Pasirinkite kalbą

PEDAGOGAI

Viena svarbiausių švietimo kokybės sąlygų yra mokytojų dalykinė ir profesinė kompetencija. Mokytoją – žinių turėtoją ir perteikėją keičia mokytojas – mokymosi organizatorius, mokymosi galimybių kūrėjas, mokymosi patarėjas, partneris, tarpininkas tarp mokinio ir įvairių šiuolaikinių informacijos šaltinių. Kartu mokytojas dabarties visuomenėje išlieka ir ugdytojas, gyvenimo tiesų liudytojas, perduodantis tradiciją bei mokantis ją kūrybingai plėtoti.

Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, dirbantys pagrindinėse pareigose, ir jų išsilavinimas 2010–2021 m. m.

Mokslo metai Pedagogų skaičius Išsilavinimas
Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis
2020-2021 384 381 (99%) 3 (1 %) -
2019-2020 398 393 (99 %) 5 (1,3 %) -
2018-2019 401 395 (99 %) 6 (1,3 %) -
2017-2018 474 467 (96 %)    6 (1,3 %) 1 (0,2%)
2016–2017 521 513 (98,5 %) 7 (1,3 %) 1 (0,2 %)
2015-2016 554 540 (97,5 %) 13 (2,3) %) 1 (0,2 %)
2014-2015 569 556 (97,7 %) 13 (2,3 %) -
2013-2014 594 581 (97,8 %) 13 (2,2 %) -
2012–2013 615 602 (98 %) 12 (1,9%) 1 (0,1%)
2011–2012 638 622 (97,5 %) 15 (2,4 %) 1 (0,1 %)
2010-2011 634 615 (97 %) 19 (3 %) -

Duomenų šaltinis: ŠVIS


Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, dirbančiųjų pagrindinėse pareigose, atestacija

Mokslo metai Atestuotų mokytojų skaičius Kvalifikacinės kategorijos Neatestuotų mokytojų skaičius
Mokytojų Vyresniųjų mokytojų Mokytojų metodininkų Mokytojų ekspertų
2020-2021 360 24
(6,6 %)
121
 (33,6 %)
195
(54,2 %)
20
(5,6 %)
25
(6,5 %)
2019-2020 368 10
(2,7 %)
104
(28,2%) 
218
(59,2 %) 
20
(5,4%) 
16
(4,3 %)
2018-2019 376 13
(3,5 %)
134
(36 %)
214
(57 %)
15
(4%) 
25
(6,7 %)
2017-2018 387 19
(5 %)
150
(39 %) 
199
(51 %)
19
(5%)
16
(4,1%)
2016–2017 441 27
(6,2 %)
164
(37,3 %)
232
(52,6 %)
17
(3,9 %)
16
(3,5 %)
2015-2016 475 41
(8,6 %)
180
(37,9 %)
234
(49,3 %)
20
(4,2 %)
19
(3,8 %)
2014-2015 489 36
(7,4 %)
201
(41,1 %)
233
(47,6 %)
19
(3,9 %)
22
(4,5 %)
2013-2014 518 44
(8,2 %)
218
(40,8 %)
241
(45 %)
15
(2,8 %)
17
(3,2 %)
2012–2013 540 50
(9 %)
232
(43 %)
242
(45%)
16
(3%)
23
(3,7)
2011–2012 560 64
(11,4 %)
245
(43,8 %)
237
(42,3 %)
14
 (2,5 %)
18
 (2,8 %)
2010–2011 564 72
(12,8 %)
250
(44,3 %)
228
(40,4 %)
14
(2,5 %)
17
 (2,7 %)

Duomenų šaltinis: ŠVIS

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-05, 16:30:17