Pasirinkite kalbą

Naujienos

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta vienkartinė parama savivaldybės smulkiojo verslo subjektams

2022 m. Lapkričio 24 d.


Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu  Nr. T-844 „Dėl vienkartinės paramos Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo verslo subjektams“ patvirtinta vienkartinė parama:

  1. labai mažoms įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų – 400 Eur;
  2. besiverčiantiems ūkine-komercine veikla fiziniams asmenims, įregistruotiems ir (ar) vykdantiems veiklą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje (išskyrus žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims) – 200 Eur.

Prašymai priimami iki 2022 m. gruodžio 9 d.

Pareiškėjas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojai Agnei Grabauskienei, tel. 8 422 69042, el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt, turi pateikti:

  1. užpildytą nustatytos formos prašymą skirti finansinę paramą iš SVV rėmimui skirtų lėšų. (Paraiškos forma *.pdf formatas; *.docx formatas);
  2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos;
  3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos (šis punktas netaikomas labai mažoms įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų).
  4. Verslo liudijimo / individualios veiklos vykdymo pažymos kopija.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-25 14:28:27