Pasirinkite kalbą

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

  • Titulinis
  • Švietimas
  • NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

Nuo 2016-ųjų metų Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vyksta, mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas, panaudojant Nacionalinės švietimo agentūros (buvusio Nacionalinio egzaminų centro) šalies lygmeniu parengtais Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) įrankiais – mokinių pasiekimų patikrinimo testais, skirtais įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus.

NMPP tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-05, 16:30:26