtųsi, kad Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija  ne tik pagal pateiktas paraiškas dalytų savivaldybės tarybos verslo skatinimui kasmet skiriamas lėšas, bet ir plačiau žvelgtų į verslo skatinimą rajone, į galimybę plėtoti naujus verslus, kurti didesnes įmones.

Radviliškio rajono verslo taryba – patariamąjį, bet svarų balsą turintis subjektas

Būtent tokį vaidmenį (verslo skatinimo, plėtros ir dialogo su savivalda) galėtų atlikti Radviliškio rajono verslo taryba, kurią siūlo įsteigti šiame straipsnyje minimos studijos rengėjai. Tai būtų visuomeninė patariančioji institucija, veikianti prie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos jos kadencijos laikotarpiu, teikianti Radviliškio rajono savivaldybei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus rajono verslo plėtros, verslo aplinkos gerinimo, verslumo skatinimo procesų srityse.

Siūloma, kad šią patariamosios galios tarybą sudarytų 13 narių: vienas mero deleguotas atstovas, du Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoti atstovai, vienas VšĮ „Versli Lietuva“ deleguotas atstovas ir devyni rajono verslo subjektų, užsiregistravusių Radviliškio rajono savivaldybės verslo subjektų duomenų bazėje, atstovai (trys labai mažo verslo atstovai, trys mažo verslo atstovai, trys vidutinio verslo atstovai).

Minėtoje studijoje minima, kad Radviliškio rajono verslo tarybos vaidmuo būtų labai svarbus savivaldybei kuriant ir įgyvendinant projektus, turinčius ekonominio atsipirkimo vertę, siūlant savivaldybei įdiegti tokius verslo skatinimo modelius kaip darbuotojo krepšelį, atsisakyti remti į rezultatą neorientuotus verslus ir pakeisti jas verslo akceleravimo programomis, formuojant investicijų paieškos komandą, įsteigiant verslo kuratoriaus pareigybę, sukuriant verslo paslaugų centrą ir pan.

Tiek su studija „Radviliškio rajono savivaldybė ir verslas. Bendradarbiavimas“, tiek su Radviliškio rajono verslo tarybos veiklos nuostatų projektu buvo supažindinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai, bet pasiūlymų ar korekcijų nesulaukta, tad artimiausiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus teikiamas tvirtinti sprendimo „Dėl Radviliškio rajono verslo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ projektas. Šios iniciatyvos įgyvendinimas priklausys nuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos priimto sprendimo.

Radviliškio rajono verslo žemėlapis – pirmas žingsnis platesnio dialogo link

Pirmiausia, siekiant efektyvaus dialogo su verslu, reikia žinoti, su kuo galima kalbėtis. Minėtos studijos kūrėjai pasiūlė sukurti vieningą duomenų bazę, kurioje būtų susisteminti visi duomenys apie Radviliškio rajone veikiančias įmones. Šiuo metu kuriamas Radviliškio rajono verslo žemėlapis – pirmas žingsnis sėkmingo verslo įtraukimo į dialogą su savivalda link. Surinkus duomenis apie vietos verslą ir ištyrus jo poreikius galima toliau dirbti vietos verslo plėtros srityje, siūlyti verslui vienas ar kitas galimybes.

Kodėl kuriamas Radviliškio rajono verslo žemėlapis?

Radviliškio rajono verslo žemėlapio kūrimo priežastis labai paprasta – Lietuvoje nė viena savivaldybė neturi vieningos bazės, kurioje būtų sukaupti duomenys apie savo teritorijoje veikiančius verslo subjektus. Šiuos duomenis savivaldybės perka iš VĮ Registrų centro. Perkami duomenys nėra tikslūs, atnaujinimai kainuoja, todėl, taupant savivaldybės biudžeto lėšas, siūloma bendromis jėgomis sukurti Radviliškio rajono verslo žemėlapį.

Šiuo metu žemėlapyje suvedami Radviliškio rajono savivaldybės valdomi duomenys, bet maloniai kviečiame visus rajone veikiančius verslo subjektus prisijungti prie projekto ir pildyti duomenis apie savo įmones.

Kokia nauda būti Radviliškio rajono verslo žemėlapyje?

Žemėlapis bus laisvai prieinamas visiems, lengvai suprantamas ir valdomas. Jame verslo subjektai bus išdėstyti pagal verslo dydį, pagal darbuotojų skaičių, pagal ekonominę veiklą. Žemėlapis galės būti interaktyvus įrankis tiek savivaldai, tiek potencialiems investuotojams, kurie jame galės matyti verslo plėtros, verslų sinergijos ir susijungimo galimybes, o savivaldybė galės tikslingai ir pagal vyraujančias verslo kryptis formuoti rajono verslo plėtros strategiją. Šioje duomenų bazėje esantys verslo atstovai galės būti ir Radviliškio rajono verslo tarybos nariai.

Kviečiame visus Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančius ir įregistruotus verslo subjektus registruotis Radviliškio rajono verslo žemėlapyje. Būkite matomi, žinomi, nes tik taip bus galima kurti dialogą, pagrįstą abipuse nauda.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Justinas Pranys, tel.: (8 611) 26 996, (8 422) 69 130, el. p. justinas.pranys@radviliskis.lt

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-22 15:48:49