Pasirinkite kalbą

Skyriai, specialistai

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Artūras Valuckas
Vedėjas
Kabineto numeris - 207 (8 422) 69 007, (8 616) 84 081 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Artūro Valucko 2022 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Koordinuoti visų lygių savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų (kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų) rengimą, parengti planavimo darbų programas kompleksiniams teritorijų planavimo dokumentams rengti (bendrųjų planų keitimo ar koregavimo atveju) (2022 m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Įvertinti ar parengti architektūriniai pastatų (ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių kategorijos) projektai atitinka Lietuvos Respublikos statybų techninių reglamentų reikalavimus, juos patikrinti (per LR Statybos įstatymu nustatytą terminą), suderinti bei išduoti statybą leidžiančius dokumentus per IS „Infostatyba“. (2022 m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Suderinti viešinamų (IS „Infostatyba“ ir Savivaldybės tinklapyje) ypatingų statinių  (visuomenei svarbių) statybos projektų technines užduotis bei projektinius pasiūlymus (2022m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Dalyvauti Teritorijų planavimo komisijos (TPK) darbe teritorijų planavimo dokumentų projektams patikrinti ir derinti, laiku organizuoti jos posėdžius dirbant informacines sistemų TPDRIS ir ZPDRIS aplinkoje, (2022 m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Andrius Abromavičius
Vedėjo pavaduotojas
Kabineto numeris - 211 (8 422) 69 011 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Ingrida Grigalaitienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 208 (8 422) 69 008, (8 615) 24 178 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rolandas Plukas
Vyriausiasis specialistas
Kabineto numeris - 208 (8 422) 69 008, (8 686) 99 790 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vaida Jakubauskaitė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 211 (8 422) 69 011 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Bendrųjų reikalų skyrius
Žaneta Buniuvienė
Vedėja
Kabineto numeris - 226 (8 422) 69 148, (8 616) 90 582 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Žanetos Buniuvienės 2022 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Konsultuoti darbuotojus Savitarnos naudojimosi klausimais

Vertinimo rodiklis: 2022 m. I - IV ketv. konsultuoti įstaigos darbuotojai Savitarnos naudojimosi klausimais
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Parengti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų Adaptacijos tvarkos aprašą

Vertinimo rodiklis: I ketv. parengtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų Adaptacijos tvarkos aprašas
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-20

3 užduotis: Išduoti Savivaldybės administracijos darbuotojams leidimus (elektronines korteles), suteikiančias galimybę patekti į Savivaldybės patalpas

Vertinimo rodiklis: I ketv. išduoti leidimai (elektroninės kortelės), suteikiančios galimybę patekti į Savivaldybės patalpas
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-02-20

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Ernesta Adomavičienė
Sekretorė
Kabineto numeris - 202 (8 422) 69 003 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Ilona Gvazdžiauskienė
Vyresnioji specialistė
Kabineto numeris - 100 (8 422) 69 024 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Indra Tamošiūnienė
Vyresnioji archyvarė
Aušros a. 5 (8 422) 52 392 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Airidas Kemešys
Ūkvedys
(8 422) 69 037, (8 603) 76 142 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Audrius Rukas
Vairuotojas
Kabineto numeris - 130 (8 422) 69 036, (8 696) 19 262
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Antanas Bunius
Vairuotojas
Kabineto numeris - 130 (8 422) 69 036, (8 686) 93 464
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rytis Ramanauskas
Vairuotojas
Kabineto numeris - 130 (8 422) 69 036, (8 686) 79 340
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Buhalterinės apskaitos skyrius
Danutė Gaučytė
Vadovė (vyriausioji buhalterė)
Kabineto numeris - 219 (8 422) 69 019, (8 682) 18 120 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rima Navickienė
Vyr. buhalterės pavaduotoja
Kabineto numeris - 221 (8 422) 69 012 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vilma Atkočiūnienė
Vyresn. buhalterė
Kabineto numeris - 224 (8 422) 69 023, (8 686) 40 326 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Gita Žaromskienė
Vyresn. buhalterė
Kabineto numeris - 224 (8 422) 69 023 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Laura Paulauskaitė
Vyresn. buhalterė
Kabineto numeris - 224 (8 422) 69 038 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Laima Dubikaltienė
Vyresn. buhalterė
Kabineto numeris - 213 (8 422) 69 139 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Centralizuotas vidaus audito skyrius
-
Vedėjas
(8 422) 69 059, 8059
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypčių išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.
7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių ir įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rengti vidaus audito planus ir programas, ataskaitas ir išvadas.
9. Žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
10. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
11.1 atsako už Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus;
11.2. sudaro strateginius ir metinius Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi;
11.3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką ir vadovaudamasis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, parengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus metodiką ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
11.4. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
11.5. atlieka Savivaldybės administracijos, jos padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vidaus auditą;
11.6. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui ir padalinių vadovams vidaus kontrolės klausimais;
11.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, su kitais Savivaldybės administracijos audito ir vidaus audito vykdytojais;
11.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą (veikla po audito);
11.9. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių pareiginius nuostatus;
11.10. prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę; Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
11.11. iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka įvertina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
11.12. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
11.13. Finansų ministerijos nustatyta tvarka rengia informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;
11.14. iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą;
11.15. teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, merui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, jų prašymu;
11.16. jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas vidaus audito dokumentus turi perduoti teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.
11.17. stebėtojų teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;
11.18. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
11.19. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Centralizuoto vidaus audito skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Valerija Znutienė
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 059, 8059 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, raštvedybos taisykles;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito, audito, finansų, ekonomikos ar buhalterinės apskaitos srityse;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis, MS Word,  MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus audito sistemos funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina:
5.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
5.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimams,  kitiems teisės aktams;
5.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
5.1.4. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą bei joms skirtų lėšų panaudojimą;
5.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
5.1.6. lėšų gautų iš Europos Sąjungos, užsienio investicijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
5.1.7. Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
5.1.8. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;
5.1.9. atlieka kompleksinius ir teminius vidaus auditus pagal atskirus skyriaus vedėjo pavedimus;
5.2. siekdamas susisteminti vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos skyriaus vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą;
5.3. siekdamas apibendrinti atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas, pateikdamas jose išvadas ir rekomendacijas dėl nustatytų neatitikimo ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo;
5.4. atlikęs vidaus auditą atsiskaito skyriaus vedėjui;
5.5. teikia viešojo juridinio asmens vadovui informaciją ir konsultaciją planuojant, kuriant ir diegiant vidaus kontrolės sistemos elementus, siekdamas padėti įgyvendinti veiklos tikslus;
5.6. siekdamas nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėjimą;
5.7. siekdamas vykdyti skyriaus funkcijas ne vidaus audito srityje:
5.7.1. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
5.7.2. veda skyriaus darbuotojų mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.7.3. tvarko skyriaus dokumentų bylas ir perduoda saugojimui į archyvą;
5.7.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius
Eligijus Steponavičius
Vedėjas
(8 422) 69 131, 8131, 8 662 44 880 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų ir socialinių mokslų studijų sričių išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį; turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, šeimos teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų valdymą, naudojimą ir apsaugą, informacinių sistemų plėtrą, duomenų apsaugą, teisės aktų rengimą, viešuosius pirkimus;
1.4. išmanyti informacines technologijas, turėti plačias ir nuodugnias informatikos srities žinias;
1.5. išmanyti kompiuterinių tinklų diegimą, valdymą ir jų saugumo reikalavimus;
1.6. mokėti rengti atskirų informacinių sistemų, kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų bazių technines užduotis;
1.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
1.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą;
1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Skyriaus vedėjo funkcijos yra šios:
2.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais rengimą ir kontroliuoti jų vykdymą, inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų, reikalavimų tiekėjams bei sutarčių projektų rengimą ir užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolę, organizuoti skyriaus darbuotojų pasitarimus, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius.
2.2. Siekiant užtikrinti civilinės būklės aktų registravimą, įrašų išrašų išdavimą, civilinės būklės aktų įrašų taisymą, papildymą, keitimą, atkūrimą, panaikinimą ir įtraukimą į apskaitą:
2.2.1. organizuoti ir kontroliuoti prašymų dėl civilinės būklės aktų registravimą, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, ištaisymą, papildymą, pakeitimą, panaikinimą ir nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimą;
2.2.2. tvirtinti civilinės būklės aktų įrašus ir civilinės būklės aktų įrašų išrašus;
2.2.3. koordinuoti įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų elektroninės versijos siuntimą Gyventojų registro tarnybai, siekiant tvarkyti teisės aktais priskirtus registrus ir teikti jiems duomenis;
2.2.4. organizuoti santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijas.
2.3. Siekiant užtikrinti viešojo administravimo efektyvumą diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas ir siekiant vykdyti Savivaldybės informacinių technologijų sistemų priežiūrą:
2.3.1. organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės informacinių sistemų administravimą ir tvarkymą;
2.3.2. organizuoti ir kontroliuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos bei biuro įrangos diegimą ir priežiūrą;
2.3.3. organizuoti ir kontroliuoti informacinių sistemų duomenų bazių administravimą ir priežiūrą;
2.3.4. organizuoti ir kontroliuoti informacinių sistemų apsaugos priemonių įgyvendinimą;
2.3.5. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės svetainės www.radviliskis.lt veiklą bei techninę priežiūrą;
2.3.6. koordinuoti programinės įrangos, reikalingos įstatymais priskirtų registrų tvarkymui ir duomenų teikimui valstybės registrams, priežiūrą bei organizuoti duomenų apsikeitimą su valstybiniais registrais;
2.3.7. dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento ir Savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų organizavime;
2.3.8. koordinuoti rajono Savivaldybės administracijos internetinio ryšio mazgų ir vietinių kompiuterių tinklų darbą, saugų nutolusių vartotojų prisijungimą;
2.3.9. koordinuoti rajono Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų, jai pavaldžių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą informacinių technologijų srityje.
2.4. Siekiant užtikrinti informacijos apie Savivaldybės veiklą teikimo visuomenei procesą bei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Radviliškio rajono savivaldybėje vykdymą:
2.4.1. organizuoti ir koordinuoti objektyvios ir aktualios informacijos apie Savivaldybės ir jos institucijų veiklą paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, socialinėje erdvėje bei žiniasklaidoje;
2.4.2. esant poreikiui organizuoti spaudos konferencijas ir pristatymus, viešas diskusijas, teikiant žiniasklaidai ir gyventojams pranešimus apie įvykius Savivaldybėje;
2.4.3. organizuoti informacijos pateikimą gyventojams krizių atvejais, įvykus katastrofoms, stichinėms nelaimėms, epidemijoms, užkrečiamųjų ligų atvejais, likviduojant jų padarinius, atsitikus nenumatytiems įvykiams, susijusiems su Savivaldybės veikla ar reikšmingiems rajonui;
2.4.4. organizuoti ir kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymą, siekiant įgyvendinti valstybinės kalbos politiką Savivaldybės teritorijoje.
3. Dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, suteikti informaciją pagal kompetenciją tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;
4. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis siekiant užtikrinti vidinę ir išorinę Savivaldybės komunikaciją;
5. konsultuoti Savivaldybės darbuotojus su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais, nagrinėti piliečių prašymus, skundus ir atsakyti į juos, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;
6. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Sigita Grabauskienė
Vedėjo pavaduotoja (civilinė metrikacija)
(8 422) 69 025, 8025, 8 686 25 693 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir jų apskaitos taisykles;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
1.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. būti pareigingam, gebėti bendrauti, žinoti valstybės tarnautojo etikos reikalavimus.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Vedėjo pavaduotojo funkcijos yra šios:
2.1. pavaduoti skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, prižiūrėti, kaip vykdomos skyriaus vedėjo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavestos užduotys;
2.2. organizuoti ir kontroliuoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą, pakartotinių išrašų, atitinkamų pažymėjimų, pažymų ir kitų dokumentų išdavimą, archyvinių dokumentų tvarkymą, komplektavimą, saugojimą, naikinimą ir perdavimą Šiaulių apskrities archyvui, tvirtinti civilinės būklės aktų įrašus, nuorašus, išrašus, kopijas, kontroliuoti, kaip renkama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už pakartotinių civilinės būklės aktų įrašų išrašų išdavimą, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
2.3. organizuoti ir kontroliuoti saugomų civilinės būklės aktų įrašų elektroninės versijos siuntimą tiesioginės kreipties būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotoms institucijoms, duomenų tvarkymą, apsaugą, perdavimą valstybės registrams, siekiant, kad būtų tinkamai tvarkomi teisės aktais priskirti registrai ir jiems teikiami reikiami duomenys;
2.4. organizuoti ir kontroliuoti civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų bylų tvarkymą, komplektavimą, saugojimą, naikinimą pasibaigus jų saugojimo terminui, saugoti kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių bei funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų valdymą;
2.5. užtikrini rengiamų (civilinės būklės aktų registravimo klausimais) savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų bei kitų dokumentų atitikimą teisės aktams, teikti savo pastabas bei pasiūlymus;
2.6. atstovauti teisme pagal Savivaldybės įgaliojimą civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose, rengti atsiliepimus į ieškinius;
2.7. organizuoti ir vykdyti santuokų (gimimo) iškilmingas registracijas;
2.8. užtikrinti asmens duomenų apsaugą;
2.9. vykdyti kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

-
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 125 (8 422) 69 052
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
1.3. būti gerai susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir asmens duomenų teisinę apsaugą;
1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės nuostatas, Civilinės metrikacijos, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.7. mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:
2.1. pildo civilinės būklės aktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Registrų centro, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų ir Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka;
2.2. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja civilinės būklės aktų įrašus Civilinės būklės aktų įrašų registre, iki nustatytų terminų saugo civilinės būklės aktų įrašų originalus, jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Registrų centrui;
2.3. renka medžiagą ir teikia išvadas, susijusias su civilinės būklės įrašų keitimu, pildymu, dingusių civilinės būklės aktų įrašų atkūrimu asmens, jų atstovų prašymu ar vykdant teismo sprendimą; anuliuoja civilinės būklės įrašus, remiantis teismo sprendimu ar atsiradus pirminiam įrašui;
2.4. sudaro civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo įrašus;
2.5. tikrina civilinės būklės aktų įrašus ir išduoda įrašą liudijančius išrašus pagal gautą prašymą. Jeigu reikiamo įrašo nėra Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus archyve, išreikalauja jį iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Siunčia įrašus liudijančius išrašus per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas užsienyje gyvenantiems asmenims;
2.6. tarpininkauja dėl civilinės būklės aktų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš užsienio valstybių;
2.7. bendradarbiauja ir keičiasi informacija civilinės metrikacijos srityje su kitų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
2.8. registruoja tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą;
2.9. vykdo teismų sprendimus dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo;
2.10. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
2.11. sudaro nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
2.12. vykdo valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka;
2.13. dalyvauja santuokos registravimo apeigose, ir atliekant iškilmingų santuokų, jubiliejinių santuokų ceremonijas; rūpinasi jubiliejinių santuokų atributika, esant būtinumui, registruoja santuoką;
2.14. tvarko skyriuje esantį archyvinį fondą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Teisingumo ministro nustatyta tvarka;
2.15. saugo ir tvarko civilinės būklės aktų įrašų knygas nuo 1940 m., pasibaigus saugojimo terminams, perduoda jas Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir surašo perdavimo aktą;
2.16. tvarko Radviliškio rajono savivaldybėje sudarytų civilinės būklės aktų įrašų apskaitą;
2.17. rūpinasi civilinės būklės aktų įrašų įrišimu ir tinkamu bylos įforminimu; įrašo bylas į apyrašus ir užrašo patvirtintus bylų apskaitos duomenis;
2.18. atsako už Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus dokumentų civilinės metrikacijos srityje registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą;
2.19. spausdina skyriaus darbui reikalingus dokumentus, lydraščius, susirašinėjimui skirtus raštus;
2.20. pasirašo sudarytuose civilinės būklės aktų įrašuose, išvadose klaidingiems civilinės būklės aktų įrašams ištaisyti;
2.21. rengia dokumentus dėl vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo civilinės būklės įrašuose ir teikia išvadas klaidingiems civilinės būklės aktų įrašams ištaisyti;
2.22. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais, kad būtų užtikrintas valstybinės (perduotos savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo funkcijos vykdymas.

Simona Kaštelianovienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 322 (8 422) 69 054 [email protected]
Eligija Zoltnerienė (šiuo metu nedirba)
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 054 -
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros sritį;
1.3. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
1.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
1.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
1.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktų (sprendimų, įsakymų, potvarkių, kt.) projektus pagal savo kompetenciją;
1.7. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Atlieka visuomenės informavimo apie Savivaldybės veiklą funkciją:
2.1. dalyvauja rengiant Radviliškio rajono savivaldybės viešųjų ryšių strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;
2.2. teikia oficialią informaciją visuomenei, žiniasklaidai apie savivaldybės valdžios, administracijos, jos struktūrinių padalinių veiklą, koordinuoja informacijos apie Radviliškio rajono savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklą sklaidą įvairiais žiniasklaidos kanalais;
2.3. koordinuoja oficialios ir aktualios visuomenei informacijos, viešinamos LR įstatymų numatyta tvarka, talpinimą Radviliškio rajono savivaldybės svetainėje internete adresu www.radviliskis.lt ir socialiniuose tinkluose esančiuose oficialiuose Radviliškio rajono savivaldybės profiliuose, pagal poreikį organizuoja spaudos konferencijas;
2.4. seka publikacijas apie rajono Savivaldybės veiklą, apie tai informuoja vadovus, specialistus; pagal poreikį organizuoja atsakymus į žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią klaidingą informaciją bei kritinę medžiagą apie rajono Savivaldybės valdžios, administracijos veiklą, platina Savivaldybės pareiškimus, komentarus, klaidingos informacijos paneigimą; 2.5. rengia Savivaldybės veiklos ataskaitas.
3. Įgyvendina valstybinės kalbos vartojimo Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės funkciją:
3.1. kontroliuoja, kaip rajono savivaldybės teritorijoje, rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų Valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų, ar jose raštvedyba, finansiniai ir kiti dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar valstybine kalba aptarnaujami gyventojai;
3.2. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
3.3. derina rajono viešųjų užrašų, iškabų, reklamos projektus;
3.4. rūpinasi, kad Radviliškio rajonas savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atitiktų lietuvių kalbos normas;
3.5. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais;
3.6. kontroliuoja, ar rajono fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;
3.7. kontroliuoja, kaip vykdomi rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, rajono Savivaldybės mero potvarkiai, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos;
3.8. užtikrina valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklą;
3.9. reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus kalbos trūkumus.
4. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Tomas Januševičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 142, 8142, 8 685 71 213 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimo, vystymo, plėtros, autorinių teisių apsaugos reguliavimą, bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;
1.3. savo darbe vadovautis savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus, administracijos nuostatais, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių; 1.4. gerai išmanyti informacines technologijas;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, susijusią su informacinėmis technologijomis, jų diegimu ir rengti išvadas, gebėti bendrauti;
1.6. žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirtį, mokėti taikyti ir diegti paruoštus programinius produktus;
1.7. mokėti puikiai dirbti kompiuteriu;
1.8. žinoti dokumentų rengimo reikalavimus, turėti minimalių (techninių sąvokų) anglų kalbos žinių.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. taiko, diegia ir profilaktiškai prižiūri jau paruoštus programinius produktus, tiekia pasiūlymus įdiegtų programinių produktų tobulinimui;
2.2. ruošia administracijos kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų bazių technines užduotis;
2.3. vykdo bendrojo naudojimo duomenų bazių formavimą, jų priežiūrą, aktualizavimą, tvarko jų naudojimą;
2.4. konsultuoja administracijos darbuotojus Savivaldybės informacinės sistemos ir kitų specializuotų informacinių sistemų naudojimo klausimais;
2.5. vykdo kompiuterinės, organizacinės ir ryšių įrangos techninę priežiūrą bei profilaktiką, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl įrangos atnaujinimo bei racionalaus panaudojimo;
2.6. atlieka kompiuterinės, organizacinės ir ryšių įrangos nesudėtingą remontą, eksploatacinių medžiagų keitimą;
2.7. prižiūri rajono Savivaldybės administracijos ir seniūnijų internetinio ryšio mazgų, laidinio ir bevielio kompiuterių tinklo ir atskirų jo komponentų darbą, saugų vidinių ir nutolusių vartotojų prisijungimą;
2.8. administruoja Savivaldybės administracijos informacines sistemas, tarnybines stotis, vartotojus;
2.9. įgyvendina administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos priemones, atlieka duomenų archyvavimą, prižiūri duomenų bazių ir kitų duomenų rezervines kopijas;
2.10. atlieka rajono Savivaldybės interneto svetainės techninę priežiūrą, Skyriui pateiktos informacijos skelbimą ir atnaujinimą;
2.11. prižiūri ir administruoja elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą, kitą posėdžių salės garso ir vaizdo įrangą;
2.12. atlieka elektroninių paslaugų, elektroninio parašo naudojimo techninę priežiūrą;
2.13. organizuoja kompiuterių darbo reglamento bei profilaktikos darbus, prižiūri kaip laikomasi kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų saugos ir kitų reikalavimų;
2.14. vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

Finansų skyrius
Rita Chlebauskienė
Vedėja
(8 422) 69 020, 8020, 8 610 20 850 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese.
15. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese.
16. Kontroliuoja savivaldybės skolinimosi limitų laikymąsi, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus skolinimosi klausimais.
17. Analizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus lėšų poreikius valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir valstybės investicijų programai įgyvendinti.
18. Kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo vykdymą.
19. Prognozuoja biudžeto pajamų plano vykdymą ir, vadovaudamasis šia prognoze, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl asignavimų valdytojų finansavimo.
20. Koordinuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą ir apskaitą, užtikrindamas tinkamą šio mokesčio planavimą ir vykdymą.
21. Teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas.
22. Analizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų suteikimo bei kitais klausimais ir, vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, ruošia atsakymus bei Savivaldybės tarybos sprendimų projektus tais klausimais.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
24.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Lina Baškevičienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 422) 69 048, 8048 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Užtikrina žemės nuomos sutarčių, nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojų ir jų adresų, duomenų apie valstybinės žemės sklypus ir jų panaudojimą administravimą (registravimą, tikslinimą ir peržiūrą).
15. Analizuoja, susistemina rajono asignavimų valdytojų pateiktas einamųjų metų sąmatas pagal programas.
16. Ruošia reikalingus duomenis pagal asignavimo valdytojus ir programas rajono savivaldybės biudžeto projekto svarstymui.
17. Atlieka (kiekvieną ketvirtį) mokėtinų ir gautinų sumų analizę ir pateikia suvestinę formą Finansų ministerijai.
18. Dalyvauja komisijų, į kurias yra įtrauktas, darbe; rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl lėšų pervedimo asignavimo valdytojams.
19. Esant būtinumui pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą – karjeros valstybės tarnautoją.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Saulius Špakavičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 135, 8135 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ekonomikos, buhalterinės apskaitos arba informacinių technologijų sričių išsilavinimą.
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, sritis, susijusias su šiame pareigybės aprašyme vyriausiajam specialistui pavestomis vykdyti funkcijomis.
8. Būti susipažinusiam su naujaisiais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintais standartais (VSAFAS), išmanyti buhalterinę apskaitą, finansų sritį. Apskaitą tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.
9. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
10. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

II. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

12. Vykdyti funkcijas, susijusias su viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimu Radviliškio rajono savivaldybėje.
13. Pagal kompetenciją konsultuoti Radviliškio rajono savivaldybės asignavimų valdytojus, teikti jiems metodinę pagalbą, padėti paruošti atitinkamus apskaitos dokumentus, susijusius su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintais standartais (VSAFAS).
14. Koordinuoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintų standartų (VSAFAS) diegimą Savivaldybėje, standartų pritaikymą buhalterinės apskaitos informacinei sistemai ir programai.
15. Pateikti ir patvirtinti Savivaldybės administracijos konsolidavimo metodikoje nustatytus finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
16. Paruošti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS;
17 .Vykdyti Savivaldybės administracijos nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apskaitą (remiantis apskaitos dokumentais ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimas, grupavimas);
18. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje.
19. Vykdyti kitus, su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Romualda Kutrienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 048, 8048 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
9. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
11. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
12. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
15. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
16. Analizuoja perduotoms savivaldybėms (deleguotoms) funkcijoms skirtų lėšų panaudojimą, sudaro ir teikia ketvirtines ir metines atskaitomybės formas ministerijoms.
17. Organizuoja ir analizuoja švietimo įstaigų moksleivio krepšelio, neformaliojo švietimo ir kitų lėšų panaudojimą, teikia atskaitomybės formas Švietimo ir mokslo ministerijai.
18. Organizuoja ir analizuoja finansuojančių institucijų pagal finansavimo sutartis skiriamų valstybės biudžeto arba Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, apskaitą, kontrolę ir teikti ataskaitas.
19. Organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų tvarkymą, nuomos mokesčio apskaitą, ataskaitų, suvestinių formavimą, mokestinių prievolių formavimą, jų apskaitą.
20. Organizuoja ir tvarko darbo dokumentų archyvą.
21. Prireikus pavaduoja specialistą valstybinės žemės nuomos apskaičiavimo klausimais ir dirba su žemės nuomos mokesčio programa bei atlieka kitas jo pareigas.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Investicijų ir turto valdymo skyrius
Gintaras Pilypas
Vedėjas
(8 422) 69 138, 8138, 8 686 54 654 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant rajono ir regiono plėtros strategijas, koordinuoja veiksmus tarp atsakingų institucijų ir skyrių bei kontroliuoja priemonių vykdymą.
17. Koordinuoja paraiškų bei projektų rengimą bei teikimą Lietuvos ir Europos Sąjungos programoms, fondams bei įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės investiciniams projektams ir ekonominės plėtros programoms.
18. Koordinuoja įvairių Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis.
19. Dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – investicinių projektų valdymo patirties;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Agnė Grabauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 422) 69 042, 8042 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
14. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
15. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
16. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Teikia ir atsiima reikiamus dokumentus, užsako kadastro darbus, atlieka savivaldybės turto teisinę registraciją valstybės įmonėje registrų centre.
19. Koordinuoja savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi nuosavybės įteisinimą bei šio turto pardavimo, perdavimo ar likvidavimo darbus.
20. Organizuoja savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinimą dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, organizuoja sąmatų sudarymą ir užtikrina atliekamų remonto darbų kontrolę vietoje.
21. Koordinuoja ir kontroliuoja išlaidas susijusias su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių teikiamomis sąskaitomis už savivaldybei bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis.
22. Atlieka keleivių pavėžėjimo savivaldybės vietiniais maršrutais organizavimo kontrolę.
23. Koordinuoja būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą.
24. Teikia siūlymus peržiūrint veikiančias būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas ir teikia siūlymus dėl naujų programų kūrimo ir visokeriopo būsto atnaujinimo skatinimo.
25. Vykdo aplinkos ministerijos pavedimus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo.
26. Organizuoja rinkos tyrimus ir viešosios nuomonės apklausą esamo būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir efektyvaus energijos vartojimo pastatuose klausimais.
27. Vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Genovaitė Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 055, 8055, 8 616 42 821 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
9. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
10. Koordinuoja įvairių savivaldybės administracijos investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis, bendradarbiauja su konsultantais.
11. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono strateginį plėtros planą, kuria ir tobulina jo įgyvendinimo priežiūrą.
12. Kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą.
13. Dalyvauja rengiant projektus, paraiškas įvairių lietuvos ir europos sąjungos fondų paramai gauti.
14. Organizuoja ir vykdo savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (toliau – turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
15. Dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe.
16. Tvarko skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą.
17. Organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
19.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirtis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Dalia Vedrickienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 015, 8015 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
10. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
11. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
12. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
13. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ilgalaikio turto apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Organizuoja savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo.
15. Tvarko įvairių radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš europos sąjungos ir kitų fondų, lėšų apskaitą naudojantis kompiuterine mylobster fvas programa.
16. Pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms.
17. Rengia ir teikia finansų skyriui radviliškio savivaldybės strateginio veiklos plano „rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programą“.
18. Kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą, sudaro detalius apyvartos žiniaraščius.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
20.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.4. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;
20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Diana Skaburskienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 051, 8051, 8 618 56 973 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
12. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
13. Atlieka savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo funkcijas.
14. Rengia reikiamus dokumentus savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės įmonėje registrų centre atlikti.
15. Kaupia ir tvarko savivaldybės nekilnojamo turto kadastrinių bylų ir žemės sklypų dokumentus bei tvarko šių dokumentų registrą.
16. Organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus pagal lietuvos respublikos teisės aktų ir savivaldybės tarybos sprendimų nustatytą tvarką.
17. Rengia savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nuomos ir panaudos sutarčių projektus bei sutarčių pakeitimų projektus nustatyta tvarka.
18. Rengia dokumentus dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių pratęsimo, nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo.
19. Organizuoja ir vykdo nereikalingu ar netinkamu pripažinto savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosius prekių aukcionus, tvarko su aukcionais susijusius dokumentus.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Atlieka savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijas.
22. Atlieka piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimą ir rengia sprendimų priėmimo projektus dėl nuosavybės teisių atkūrimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
23. Atlieka valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų namų ar jų dalių ir butų, vykdymą.

Nijolė Žilvytienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 010, 8010, 8 615 27 894 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
12. Vykdo asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, registravimą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
13. Sudaro, koreguoja ir tikslina sąrašus asmenų, turinčius teisę į valstybės paramą teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Nagrinėja asmenų ir šeimų pateikiamus dokumentus bei metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
15. Atlieka savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimą ir rengia dokumentus dėl permokėtų kompensacijų grąžinimo, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.
16. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybės paramos teikimą būstui įsigyti, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti ir mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas.
17. Organizuoja ir koordinuoja butų pirkimo konkursus savivaldybės butų fondui papildyti, rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą.
18. Analizuoja nuomininkų, įsiskolinusių už savivaldybės butų nuomą ir komunalines paslaugas, skolų susidarymo priežastis ir imasi priemonių joms mažinti.
19. Dalyvauja atliekant savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų metinę inventorizaciją.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
21.2. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.3. darbo patirtis – turto privatizavimo patirtis;
21.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
22. Transporto priemonių pažymėjimai:
22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Justė Kriuklienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 016, 8016 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
11. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
12. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.
13. Organizuoja ir koordinuoja keleivių pavėžėjimą vietiniais maršrutais bei lengvaisiais automobiliais – taksi, išduoda licencijas ir leidimus keleivių pavėžėjimo autobusais ir taksi veiklai vykdyti.
14. Dalyvauja sprendžiant bendrojo lavinimo moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo klausimus.
15. Įgyvendina lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatose numatytus uždavinius – rengia ir prižiūri savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių įgyvendinimą.
16. Teikia pasiūlymus dėl vietinio susisiekimo maršrutų tobulinimo, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, o taip pat dėl vežėjų šiuose maršrutuose patiriamų nuostolių kompensavimo.
17. Atlieka šilumos tiekimo organizavimą savivaldybės teritorijoje.
18. Dalyvauja savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinime dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, paskaičiavimus išvadoms pagrįsti.
19. Sudaro savivaldybės būsto fonde esančio nekilnojamojo turto atnaujinimo ar remonto darbų sąmatas.
20. Organizuoja ir vykdo savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (toliau – turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
21. Organizuoja planuojamo parduoti turto ir jiems priskirtų žemės sklypų turto vertinimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
23.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Transporto priemonių pažymėjimai:
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Agnė Ramanauskienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 69 139, 8139 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, vykdantis šias funkcijas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonominį ar finansinį išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Vidaus kontrolės ir vidaus audito, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus;
6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Lobster teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, kitomis administracijos vidaus darbo tvarkoje naudojamomis kompiuterinėmis programomis.

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Savivaldybės turto apskaitą naudojantis kompiuterine myLOBster FVAS programa;
7.2. apskaito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, pildo ilgalaikio turto perkėlimo , pajamavimo ir nurašymo kaupiamąjį žiniaraštį;
7.3. apskaito finansinį turtą (akcijas), įnašus į viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą;
7.4. sudaro ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto registrą, pildo šio turto inventorines korteles, skaičiuoja nusidėvėjimą, pildo ataskaitas prie balanso susijusias su ilgalaikiu materialiuoju, nematerialiuoju ir finansiniu  turtu;
7.5. organizuoja Savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo;
7.6. rengia inventorizacijos aprašus pagal materialiai atsakingus asmenis ir pateikia juos inventorizacijos komisijai, konsultuoja inventorizacijos komisiją;
7.7. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.8. kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja, kad juose padarytos klaidos ar netikslumai būtų ištaisyti;
7.9. atlieka turto naudojimo einamąją finansinę kontrolę;
7.10. suveda metinių finansinių ataskaitų duomenis į Finansų ministerijos konsolidavimo programą VSAKIS;
7.11. siekdamas užtikrinti dokumentų išsaugojimą, rengia skyriaus bylas perduoti į archyvą;
7.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Juridinis skyrius
Arnoldas Matuzevičius
Vedėjas
(8 422) 69 006, 8006, 8 612 68 398 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam ir nukentėjusiam asmeniui su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų.
17. Ruošia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos.
18. Dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo, planavimo bei koregavimo procese.
19. Vairuoja Skyriui priskirtą tarnybinį transportą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – teisės srityje;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Romualda Baginienė
Sekretorė
(8 422) 69 005, 8005, 8 616 51 622 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
3.3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (privalumas - bent viena užsienio kalba), kalbos kultūros normas;
3.4. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
3.5. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, dalykinių laiškų spausdinimo, naudojant tipines formas, taisykles.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas atliekantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.  atlieka technines funkcijas, užtikrindamas darbo organizavimą Savivaldybės direktoriaus ir jo pavaduotojo  priimamajame ir aptarnaudamas Savivaldybės įstaigos vadovų, Juridinio skyriaus darbą:
4.2. surenka reikiamą vadovams (jų pavedimu) informaciją iš Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių ar kt. vykdytojų;
4.3. pagal poreikį informuoja administracijos direktorių (pavaduotoją), skyriaus vedėją apie gautus pranešimus;
4.4. primena direktoriui, jo pavaduotojui, skyriaus vedėjui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;
4.5. pagal poreikį organizuoja vadovų rengiamus posėdžius ir pasitarimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir juos registruoja, kt.);
4.6. pagal poreikį registruoja lankytojus, paskiria jiems pokalbio laiką su direktoriumi, jo pavaduotoju, skyriaus vedėju;
4.7. organizuoja direktoriaus, jo pavaduotojo telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, operatyviai sujungia su vidiniais ir išoriniais abonentais;
4.8. informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
4.9. prižiūri, kad vadovų darbo vietoje būtų visų reikiamų kanceliarinių, organizacinės technikos priemonių, sukuria palankias sąlygas efektyviam vadovų darbui;
4.10. priima dokumentus direktoriui, jo pavaduotojui pasirašyti.
5. Atlieka technines funkcijas, užtikrindamas Savivaldybės tarybos, Kolegijos, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų darbo organizavimą ir aptarnavimą:
5.1. pagal poreikį organizuoja Savivaldybės tarybos, Kolegijos, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų rengiamus posėdžius ir pasitarimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir juos registruoja, kt.);
5.2. rengia ir protokoluoja Savivaldybės tarybos ir Kolegijos posėdžius bei organizuoja ir protokoluoja Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžius;
5.3. registruoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbo grupių, komisijų posėdžių protokolus, kviečia asmenis į posėdžius, juos protokoluoja.
5.4. padeda merui planuoti Savivaldybės tarybos veiklą, nustatyti ir sudaryti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, teikti sprendimų projektus, kontroliuoti jų vykdymą;
5.5. nustatytais terminais ir tvarka rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus;
5.6. mero pavedimu nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, skundus, siūlymus, kitus dokumentus, juos apibendrina ir išvadas pateikia Savivaldybės tarybai;
5.7. organizuoja ir vykdo Savivaldybės tarybos dokumentacijos archyvavimą, archyvuojamų dokumentų saugojimą, jų apskaitą, paiešką, nuorašų ar kopijų rengimą, juridinių ir fizinių asmenų prašymu jų išdavimą;
5.8. organizuoja svečių, lankytojų priėmimą, tarybos nariams – tarybos posėdžių  pertraukėles;
5.9. tvirtina Savivaldybės tarybos dokumentų ar šios institucijos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
5.10.  saugoja ir tinkamai naudoja sekretorei patikėtus įstaigos antspaudus;
5.11. rengia ir įformina jam pavestus rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles;
5.12. teisės aktų registre skelbia Savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios institucijos priimtus norminius teisės aktus, taip pat Savivaldybės mero priimtus teisės aktus (neatsako už teisės aktuose pateiktų duomenų nuasmeninimą);
5.13. nesant Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
5.14. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio direktoriaus (pavaduotojo), skyriaus vedėjo nurodymus.

Remigijus Rudžianskas
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 017, 8017, 8 696 82 626 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
9. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
14. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
17. Atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį.
18. Rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus.
19. Institucijos vardu nagrinėti Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus.
20. Vykdo asmens duomenų apsaugą.
21. Dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe, atlieka pateiktų pasiūlymų vertinimą; nagrinėja viešojo pirkimo konkurso dalyvių gautas pretenzijas.
22. Rengia teisės aktų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų, tam, kad būtų užtikrintas veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
23. Vairuoja Skyriui priskirtą tarnybinį automobilį.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Kristina Kovalenko
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 325 (8 422) 51 442, 8 614 03 126 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
2.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teise, Lietuvos Respublikos kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
2.3. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiais funkcijas:
3.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
3.2. organizuoja ir atlieka Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
3.3. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; kartu su Savivaldybės administracijos skyriais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
3.4. tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus, teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
3.5. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe;
3.6. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;
3.7. nagrinėja tiekėjų pretenzijas, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;
3.8. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.;
3.9. konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
3.10. rengia ir nustatyta tvarka derina Savivaldybės institucijų dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
3.11. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;
3.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus įgyvendinančiomis institucijomis;
3.13. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus, tikrina ar jie neprieštarauja galiojantiems įstatymams, įstatymus įgyvendinamiesiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms;
3.14. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;
3.15. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, merą, mero pavaduotoją, tarybos sekretorių, mero patarėjus ir padėjėjus, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės klausimais, priskirtinais savivaldybės kompetencijai;
3.16. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
3.17. atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą;
3.18. atstovauja Savivaldybės institucijas santykiuose su valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis;
3.19. rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus;
3.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus;
3.21. pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui, kitoms institucijoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams, siekdamas savo veiksmų viešumo, skaidrumo ir nešališkumo;
3.22. institucijos vardu nagrinėti Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus;
3.23. nesant Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
3.24. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Vidmantas Benevičius
Vyriausiasis specialistas
Kabineto numeris - 302 (8 422) 69 050, (8 626) 98 579 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyrius
Justė Juškaitė
Vedėja
Kabineto numeris - 301 (8 422) 69 028, 8 661 40 480 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Dalyvauja organizuojant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei svarstant kitų planavimo subjektų parengtus saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus ir juos derina.
17. Dalyvauja rengiant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas.
18. Rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos programas, organizuoja jų vykdymą bei kontrolę.
19. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nustatyti ir sprendimams dėl teisinės apsaugos reikalingumo priimti rengia Savivaldybės tarybai sprendimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau vadinama – Vertinimo taryba) steigimo, organizuoja jos darbą ir techninį aptarnavimą.
20. Sudaro ir išduoda Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, pasirašo su valdytojais objektų apsaugos sutartis.
21. Teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus.
22. Teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis.
23. Tikrina ir nustato saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose tvarkybos darbų projektų atitikimą teritorijų planavimo dokumentuose bei projektavimo sąlygų sąvade nustatytiems paveldosauginiams reikalavimams.
24. Rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
26.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.4. darbo patirtis – kultūros paveldo srities patirtis;
26.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Lina Mončauskienė
Vedėjo pavaduotoja
Kabineto numeris - 324 (8 422) 69 132, 8 605 38 277 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius planus kultūros, paveldosaugos ir turizmo srityse.
15. Analizuoja ir vertina savivaldybės kultūros įstaigų tinklą, teikia pasiūlymus dėl jo optimizavimo krypčių, savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka.
16. Teikia siūlymus Radviliškio rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjui dėl kultūros, paveldosaugos ir turizmo politikos formavimo bei visuomenės informavimo apie Savivaldybės veiklą.
17. Rengia savivaldybės kultūros centrų steigimo ir plėtotės strategiją.
18. Koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą per jų vadovus, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų vadovų ir darbuotojų pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius kultūros klausimais.
19. Bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo.
20. Rūpinasi Radviliškio rajono kultūros ir meno sklaida regione, šalyje, užsienyje.
21. Konsultuoja kultūros įstaigų vadovus nuostatų rengimo klausimais, derina ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti savivaldybės kultūros įstaigų nuostatus.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
23.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.3. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
23.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba – anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Lina Stirbienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 320 (8 422) 69 091 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
20. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
21. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
22. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginių kultūros programų projektus, vadovaudamasi Regionų kultūros plėtros programa.
23. Prižiūri Kultūros centrų įstatymo įgyvendinimą savivaldybėje.
24. Teikia informaciją kultūros įstaigoms, valstybinės valdžios institucijoms, visuomenei apie kultūros aktualijas.
25. Koordinuoja rajono kultūros renginius, analizuoja jų rezultatus; koordinuoja Kultūros centrų akreditavimą, kultūros ir meno darbuotojų atestavimą.
26. Rengia Skyriaus metinį kultūrinių renginių plano projektą.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – pedagogika (arba);
28.3. studijų kryptis – kultūros studijos (arba);
arba:
28.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.5. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
28.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Germantė Jucevičiūtė-Kluczynska
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 318 (8 422) 69 013 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą, kultūros paveldą, turizmo plėtrą, muziejų veiklą, kraštotyrą, etninę kultūrą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterio programomis;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir įgyvendina Savivaldybės turizmo plėtros programą, dalyvauja rengiant Savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros schemas ir projektus;
7.2. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina duomenis apie plėtojamą turizmo verslą Radviliškio rajone;
7.3. vykdo Savivaldybės teritorijų turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
7.4. tvarko, kaupia ir atnaujina Savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis bei teikia šią informaciją Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
7.5. dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybėmis paveldosaugos, turizmo ir muziejininkystės srityse;
7.6. dalyvauja rengiant valstybines ir regionines turizmo plėtros programas;
7.7. rengia sutartis dėl rekreacinių išteklių naudojimo (nuomos) turizmui ir poilsiui, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
7.8. rengia vietinių rinkliavų už savivaldybei priklausančių rekreacinių išteklių naudojimą dydį ir mokėjimo tvarkos aprašą;
7.9. planuoja ir teikia pasiūlymus dėl priemonių, reikalingų rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsiui ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, teikia pasiūlymus dėl rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentų;
7.10. organizuoja kultūros vertybių apskaitą, tvarkymą ir apsaugą;
7.11. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje;
7.12. teikia siūlymus rengiant turizmo plėtros strategijų projektus, muziejų ir kraštotyros ilgalaikių ir metų veiklos programų projektus;
7.13. bendradarbiauja su Savivaldybės turizmo informacijos centru;
7.14. organizuoja savivaldybės muziejų steigimą, reorganizavimą ir jų veiklos priežiūrą, kontroliuoja muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, padeda organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
7.15. organizuoja ir koordinuoja kraštotyrinę veiklą;
7.16. rūpinasi etninės kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimu;
7.17. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.18. tvarko Skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamą archyvą;
7.19. ruošia informacinius pranešimus, apibendrinimus apie kultūros paveldo, muziejų, turizmo apsaugos įgyvendinimą, problemas;
7.20. vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia duomenis viešųjų pirkimų planui, vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis pagal savo kompetenciją;
7.21. kompetencijos ribose teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja jų skundus ir prašymus;
7.22. suderinus su Skyriaus vedėju dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
7.23. vykdo kitus teisėtus raštiškus bei žodinius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  ir Administracijos direktoriaus pavedimus įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimui.

Statybos ir viešosios tvarkos skyrius
Gintautas Vičas
Vedėjas
(8 422) 69 144, 8144, 8 610 01 012 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Kontroliuoja ir užtikrina statinių, vietinės reikšmės kelių ir gatvių ir su joms priklausančių statinių: tiltų, vandens pralaidų, laiptų, atramos sienelių, lietaus nuotėkų tinklų, projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, remontą, priežiūrą.
19. Kontroliuoja ir užtikrina kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų efektyvų panaudojimą vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti, remontuoti, rekonstruoti, atlieka šių statybos darbų techninę priežiūrą.
20. Kontroliuoja statinių projektų rengimą ir jų teikimą tvirtinti administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva.
21. Derina projektinius pasiūlymus, techninius projektus projektuojant statinius, inžinerinius tinklus ir kitus įrenginius.
22. Atstovauja savivaldybei statinių ir inžinerinių tinklų priėmimo naudoti komisijose.
23. Teikia siūlymus, dalyvauja įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros savivaldybės teritorijoje plėtros planus.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
25.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
arba:
25.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.5. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis;
25.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai; 
26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).
27. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
27.1. statybos techninės priežiūros.

Viktoras Šmitas
Vedėjo pavaduotojas
(8 422) 69 146, 8116 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
14. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
15. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
16. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Organizuoja savivaldybėje esančių nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymą, sudaro jų sąrašą.
19. Organizuoja savivaldybėje esančių apleistų, neprižiūrimų ar naudojamų ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto objektų nustatymą, sudaro jų sąrašus.
20. Vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras.
21. Inicijuoja radviliškio rajono teritorijoje ant valstybinės žemės stovinčių, savavališkai atvežtų ir pastatytų, įrengtų ar nebaigtų įrengti kilnojamų daiktų ar objektų, kurie neturi pamatų, yra avarinės būklės ar kelia pavojų pašalinimo procedūras.
22. Kontroliuoja savivaldybės objektuose vykdomų darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo pagal pavedimą rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad atliekami darbai atitiktų reikalavimus.
23. Vykdo pagal sutartis atliktiems statybos darbams suteiktų garantijų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą statinių būklę ir priežiūrą, taupų valstybės, savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
25.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Klaudijus Maminskas
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 014, 8014, 8 618 58 254 [email protected]
Robertas Eigminas
Vyriausiasis specialistas (savivaldybės objektų techninė priežiūra)
(8 422) 69 146, 8116 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Rengia projektavimo užduotis, privalomuosius statinio statybos, rekonstrukcijos ar remonto projekto rengimo dokumentus statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
8. Tikrina parengto techninio projekto sudėtį, apimtis ir detalumą, kad jis būtų pakankamas projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio rangovui parinkti, statybos leidimui gauti ir darbo projektui parengti.
9. Organizuoja statinių projektų rengimą ir teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva.
10. Organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą.
11. Sudaro savivaldybei priklausančių statinių remonto preliminarias sąmatas bei siūlo sprendimus, vykdant statybų planavimą ir darbų atlikimą bei finansavimą.
12. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja baigto statyti statinio pripažinimą naudoti.
13. Teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą es struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti skyriaus veiklos klausimais.
14. Planuoja objektų statybos lėšų poreikį, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
16.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
arba:
16.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.5. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;
16.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
17. Transporto priemonių pažymėjimai:
17.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).
18. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
18.1. statybos techninės priežiūros.

Erlandas Pranys
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 057, 8057 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais.
15. Pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką (viešosios rimties trikdymo pažeidimai, alkoholinių gėrimų gėrimo viešose vietose, rūkymo bendrojo naudojimo patalpose pažeidimai, Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimai ir kt.).
16. Koordinuoja kitų Savivaldybės administracinių padalinių specialistų ir seniūnijų seniūnų, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, veiklą.
17. Teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams administracinių nusižengimų, nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais.
18. Organizuoja ir vykdo reidus, prevencines priemones, akcijas, patikrinimus, administracinės teisės pažeidimams išaiškinti.
19. Dalyvauja komisijų ir kitų darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
20. Renka informaciją ir duomenis skyriaus veiklos ataskaitai parengti pagal priskirtą kompetenciją.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba);
22.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
22.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.6. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Žydrūnas Stirbys
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 057, 8057 [email protected]
Vytautas Varanavičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 014, 8014, 8 600 68 044 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Pagal kompetenciją planuoja lėšų poreikį skyriaus uždaviniams vykdyti ir kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
8. Rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
9. Bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis, atstovauja Savivaldybės administracijai nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal priskirtą kompetenciją.
10. Analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų taikymo praktiką, kuriuose reguliuojami klausimai pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, rengia pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams siekiant jų tobulinimo.
11. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybė tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
12. Rengia Radviliškio rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sprendimų protokolus, juos archyvuoja ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Rengia daugiabučių namų administravimo, priežiūros ir eksploatavimo tvarkų aprašus, metodikas, kitus teisės aktus.
15. Koordinuoja ir kontroliuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklą.
16. Užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje: komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą ir kontrolę.
17. Organizuoja ir administruoja Radviliškio rajono atliekų tvarkymo planų, programų, taisyklių, reglamentų ir kitų teisinių aktų bei jų pakeitimų, užtikrinančių tinkamą atliekų tvarkymą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, rengimą.
18. Užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo organizavimą ir kontrolę; sąvartynų eksploatavimo kontrolę; teikia pasiūlymus šioms veikloms gerinti.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Socialinės paramos skyrius
Rasa Miškinienė
Vedėja
Kabineto numeris - 110 (8 422) 69 033 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rasos Miškinienės 2022 m. veiklos uždaviniai

 • Parengti 2022 m. socialinių paslaugų planą ir patvirtinti rajono Savivaldybės taryboje.

 • Parengti socialinių paslaugų plano projektą 2023 m.

 • Vykdyti ESF projekto „Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ administravimą.
Sonata Dekker
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 113 (8 422) 69 147 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reda Risovanienė
Specialistė
Kabineto numeris - 113 (8 422) 69 049 reda.r[email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lina Ananjevienė
Specialistė
(8 422) 69 049, (8 422) 46 143 (darbo vieta Aukštelkų seniūnijoje) [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Alma Dailidonienė
Specialistė
Kabineto numeris - 117 (8 422) 69 058 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Ramutė Bardauskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 111 (8 422) 69 031 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Laima Jankūnienė
Specialistė
Kabineto numeris - 111 (8 422) 69 031 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Justina Červinskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 116 (8 422) 69 136 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vida Januševičienė
Specialistė
Kabineto numeris - 112 (8 422) 69 032 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Toma Malinauskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 116 (8 422) 69 136 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Virginija Masiliūnienė
Specialistė
Kabineto numeris - 114 (8 422) 69 030 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Viktorija Tautkevičienė
Vyriausioji buhalterė
Kabineto numeris - 115 (8 422) 69 035 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Birutė Stančiūtė
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja
Kabineto numeris - 110 (8 422) 69 053 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Irma Rimkuvienė
Vyresnioji buhalterė
Kabineto numeris - 110 (8 422) 69 053 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Dalia Zupkienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Šeduvos seniūnijoje (8 422) 60 299 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rima Čepienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Baisogalos seniūnijoje (8 422) 65 860 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lilija Šliažauskienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Baisogalos seniūnijoje (8 422) 65 860 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Roma Armonienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Grinkiškio seniūnijoje (8 422) 46 318 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Irma Druktainienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Pakalniškių seniūnijoje (8 422) 44 438 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Jūratė Bredulskienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Radviliškio seniūnijoje (8 422) 50 035 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vilma Ramanauskienė
Socialinio darbo organizatorė
(8 422) 47 668, (8 422) 60 299 Darbo vieta Sidabravo seniūnijoje, Darbo vieta Šeduvos seniūnijoje [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vida Tamulytė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Skėmių seniūnijoje (8 422) 45 135 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lina Kšivickienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Šaukoto seniūnijoje, darbo vieta Šiaulėnų seniūnijoje (8 422) 46 813, (8 422) 49 790 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Viešųjų pirkimų skyrius
Danguolė Laurinaitienė
Vedėja
Kabineto numeris - 127 (8 422) 69 022, 8 614 94 125 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja atliekant Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
15. Užtikrina, kad būtų organizuojamos Savivaldybės atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūros.
16. Organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą skyriaus kompetencijos klausimais, nagrinėja juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda nagrinėti savivaldybės administracijos padaliniams pagal kompetenciją.
17. Užtikrina, kad finansinių metų pradžioje, remiantis savivaldybės administracijos padalinių viešųjų pirkimų planais, būtų parengtas savivaldybės administracijos bendras viešųjų pirkimų planas, šį planą derina su savivaldybės administracijos direktoriumi.
18. Organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių skaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Organizuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitų, ataskaitų apie sudarytas ir įvykdytas sutartis bei metinių viešųjų pirkimų ataskaitų rengimą ir pateikimą.
20. Organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus viešą paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.).
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
22.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Gintarė Jarulienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris -127 (8 422) 69 134 [email protected]
Vaidutė Štankelytė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 022, 8022 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
6. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
7. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
14. Siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
16.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.4. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
16.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Švietimo ir sporto skyrius
Laisvūnas Vaičiūnas
Vedėjas
(8 422) 69 040, 8040 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Koordinuoja mokyklų vadybinę veiklą, konsultuoja vadovus, pedagogus, mokyklų bendruomenes dėl ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo.
17. Inicijuoja ir rengia savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto programas.
18. Įstatymų nustatyta tvarka teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl švietimo, kultūros, sporto  įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo.
19. Užtikrina pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vykdymą.
20. Inicijuoja informacijos sklaidą  mokiniams ir jų tėvams, globėjams, visuomenei apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, įgyvendinamas programas. 
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

Judita Steponavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 092, 8092, 8 686 41 995 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
17. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
21. Atlieka viešųjų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus formalųjį švietimą papildantį ugdymą) paslaugų planavimo, organizavimo veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijas.
22. Koordinuoja bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą ir veiklos kokybės įsivertinimą.
23. Kuruoja Radviliškio lopšelius-darželius, Radviliškio r. Šeduvos lopšelį-darželį ir Baisogalos mokyklą-darželį.
24. Rengia Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą.
25. Kuruoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ekonomikos, informacinių technologijų, matematikos, technologijų dalykus.
26. Koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos „Ateitis“ veiklą.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
28.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
28.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Rasa Plukienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 043, 8043 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
17. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą. 
21. Koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos darbo organizavimą ir vykdymą, vykdo jų priežiūrą.
22. Administruoja duomenų perdavimo sistemą „Keltas“.
23. Rengia informaciją visuomenei, kitoms institucijoms ir organizacijoms brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos darbo organizavimo ir kitais klausimais.
24. Prižiūri profesinio informavimo, orientavimo (ugdymo karjerai) ir konsultavimo veiklas švietimo įstaigose.
25. Kuruoja Radviliškio Lizdeikos ir Baisogalos gimnazijas, Gražinos pagr. mokyklą, Vaižganto ir V. Kudirkos progimnazijas.
26. Kuruoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų lietuvių k. ir literatūros, lotynų k., istorijos, pilietiškumo pagrindų, filosofijos, politologijos, etninės kultūros ir tikybos ir etikos dalykus.
27. Atlieka viešųjų vidurinio, formaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų planavimo, organizavimo, veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijas.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
29.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
29.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
30. Atitikimas kitiems reikalavimams:
30.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

Marija Motiejūnienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 044, 8044 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
23. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
24. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
25. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
26. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
27. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
28. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
29. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
30. Koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų įgyvendinimą Savivaldybėje.
31. Koordinuoja pedagogų kvalifikaciją, bendradarbiauja su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi pedagogų kvalifikacijos kėlimo klausimais.
32. Kuruoja pradinį ir specialųjų ugdymą Savivaldybėje; koordinuoja ir konsultuoja mokinių sveikatos skatinimo, smurto-patyčių prevenciją, vykdo mokinių nelaimingų atsitikimų apskaitą.
33. Prižiūri nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių registrą, analizuoja mokyklos nelankančių mokinių nelankymo priežastis. Atnaujina mokyklos nelankančių mokinių duomenų bazę.
34. Koordinuoja Centro Dienos užimtumo skyriaus ir Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą. Atlieka Radviliškio r. Šeduvos ir Sidabravo gimnazijų, Alksniupių pagr. mokyklos veiklos priežiūrą.
35. Kuruoja geografijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos bendrųjų programų dalykus. Koordinuoja mokinių savivaldos institucijų ir pailgintos dienos grupių veiklą švietimo įstaigose.
36. Organizuoja Savivaldybės vaiko gerovės komisijos veiklą.
37. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

38. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
38.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
38.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
38.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
38.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Rimas Špakauskas
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 149, 8119 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
15. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
20. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
21. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
22. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
23. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
24. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
25. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
26. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
27. Tiria, analizuoja ir vertina vaikų, suaugusiųjų, neįgaliųjų asmenų kūno kultūros ir sporto poreikių tenkinimo galimybes Savivaldybėje ir nustato švietimo įstaigų ir sporto organizacijų veiklos pokyčius.
28. Skatina rajono sporto ir švietimo įstaigas rengti sveikos gyvensenos, kūno kultūros ir sporto programas, projektus ir teikti juos įvairiems fondams.
29. Koordinuoja rajono sporto trenerių atestaciją.
30. Analizuoja civilinės saugos, žmogaus saugos, saugaus eismo, kūno kultūros ir šokio, dailės, muzikos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitiktį pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios pr.
31. Išduoda neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio išsilavinimo, brandos atestatų, brandos atestatų priedų ir kitus išsilavinimo pažymėjimų blankus, tvarko atestatų išdavimo-priėmimo duomenis Mokinių registre ir kt.
32. Koordinuoja brandos egzaminų vykdymą savivaldybės teritorijoje, užtikrindamas sėkmingą jų vyksmą.
33. Koordinuoja Radviliškio plaukimo baseino, Švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyriaus veiklą, atlieka Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, dailės ir muzikos mokyklų stebėseną.
34. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

35. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
35.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
35.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
35.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Ieva Ražinskienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 047, 8047 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, sporto bei švietimo ir mokslo sistemą, švietimo įstaigų veiklą;
5.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
5.6. gebėti taikyti teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

IV.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Vyriausiasis specialistas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. analizuoja Radviliškio rajono savivaldybės pavaldumo mokyklų švietimo būklę ir pokyčius Savivaldybės švietimo stebėsenos lygmeniu;
6.2. prižiūri rajono daugiafunkcių centrų veiklą;
6.4. koordinuoja rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją mokyklose ir konsultuoja pedagogus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos klausimais;
6.5. koordinuoja nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimą rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
6.6. koordinuoja ankstyvojo užsienio kalbų mokymo klausimus rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
6.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų socializacijos programų, gabių ir talentingų vaikų ugdymo, pilietinio ir tautinio ugdymo bei kitų projektų įgyvendinimą, konsultuoja ir teikia pagalbą projektų rengimo, jų vykdymo ir dokumentų tvarkymo klausimais;
6.8. analizuoja ir vertina užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitikimą bendrosioms ugdymo programoms;
6.9. teikia konsultacijas užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) mokytojams, mokyklų vadovams;
6.10. prižiūri savivaldybės antikorupcinės programos įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose;
6.11. analizuoja, kaip organizuojamas pedagoginis tėvų švietimas bendrojo ugdymo mokyklose, konsultuoja švietimo įstaigų vadovus pedagoginio tėvų švietimo klausimais;
6.12. analizuoja klasių auklėtojų veiklą, teikia konsultacijas dėl klasių auklėtojų darbo mokyklų vadovams bei klasių auklėtojams;
6.13. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir Skyriaus specialistus dėl reikalavimų Savivaldybės mokyklų nuostatams įgyvendinimo. Skyriaus specialistų išanalizuotus kuruojamų mokyklų nuostatus teikia Skyriaus vedėjui;
6.14. vykdo mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, literatūra ir mokymo priemonėmis tvarkos priežiūrą ir rengia dokumentus, susijusius  su šia veikla;
6.15. rengia mėnesinius Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus renginių planų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.16. rengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkių, Tarybos sprendimų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis, ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.17. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl švietimo įstaigų vadovų bei pedagogų, kultūros ir sporto darbuotojų apdovanojimo;
6.18. teikia Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus įstaigų pateiktą informaciją Savivaldybės internetiniam puslapiui;
6.19. profesionaliai atsiliepia į telefono skambučius, pagal kompetenciją suteikia reikiamą informaciją arba peradresuoja skambučius tuos klausimus sprendžiantiems darbuotojams;
6.20. vykdo Skyriaus darbuotojams nukreiptų, adresuotų dokumentų vykdymo kontrolę; informuoja Skyriaus vedėją apie gautą korespondenciją, atkreipia dėmesį į skubias žinutes ir faksogramas, surenka parengtus pasirašyti dokumentus;
6.21. pagal savo kompetenciją rengia ir įformina jam pavestus rengti dokumentus, vadovaudamasis Raštvedybos taisyklėmis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.22. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka archyvuoja Skyriaus dokumentus ir tvarkingus juos perduoda Savivaldybės archyvui toliau saugoti;
6.23.  kontroliuoja Skyriaus antspaudų ir spaudų panaudojimą pagal paskirtį ir saugojimą;
6.25. užsako Mokytojo atestacijos pažymėjimų blankus ir išduoda juos pagal prašymus mokyklų vadovams;
6.26. rengia ataskaitas apie Mokytojų ir kvalifikacijos pažymėjimų blankų panaudojimą ir teikia Nacionalinei Švietimo agentūrai;
6.27. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Lijana Lebedžinskienė
Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
(8 422) 69 009, 8009, 8 696 74 360 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
23. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
24. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
25. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
26. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
27. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
28. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
29. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams efektyvesnio organizavimo.
30. Priima ir nagrinėja Vaiko tėvų, institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą.
31. Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
33. Teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo.
34. Atlieka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatytas funkcijas, vykdo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui priskirtas teises, pareigas ir įgaliojimus.
35. Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
36.2. studijų kryptis – socialinis darbas;
36.3. studijų kryptis – teisė;
36.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
36.5. studijų kryptis – viešasis administravimas;
36.6. darbo patirtis – socialinio darbo patirtis;
36.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Auksė Vizbarienė
Ekonomistė
(8 422) 69 039, 8039 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
3.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą, finansavimo tvarką, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
3.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Analizuoja švietimo įstaigų ugdymo planų atitikimą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendriesiems ugdymo planams ir pedagoginių darbuotojų darbo krūvius.
5. Analizuoja švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinius sąrašus.
6. Analizuoja švietimo įstaigų pedagoginius ir nepedagoginius etatus (pareigybes) ir jų tikslingumą.
7. Vykdo švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų poreikio ir naudojimo analizę.
8. Parengia švietimo įstaigų klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių bei mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkį klasėse (grupėse), vaikų ir mokinių skaičiaus sąrašą;
9. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ateinantiems biudžetiniams metams, mokinių skaičių fiksuotą pagal ugdymo įstaigų einamųjų metų rugsėjo 1 d. Mokinių registro duomenis.
10 Teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus.
11. Konsultuoja švietimo įstaigų vadovus klasių komplektavimo, etatų įvedimo, darbo užmokesčio ir kitais finansiniais klausimais.
12. Rengia informaciją Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir kt.  
13. Koordinuoja rajono savivaldybės Pedagogų registro (toliau – PR) tvarkymą, teikia pagalbą švietimo įstaigų pedagogų registro administratoriams.
14. Koordinuoja rajono savivaldybės Mokinių registro (toliau – MR) tvarkymą, teikia pagalbą švietimo įstaigų mokinių registro administratoriams.
15. Koordinuoja rajono savivaldybės ŠMIR (toliau – Švietimo ir mokslo institucijų registras) tvarkymą.
16. Koordinuoja rajono savivaldybės Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau –ŠVIS) ataskaitas (1 mokykla, 2 mokykla, 3 mokykla, 3ES mokyklas, 3D mokykla, 3I mokykla, ŠV-03, 4 mokykla, NVŠ lėšos), teikia pagalbą švietimo įstaigų ŠVIS ataskaitų tvarkytojams,  formuoja rajono savivaldybės statistines ataskaitas ir teikia Švietimo informacinių technologijų centrui.
17. Koordinuoja rajono savivaldybės Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPPR ) tvarkymą.
18. Pildo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
19. Vadovaudamasis mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, skirsto mokinio krepšelio lėšas švietimo įstaigoms.
20. Skaičiuoja mokinio krepšelio lėšas, skirtas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti.
21. Skirsto mokinio krepšelio lėšas už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą.
22. Dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo, kultūros ir sporto programoms įgyvendinti.
23. Ruošia mero potvarkius Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo klausimais.
24. Vykdo supaprastintų viešųjų darbų organizavimą perkant prekes, paslaugas ar darbus reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti.
25. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Viešųjų pirkimų skyrius
-
Vyriausiasis specialistas
Žemės ūkio skyrius
Alfredas Juozapavičius
Vedėjas
(8 422) 69 145, 8145, 8 614 08 715 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias specialiosios veiklos srities – valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos funkcijas:
7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministro įsakymų, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų, bendradarbiavimo sutarčių ir kitų teisės aktų, susijusių su kaimo plėtra, žemės ūkiu ir melioracija, įgyvendinimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
7.2. organizuoja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių administravimą;
7.3. organizuoja Nacionalinės kaimo rėmimo programos priemonių administravimą;
7.4. organizuoja ūkininkų ūkių registro  priemonių administravimą;
7.5. organizuoja žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro priemonių administravimą;
7.6. organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo priemonių administravimą;
7.7. organizuoja tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius mokėjimo priemonių administravimą;
7.8. organizuoja pieno gamybos kvotų sistemos priemonių administravimą;
7.9. organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro ir valstybinės techninės priežiūros priemonių administravimą;
7.10. organizuoja valstybei nuosavybes teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą (patikėjimo teise) ir naudojimą:
7.10.1. organizuoja melioracijos darbų programų projektų rengimą valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti, pagal kompetenciją, atlieka darbų užsakovo funkcijas, atliekamų darbų techninės-sąmatinės dokumentacijos rengimą;
7.10.2. organizuoja  melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos ir tolimesnės priežiūros darbų, techninių projektų užduočių, projektavimo sąlygų sąvadų rengimą, pagal kompetenciją juos tvirtina;
7.10.3. organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, pastatytų statinių pripažinimą juos tinkamais naudotis, techninių sąlygų infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti išdavimą, projektų priešprojektinių pasiūlymų ir kitos techninės dokumentacijos derinimą;
7.10.4. organizuoja melioracijos statinių statybai leidimų išdavimą;
7.10.5. organizuoja dokumentų ruošimą dėl žemės ūkio paskirties  hidrotechnikos kompleksų panaudojimo mažosioms hidroelektrinėms įrengti;
7.10.6. organizuoja melioracijos statinių būklės vertinimą, ruošia sprendimų projektus dėl melioracijos statinių nurašymo ar pripažinimo netinkamais naudoti;
7.10.7. organizuoja potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių eksploatavimą, hidrometrinius matavimus;
7.10.8. organizuoja melioracijos geoinformacinės sistemos palaikymą, melioracijos statinių apskaitą, kadastro duomenų ruošimą ir informacijos pateikimą Valstybiniam žemės fondui apie panaudotas lėšas melioracijai, organizuoja analoginės planinės medžiagos archyvavimą skaitmeninėje bazėje;
7.10.9. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos  įrenginių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos įrenginių priežiūros klausimais;
7.10.10. teikia rekomendacijas melioracijos įmonių ir specialistų atestacijos institucijoms;
7.10.11. dalyvauja parenkant netinkamų žemių plotus miškams įveisti, teikia išvadas dėl miškų įveisimo sausintose žemėse;
7.10.12. konsultuoja melioruotų žemių savininkus, naudotojus apie skiriamą valstybės paramą  ir  pasinaudojimo ja galimybėmis;
7.11. organizuoja  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo programų priemonių administravimą;
7.12 . atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123, 172-19, 172-21, 172-26, 110-1 ATPK straipsnius);
7.13. organizuoja žemdirbių švietėjiškos veiklos priemones (artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius). Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
7.14.   koordinuoja žemdirbių švietimo ir konsultavimo klausimus;
7.15. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
7.16. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų atstovavimą rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
7.17. dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių  įgyvendinimu;
7.18. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus fizinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.19. metodiškai vadovauja seniūnijų darbuotojams, vykdantiems žemės ūkio ir kaimo plėtros funkcijas;
7.20. organizuoja lėšų planavimą funkcijoms atlikti;
7.21. organizuoja darbų, paslaugų ar prekių viešuosius pirkimus Skyriuje pagal kompetenciją;
7.22. organizuoja sutarčių projektų rengimą su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.23. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, sprendžia juose keliamas problemas;
7.24. teikia informaciją apie skyriaus veiklą;
7.25. organizuoja  Skyriaus  archyvinės dokumentacijos tvarkymą;
7.26. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus  kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių  darbe;
7.28. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse;
7.29. vertina skyriaus valstybės  tarnautojų veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.30. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo.

Remigijus Jankus
Vedėjo pavaduotojas
(8 422) 69 141, 8141, 8 698 56 794 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Offise“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina savivaldybei  valstybės deleguotas žemės ūkio srities funkcijas, kaimo plėtros programas.
7.2. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų bei puspriekabių registravimą;
7.3. atlieka registro kompiuterinės duomenų bazės tvarkymą;
7.4. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio technikos mašinų ir jų priekabų ar puspriekabių technines apžiūras;
7.5. dalyvauja traktorininkų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo komisijos darbe;
7.6. teikia informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką;     
7.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, metinius darbų planus, darbo veiklos ataskaitas;
7.8. dalyvauja komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, darbe;
7.9. atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123 ATPK straipsnius);
7.10. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir  fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
7.11. organizuoja artojų varžybas, žemdirbių šventes ir kitus žemdirbiams skirtus renginius. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
7.12. nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus skyriaus vedėjo pavaduotojo kompetencijai priskirtais klausimais, imasi priemonių problemoms išspręsti;
7.13. dalyvauja projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procese;
7.14. užtikrina tinkamą veiklos srities dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
7.15. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus;
7.16. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo;
7.17. nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

Aušra Bložienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 140, 8140 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti technologijos mokslų studijų srities  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
11. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Atlieka ūkininkų ūkių registrą ir duomenų bazės pirminį tvarkymą.
13. Kontroliuoja rajone esančių, žemės ūkio produkciją superkančių, įmonių atsiskaitymų už supirktą produkciją, eigą.
14. Analizuoja žemės ūkio produkcijos rinką, jos pokyčius.
15. Vykdo žemės ūkio integruotos administravimo kontrolės sistemos įgyvendinimo darbus:
15.1. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus paramos žemės ūkiui klausimais;
15.2. priima iš žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas paramai gauti;
15.3. atlieka pirminę duomenų patikrą, įveda paraiškose pateiktus duomenis į duomenų bazę bei perduoda paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
15.4. užtikrina  kitų duomenų bazių, susijusių su žemės ūkio integruota administravimo ir kontrolės sistema, pirminio tvarkymo funkcijas;
15.5. vykdo Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytas paramos priemonių administravimo ir kontrolės  procedūras atskiru skyriaus vedėjo pavedimu;
15.6. atlieka žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, ir su registro tvarkymu susijusius darbus.
16. Dalyvauja komisijų, sudarytų tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, darbe.
17. Koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir  fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose.
18. Koordinuoja žemdirbių švietimo ir mokymo klausimus.
19. Nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
20. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Vilma Urbonienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 143, 8143 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
11. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Užtikrinti žemės ūkio integruotos administravimo kontrolės sistemos įgyvendinimą.
13. Pildyti pieno gamybos deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį, pagal   pieno gamintojų pateiktus duomenis arba apskaitos žurnalus. Suvesti duomenis į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS), atspausdinti deklaracijas.
14. Informuoti ūkinių gyvūnų laikytojus pagal jų paklausimus, apie priskirtas specialiąsias išmokas.
15. Konsultuoti ūkinių gyvūnų laikytojus išmokų mokėjimo klausimais.
16. Padėti parašyti prašymus ūkininkams išmokoms gauti.
17. Priimti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „ Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokos kompensavimu paraiškas, formuoti bylas, jas įvertinti, paskaičiuoti kompensuojamą draudimo įmokos sumą, informuoti pareiškėją, suvesti duomenis į  ZUMIS sistemą, teikti ataskaitas Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
18. Atlikti žemės ūkio subjektams bankų išduotų kreditų apskaitą, palūkanų kompensavimą.
19. Registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus.
20. Sutikrinti ir suvesti į Konkurencijos tarnybos informacinę sistemą ūkinių gyvūnų laikytojų duomenis, gavusius Valstybės nereikšmingą  (De minimus) pagalbą.
21. Rengti skyriaus dokumentacijos planus ir sudaryti bylas pagal nustatytus dokumentacijos plano indeksus.
22. Ruošti skyriaus dokumentų bylas ir perduoti jas į archyvą.
23. Pildyti skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
24. Teikti išsamią informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką, administruoti  afrikinio kiaulių maro paramos programos priemones.
25. Koordinuoti žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų, atstovaujančių rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose, veiklą, susijusią su dalyvavimu minėtuose renginiuose.
26. Nustatyta tvarka rengti informaciją ir ataskaitas.
27. Dalyvauti komisijų, sudarytų tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais, darbe.
28. Rengti pagal kompetenciją Tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
29. Vykdyti kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Dinas Urbonavičius
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 137, 8137, 8 695 66 440 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinių technologijos mokslo studijų srities inžinerijos krypties vandens inžinerijos programų išsilavinimą.
6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir jį lydinčiais poįstatyminiais teisės aktais, žemės įstatymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, valstybės ir  ES fondų teikiamą paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu.
6.3. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis.
6.4. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Turėti vairuotojo pažymėjimą.                                                         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
8.1. rengia rajone esančių ir valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos  darbų, finansuojamų valstybės, savivaldybės  biudžetų ir ES fondų lėšomis, metines programas ir investicinius projektus.
8.2. vertina melioracijos įrenginių būklę, nustato gedimų pobūdį ir reikalingų atlikti darbų apimtis, naudojant sąmatų skaičiavimo programą, sudaro priežiūros, remonto darbų sąmatas.
8.3. rengia melioracijos tyrinėjimo-projektavimo darbų užduotis, priima atliktus darbus, esant teigiamoms ekspertizės išvadoms.
8.4. vykdo arba organizuoja melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtuose objektuose, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja melioracijos statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą.
8.5. kontroliuoja kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kur įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos, kaip saugomi kiti melioracijos statiniai.
8.6.kontroliuoja žemės savininkus ir valstybinės žemės nuomininkus kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų melioruotoje žemėje ar prižiūrint  melioracijos statinius.
8.7. vykdo hidrotechninių statinių priežiūrą pagal parengtas tipines tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles, atlieka potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimą.    
8.8. tikslina melioracijos statinių apskaitos duomenis apie sausinamas ir drėkinamas žemes, neefektyviai veikiančių sistemų ir jų įrenginių plotą, rengia techninę teisinę dokumentaciją dėl melioracijos statinių nurašymo, dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo, dėl kitų ūkinių subjektų planuojamos ūkinės-komercinės veiklos, ruošia statistinių duomenų parengimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms.
8.9. atlieka tiltų priežiūrą pagal parengtas ir patvirtintas taisykles, vykdo stebėjimus, įvertina šių statinių būklę.
8.10. rengia medžiagą viešiesiems pirkimams ir dalyvauja vykdomų melioracijos darbų ir paslaugų pirkimo konkursų komisijų darbe.
8.11. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų asociacijas statinių eksploatavimui, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus susijusius su statiniais.
8.12. bendradarbiauja su atitinkamų institucijų atstovais atliekant valstybinę statinių priežiūrą,  žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje.
8.13. ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su  valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų  priemonių įgyvendinimu melioracijos srityje.
8.14. dalyvauja, atstovaujant Skyrių, parodose, mugėse, šventėse ir kituose renginiuose.
8.15. dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkiui komisijos darbe.
8.16. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra, remontu, rekonstrukcija ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais.
8.17. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus (vykdančius analogiškas funkcijas) jų atostogų ar ligos laikotarpiu.
8.18. nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
8.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos uždaviniai.

Valentina Grinienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 69 112, 8122, 8 687 16 011 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. rengia sanitarijos ir higienos taisyklių projektus, organizuoja patvirtintų sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę, vykdo švaros ir tvarkos viešose vietose laikymosi kontrolę;organizuoja ir vykdo gyvūnų (kačių, šunų ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę.
17. dalyvauja patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, nuotekų tvarkymo taisyklių pažeidimo klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą Savivaldybės padaliniams aplinkos apsaugos klausimais.
18. atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo.
19. kontroliuoja ir koordinuoja kraštovaizdžio, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių tvarkymo klausimus; tikrina ar specialiuosiuose planuose ir projektuose nurodytos sąlygos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus.
20. nustato lėšų skyrimo tvarką, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, vykdo kontrolę.
21. išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų tvarkymo darbams; rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, kontroliuoja jos įgyvendinimą, teikia ataskaitas apie programos lėšų naudojimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
23.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
23.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba); arba:
23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
23.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
24. Transporto priemonių pažymėjimai
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

-
Vyriausiasis specialistas
(8 422) 69 137, 8137, 8 662 45 595
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinių technologijos mokslo studijų srities inžinerijos krypties vandens inžinerijos programų išsilavinimą.
6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir jį lydinčiais poįstatyminiais teisės aktais, žemės įstatymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, valstybės ir  ES fondų teikiamą paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu.
6.3. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis.
6.4. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Turėti vairuotojo pažymėjimą.                                                         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
8.1. rengia rajone esančių ir valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos  darbų, finansuojamų valstybės, savivaldybės  biudžetų ir ES fondų lėšomis, metines programas ir investicinius projektus.
8.2. vertina melioracijos įrenginių būklę, nustato gedimų pobūdį ir reikalingų atlikti darbų apimtis, naudojant sąmatų skaičiavimo programą, sudaro priežiūros, remonto darbų sąmatas.
8.3. rengia melioracijos tyrinėjimo-projektavimo darbų užduotis, priima atliktus darbus, esant teigiamoms ekspertizės išvadoms.
8.4. vykdo arba organizuoja melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtuose objektuose, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja melioracijos statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą.
8.5. kontroliuoja kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kur įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos, kaip saugomi kiti melioracijos statiniai.
8.6.kontroliuoja žemės savininkus ir valstybinės žemės nuomininkus kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų melioruotoje žemėje ar prižiūrint  melioracijos statinius.
8.7. vykdo hidrotechninių statinių priežiūrą pagal parengtas tipines tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles, atlieka potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimą.    
8.8. tikslina melioracijos statinių apskaitos duomenis apie sausinamas ir drėkinamas žemes, neefektyviai veikiančių sistemų ir jų įrenginių plotą, rengia techninę teisinę dokumentaciją dėl melioracijos statinių nurašymo, dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo, dėl kitų ūkinių subjektų planuojamos ūkinės-komercinės veiklos, ruošia statistinių duomenų parengimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms.
8.9. atlieka tiltų priežiūrą pagal parengtas ir patvirtintas taisykles, vykdo stebėjimus, įvertina šių statinių būklę.
8.10. rengia medžiagą viešiesiems pirkimams ir dalyvauja vykdomų melioracijos darbų ir paslaugų pirkimo konkursų komisijų darbe.
8.11. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų asociacijas statinių eksploatavimui, kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus susijusius su statiniais.
8.12. bendradarbiauja su atitinkamų institucijų atstovais atliekant valstybinę statinių priežiūrą,  žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje.
8.13. ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su  valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų  priemonių įgyvendinimu melioracijos srityje.
8.14. dalyvauja, atstovaujant Skyrių, parodose, mugėse, šventėse ir kituose renginiuose.
8.15. dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkiui komisijos darbe.
8.16. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra, remontu, rekonstrukcija ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais.
8.17. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus (vykdančius analogiškas funkcijas) jų atostogų ar ligos laikotarpiu.
8.18. nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
8.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos uždaviniai.

Specialistai
Irmina Ruškienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 313 (8 422) 69 034, (8 620) 45 576 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, slaugos studijų krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;
2.3. žinoti ir išmanyti:
2.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
2.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.
2.4.  Gebėti:
2.4.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis  (MS Office programomis,  interneto naršykle  (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
2.4.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
2.4.3. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“;
2.6 turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Darbuotojas, siekdamas įgyvendinti jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
3.1. apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;
3.2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
3.3. organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;
3.4. rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
3.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;
3.6. atlieka kitas funkcijas nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakyme Nr. V-1299 „Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ nurodytas funkcijas;
3.7. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais, koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą;
3.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nustatytas funkcijas;
3.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; teikia informaciją Bendrųjų reikalų skyriui kai pildomas vyriausiojo specialisto darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
3.10. organizuoja Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų veiklos vertinimą;
3.11. pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
3.12. siekdamas sudrausminti pažeidėjus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
3.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Raminta Laurutienė (šiuo metu nedirba)
Vyriausioji specialistė
Rimvydas Aleknavičius
Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)
(8 422) 69 018, 8018, 8 620 33 786 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Koordinuoja ir konsultuoja Radviliškio rajono kaimo bendruomenių bei kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą, vadovauja organizuojant finansinės paramos teikimo konkursus jaunimui ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
7. Koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.
8. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą.
9. Inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą.
10. Teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
11. Koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas.
12. Dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
13.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.3. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;
13.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
14.1. kalba – a vokiečių arba prancūzų ir anglų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
15. Transporto priemonių pažymėjimai:
15.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai
ALEKNIENĖ VILMA
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už geresnį gyvenimą visiems“
(8 645) 58 357 [email protected]
BAUBLYS JURGIS
Darbo partija
(8 698) 49 422 [email protected]
BUDRIKAS ARVYDAS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 684) 24 951 [email protected]
DAMBRAUSKAS KĘSTUTIS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(8 600) 81 843 [email protected]
DARGUŽAS DEIVIDAS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 683) 34 495 [email protected]
DIŠLĖ SKAIDRA
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 675) 47 363 [email protected]
IVANAUSKYTĖ EGLĖ
Lietuvos socialdemokratų partija
(8 622) 87 918 [email protected]
JANULAITIENĖ VIDA
Lietuvos socialdemokratų partija
(8 686) 90 451 [email protected]
JANUŠEVIČIUS TOMAS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 674) 94 901 [email protected]
KABLYS PAULIUS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 645) 50 717 [email protected]
KAVALIAUSKAS ARVYDAS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 614) 37 670 [email protected]
KRIKŠČIŪNAS VYTAUTAS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(8 695) 50 660 [email protected]
KVĖGLYS JUSTINAS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 655) 91 664 [email protected]
LIPNEVIČIUS GEDIMINAS
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už geresnį gyvenimą visiems“
(8 657) 99 599 [email protected]
LUŠČIKAS SAULIUS
Lietuvos socialdemokratų partija
(8 614) 49 177 [email protected]
NAKUTIS SIGITAS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 650) 47 285 [email protected]
PALIONIENĖ IRENA
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 686) 93 163 [email protected]
PAULIUKAS MINDAUGAS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
POVILAITIS JONAS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(8 687) 12 788 [email protected]
PRANEVIČIUS EUGENIJUS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 610) 26 854 [email protected]
PRAVILONIS JONAS
Lietuvos socialdemokratų partija
(8 686) 21 598 [email protected]
RAČKAUSKIS KAZIMIERAS
Lietuvos socialdemokratų partija
(8 682) 63 692 [email protected]
SIMELIS VYTAUTAS
Lietuvos žaliųjų partija
(8 686) 69 337 [email protected]
VERDINGAS GABRIELIUS
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
(8 676) 90 021 [email protected]
ŽVIKIENĖ ZITA
Darbo partija
(8 671) 90 099 [email protected]
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Giedrė Sinkevičienė
Savivaldybės kontrolierė
Kabineto numeris - 129 (8 422) 69 029 [email protected]; [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Giedrės Sinkevičienės 2021 m. veiklos uždaviniai

 • Vadovaujantis teisės aktais, tarptautinio audito standartų reikalavimais atlikti tarnybos veiklos plane numatytus veiklos ir finansinius auditus, parengti ataskaitas ir išvadas pagrindžiančias nepriklausomą nuomonę. Vertinimo rodiklis: Pagal Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plane nustatytą terminą parengti ir laiku pateikti audituojamam subjektui audito ataskaitas ir pateikti rekomendacijas dėl audito metu pastebėtų trūkumų ir neatitikimų pašalinimo. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31.

 • Didinti audito poveikį – teisinėmis priemonėmis siekti, kad būtų šalinami auditų metu nurodyti trūkumai ir pažeidimai. Vertinimo rodiklis: Siekti, kad pateiktų rekomendacijų įvykdymas būtų 80 proc. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31.

 • Parengti audito strategiją dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Vertinimo rodiklis: Iki 2020 metų gruodžio 1 d. parengti audito strategija dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-01.
Rasa Baublienė
Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja
Kabineto numeris - 126 (8 422) 69 026 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rasos Baublienės 2021 m. veiklos uždaviniai

 • Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto ir 9 dalies 10 punkto nuostatas iki 2021 m. liepos 15 dienos atlikti Radviliškio rajono savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą. Vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. birželio 22 dienos atliktos finansinio audito procedūros 12 savivaldybės įstaigų, paruošti ir pateikti vadovui vidinei peržiūrai darbo dokumentai, paruošti, suderinti su tiesioginiu vadovu ir išsiųsti audituotoms įstaigoms raštai apie audito rezultatus; iki 2021 m. birželio 30 dienos parengta ir suderinta su vadovu audituojamos dalies audito ataskaitos projektą. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-06-30.

 • Vykdyti audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, kad nustatytais terminais būtų įgyvendinamos rekomendacijos dėk nustatytų neatitikimų ir pažeidimų. Vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. gruodžio 31 dienos įgyvendinta ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų audito ataskaitoje rekomendacijų, kurioms sueina įgyvendinimo terminas. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31.

 • Sutvarkyti Tarnybos 2020 metų dokumentų bylas ir parengti dokumentacijos plano suvestinę. Atlikti dokumentų vertės ekspertizę. Parengti pažymą apie Tarnybos 2019 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei pateikti Šiaulių regiono valstybės archyvui. Vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. lapkričio 30 dienos parengta pažymą apie Tarnybos 2018 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei pateikta Šiaulių regiono valstybės archyvui. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-11-30.

Beata Maselskytė (šiuo metu nedirba)
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 126 (8 422) 69 026 -
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Beatos Maselskytės 2021 m. veiklos uždaviniai

 • Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto ir 9 dalies 10 punkto nuostatas iki 2021 m. liepos 15 dienos atlikti Radviliškio rajono savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą. Vertinimo rodiklis: Iki 2021 m. liepos 15 dienos atliktos finansinio audito procedūros, pateikti darbo dokumentai. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-15.

 • Vykdyti audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, kad nustatytais terminais būtų įgyvendinamos rekomendacijos dėl nustatytų neatitikimų ir pažeidimų. Vertinimo rodiklis: Iki 2020 m. gruodžio 31 dienos įgyvendinta ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų audito ataskaitoje rekomendacijų, kurioms sueina įgyvendinimo terminas. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31.

 • Iki 2021 metų gruodžio 1 d. parengti audito strategija dėl 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Vertinimo rodiklis: Iki 2021 metų gruodžio 1 d. parengta audito strategija dėl 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-01.
Radviliškio miesto seniūnija
Ernestas Mončauskas
Seniūnas
(8 422) 66 077, (8 694) 12 080 [email protected]
Vigilija Dževečkienė
Seniūno pavaduotoja
(8 422) 52 436 [email protected]
Daiva Zaurienė
Vyriausioji buhalterė
(8 422) 52 398 [email protected]
Valdas Miliauskas
Vyriausiasis inžinierius komunaliniam ūkiui
(8 422) 53 386 [email protected]
Rita Mankutė
Inžinierė-apželdintoja
(8 422) 53 386 [email protected]
Birutė Mačiulienė
Kraštotvarkininkė
(8 422) 66 075 [email protected]
Aleksandra Brasiūnienė
Sekretorė
(8 422) 51 543 [email protected]
Reda Lašienė
Specialistė
(8 422) 66 012 [email protected]
Vaida Krušienė
Vyresnioji specialistė (gyvenamosios vietos deklaravimas)
(8 422) 50 780 [email protected]
Šeduvos miesto seniūnija
Edita Mančiauskė
Seniūnė (šiuo metu nedirba)
Reda Sipavičienė
Seniūno pavaduotoja
(8 422) 56 133 [email protected]
Dalia Duminienė
Vyriausioji specialistė
(8 422) 56 133 [email protected]
Snieguolė Utkienė
Vyriausioji buhalterė
(8 422) 56 220 [email protected]
Dalia Zupkienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 60 299 [email protected]
Rimvydas Verbliugevičius
Vyresn. inžinierius komunaliniam ūkiui
(8 422) 56 133
Rugilė Adomaitienė
Kapinių prižiūrėtojas
(8 699) 34 950
Aukštelkų seniūnija
Andrius Grabauskas
Seniūnas
(8 422) 46 143, (8 677) 16 108 [email protected]
Irma Jonuškienė
Specialistė
(8 422) 46 124, (8 614) 39 484 [email protected]
Janina Paslauskienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 46 124, (8 614) 39 484 [email protected]
Lina Ananjevienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 46 143 [email protected]
Kristina Vasiliauskienė
Kultūros specialistė
(8 422) 47 881
Inesa Alčauskienė
Kultūros specialistė
(8 422) 47 881
Arvydas Armonas
Darbininkas
Laimutis Adomavičius
Pirtininkas
Loreta Petrauskienė
Valytoja
Ina Juciuvienė
Valytoja
Baisogalos seniūnija
Renata Masiulienė
Seniūnė
(8 422) 65 334, (8 602) 71 788 [email protected]
Dovilė Sadzevičienė
Seniūno pavaduotoja
(8 422) 65 160, (8 683) 83 596 [email protected], [email protected]
Vida Poškuvienė
Vyriausioji finansininkė
(8 422) 65 108 [email protected]
Rima Čepienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 65 860 [email protected]
Lilija Šliažauskienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 65 860 [email protected]
Alma Vičienė
Žemės ūkio specialistas
(8 422) 65 860 [email protected]
Kristina Klusaitė
Gerbūvio specialistas
(8 620) 86 475 [email protected]
Dainius Pirinauskas
Inžinierius komunaliniam ūkiui
(8 422) 65 160 [email protected]
Grinkiškio seniūnija
Giedrė Bložienė
Seniūnė
(8 422) 46 318, (8 687) 05 935 [email protected]
Dalia Kšanienė
Specialistė
(8 422) 46 345 [email protected]
Tomas Grigorjevas
Vyresnysis buhalteris
(8 422) 46 318 [email protected]
Roma Armonienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 46 318 [email protected]
Laimutė Blėdienė
Žemės ūkio specialistas
(8 422) 46 318 [email protected]
Vaidrimas Milašius
Energetikas
(8 422) 46 318
Kęstutis Šiurna
Ūkvedys
(8 422) 46 318
Elena Pilinkienė
Kapinių prižiūrėtoja
(8 657) 67 634
Pakalniškių seniūnija
Kęstutis Ulinskas
Seniūnas
(8 422) 44 441, (8 696) 55 408 [email protected]
Vilma Simaitienė
Specialistė
(8 422) 44 441 [email protected]
Irma Druktainienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 44 438 [email protected]
Vida Čingienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 44 438 [email protected]
Radviliškio seniūnija
Gabrielė Kuraitienė
Seniūnė
(8 422) 53 713, (8 694) 84 325 [email protected]
Virginija Balinskienė
Seniūnės pavaduotoja
(8 422) 50 037 [email protected]
Audronė Jakavičienė
Vyresnioji specialistė
(8 422) 53 476 [email protected]
Jūratė Bredulskienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 50 035 [email protected]
Vaida Norvaišienė
Vyriausioji finansininkė
(8 422) 50 036 [email protected]
Audronė Motiejūnienė
Šniūraičių pramogų ir šokių salės kultūros specialistė
8 601 28 160
Virginija Šukienė
Daugėlaičių pramogų ir šokių salės kultūros specialistė
(8 422) 45 242
Rita Ivoškienė
Daugėlaičių pramogų ir šokių salės kultūros specialistė
(8 422) 45 242
Kęstutis Jakštas
Karčemų kultūros salės kultūros specialistas
(8 606) 78 871
Saulius Kairys
Energetikas
(8 685) 78 085
Antanas Mažučiūnas
Sporto metodininkas
(8 600) 21 987
Sigitas Jagminas
Specialistas
(8 422) 53 476 [email protected]
Saulius Kairys
Šniūraičių kaimo Kurų kapinių prižiūrėtojas
(8 685) 78 085
Sidabravo seniūnija
Vidmantas Blužas
Seniūnas
(8 422) 47 649, (8 686) 21 596 [email protected]
Irena Skurdelienė
Specialistė
(8 422) 47 667 [email protected]
Vilma Ramanauskienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 47 668 [email protected]
Vitalija Mikulskienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 47 668 [email protected]
Eglė Staškūnienė
Žemės ūkio specialistas
(8 422) 47 667 [email protected]
Inga Motiečiūtė
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro soc.darbuotoja (darbui su šeimomis)
(8 659) 62454 [email protected]
Rimantas Ožalinskas
Elektrikas
Nijolė Budavičienė
Valytoja
Skaistė Leščinskienė
Darbininkė
Zita Kriaučiūnienė
Valytoja
Jūratė Ščiupakovienė
Valytoja
Skėmių seniūnija
Ingrida Gladkienė
Seniūnė
(8 422) 45 135, (8 604) 56 696 [email protected]
Kastytis Januševičius
Specialistas
(8 422) 45 137 [email protected]
Rita Glebauskienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 45 135 [email protected]
Vida Tamulytė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 45 135 [email protected]
Regina Dambrauskienė
Kultūros vyresnioji specialistė (Skėmių šokių ir pramogų salė)
(8 610) 08 417
Genovaitė Vorienė
Kultūros specialistė (Pociūnėlių kultūros namai)
Domas Dveilis
Kultūros specialistas (Pociūnėlių kultūros namai)
Kornelija Staševičė
Kultūros specialistė (Pociūnėlių kultūros namai)
Rasa Saikauskienė
Skėmių seniūnijos kapinių prižiūrėtoja
(8 608) 12 696, (8 604) 56 696
Šaukoto seniūnija
Vidmantas Tamošiūnas
Seniūnas
(8 686) 24 025 [email protected]
Gražina Adomavičienė
Specialistė
(8 422) 46 827 [email protected]
Lina Kšivickienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
Zita Skodminienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 46 813 [email protected]
Vitalija Augustienė
Žemės ūkio specialistas
(8 422) 47 487 [email protected]
Egidijus Lubickas
Kultūros vyresnysis specialistas
Irena Petrašiūnienė
Kultūros specialistė
Aušra Kuraitienė
Šaukoto miestelio kapinių prižiūrėtoja
(8 614) 79 841
Šiaulėnų seniūnija
Ieva Bliznikienė
Seniūnė
(8 422) 49 790, (8 682) 23 196 [email protected]
Nijolė Šimkuvienė
Specialistė
(8 422) 49 624, (8 671) 22 671 [email protected]
Sandra Mikalauskienė
Vyresnioji buhalterė
(8 422) 49 790, (8 671) 22 876 [email protected]
Lina Kšivickienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 49 790 [email protected]
Kęstutis Norys
Šiaulėnų kultūros namų vyriausiasis specialistas
(8 687) 08 114
Romutė Baškevičienė
Šiaulėnų kultūros namų kultūros specialistė
(8 615) 60 818
Eugenijus Arbušauskas
Šiaulėnų krašto muziejaus kultūros specialistas
(8 672) 24 901
Jaronimas Sakalauskas
Energetikas
(8 627) 16 256
Tyrulių seniūnija
Rimantas Liukumas
Seniūnas
(8 422) 44 344, (8 686) 31 817 [email protected]
Vida Labinienė
Specialistė
(8 422) 44 344 [email protected]
Romualda Vaičeliūnienė
Vyresnioji buhalterė
Valė Bernotavičienė
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė
(8 422) 44 317 [email protected]
Civilinė ir darbo sauga
Vidmantas Benevičius
Vyriausiasis specialistas
Kabineto numeris - 302 (8 422) 69 050, (8 626) 98 579 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Raminta Laurutienė (šiuo metu nedirba)
Vyriausioji specialistė
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-16, 15:45:37