Pasirinkite kalbą

Projektai

Informacija teikiantiems projektus ES paramai gauti

 1. Kaip praktiškai įgyvendinti strateginius planus (.pdf formatas)

VYKDOMI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama:

 1. Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 2. Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse;
 3. Kompleksinės paslaugos (KOPA);
 4. Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas;
 5. Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“;
 6. Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“;
 7. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama

 1. Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 2. Komfortiškų ir funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje;
 3. Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio mieste;
 4. Radviliškio rajono Šeduvos miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas;
 5. Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos mstl. infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas;
 6. Radviliškio rajono savivaldybės Prastovonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimų geriamojo vandens gerinimo sistemų įrengimas;
 7. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje;
 8. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“;
 9. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Radviliškio mieste;
 10. Radviliškio r. Skėmių sen. Pociūnėlių miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 11. Radviliškio r. Grinkiškio sen. Grinkiškio miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 12. Radviliškio r. Aukštelkų sen. Aukštelkų mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 13. Radviliškio r. Šiaulėnų sen. Šiaulėnų miestelio mokyklos lauko sporto aikštyno atnaujinimas;
 14. Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kaimo, Parko g. 6, pastato pritaikymas amatų veiklos plėtrai;
 15. Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 16. Eismo saugos priemonių diegimas, rekonstruojant Radviliškio m. Gedimino gatvės dalį tarp Stadiono ir Radvilų g.;
 17. Gyventojų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Šeduvos m.;
 18. Radviliškio muzikos mokyklos pastato patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo infrastruktūros plėtra;
 19. Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Radviliškio rajono savivaldybėje;
 20. Socialinio būsto fondo išplėtimas Radviliškio rajono pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms;
 21. Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus;
 22. Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone;
 23. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“;
 24. Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje;
 25. Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose;
 26. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione;
 27. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Radviliškio rajone;
 28. Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas.

Už pateiktą informaciją atsakingas Investicijų ir turto valdymo skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-23, 10:10:42