Pasirinkite kalbą

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Gyventojų priėmimas vykdomas pagal išankstinę registraciją žemiau nurodytais telefonais.

KLIENTAI APTARNAUJAMI NUOTOLINIU BŪDU

Darbo procesas nenutrūkęs – prašymai priimami per SPIS sistemą, el. paštais, konsultuojami telefonais:

  • Dėl socialinės pašalpos, išmokos vaikui, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų; dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis; dėl tikslinės, sąlyginės, periodinės, vienkartinės pašalpų ir nemokamo maitinimo mokiniams – tel.: (8 422) 69 031, (8 422) 69 049, (8 422) 69 147.

  • Dėl slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju – tel. (8 422) 69 032.

  • Dėl socialinių paslaugų gavimo – tel.: (8 422) 69 030, (8 422) 69 053, (8 422) 69 033.

  • Seniūnijose: Aukštelkų – (8 422) 69 049, Baisogalos – (8 422) 65 860, Grinkiškio – (8 422) 46 318, Pakalniškių – (8 422) 44 438, Radviliškio – (8 422) 50 035, Sidabravo – (8 422) 47 668, Skėmių – (8 422) 45 135, Šeduvos – (8 422) 60 299, Šaukoto – (8 422) 46 813, Šiaulėnų – (8 422) 49 790, Tyrulių – (8 422) 44 344.
2022 m. Radviliškio rajono savivaldybėje perkamų ar finansuojamų socialinių paslaugų kainos

Informuojame, kad vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-594 „Dėl socialinių paslaugų kainos apskaičiavimo“, atsižvelgiant į Radviliškio rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų pateiktus paslaugų teikimo organizavimo išlaidas, šių išlaidų efektyvų panaudojimą, teikimo Savivaldybėje ypatumus, apskaičiuotos Radviliškio rajono savivaldybėje perkamų ar finansuojamų socialinių paslaugų kainos, kurios įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.

Socialinės paramos skyrius
Rasa Miškinienė
Vedėja
Kabineto numeris - 110 (8 422) 69 033 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rasos Miškinienės 2022 m. veiklos uždaviniai

  • Parengti 2022 m. socialinių paslaugų planą ir patvirtinti rajono Savivaldybės taryboje.

  • Parengti socialinių paslaugų plano projektą 2023 m.

  • Vykdyti ESF projekto „Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ administravimą.
Sonata Dekker
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 113 (8 422) 69 147 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reda Risovanienė
Specialistė
Kabineto numeris - 113 (8 422) 69 049 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lina Ananjevienė
Specialistė
(8 422) 69 049, (8 422) 46 143 (darbo vieta Aukštelkų seniūnijoje) [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Alma Dailidonienė
Specialistė
Kabineto numeris - 117 (8 422) 69 058 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Ramutė Bardauskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 111 (8 422) 69 031 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Laima Jankūnienė
Specialistė
Kabineto numeris - 111 (8 422) 69 03 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Justina Červinskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 116 (8 422) 69 136 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vida Januševičienė
Specialistė
Kabineto numeris - 112 (8 422) 69 032 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Toma Malinauskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 116 (8 422) 69 136 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Virginija Masiliūnienė
Specialistė
Kabineto numeris - 114 (8 422) 69 030 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Viktorija Tautkevičienė
Vyriausioji buhalterė
Kabineto numeris - 115 (8 422) 69 035 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Birutė Stančiūtė
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja
Kabineto numeris - 110 (8 422) 69 053 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Irma Rimkuvienė
Vyresnioji buhalterė
Kabineto numeris - 110 (8 422) 69 053 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Dalia Zupkienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Šeduvos seniūnijoje (8 422) 60 299 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rima Čepienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Baisogalos seniūnijoje (8 422) 65 860 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lilija Šliažauskienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Baisogalos seniūnijoje (8 422) 65 860 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Roma Armonienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Grinkiškio seniūnijoje (8 422) 46 318 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Irma Druktainienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Pakalniškių seniūnijoje (8 422) 44 438 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Jūratė Bredulskienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Radviliškio seniūnijoje (8 422) 50 035 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vilma Ramanauskienė
Socialinio darbo organizatorė
(8 422) 47 668, (8 422) 60 299 Darbo vieta Sidabravo seniūnijoje, Darbo vieta Šeduvos seniūnijoje [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vida Tamulytė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Skėmių seniūnijoje (8 422) 45 135 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lina Kšivickienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Šaukoto seniūnijoje, darbo vieta Šiaulėnų seniūnijoje (8 422) 46 813, (8 422) 49 790 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Valė Bernotavičienė
Valė Bernotavičienė Socialinio darbo organizatorė
Kabineto numeris - 114, darbo vieta Tyrulių seniūnijoje, (8 422) 69 030, (8 422) 44 317 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-03, 13:37:57