Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Dėl gautos atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

2022 m. Lapkričio 18 d.


Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Radviliškio vėjas“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – vėjo elektrinių parko įrengimo Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k., Šileikonių k., Naujasodžio k., Alksnupių k., Baukų k. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). 

Atrankos informacija paskelbta 2022-11-15 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Šiaulių regionas (31).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5, ir 7 straipsnio 6 dalių nuostatomis, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) subjektus per 10 darbo dienų nuo pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV. Nepateikus minėtos informacijos per nurodytą terminą, bus laikoma, kad šių pasiūlymų PAV subjektai neturi. 

Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 49 punkto nuostatomis, prašome paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo data: 2022-11-15;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Radviliškio vėjas“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: vėjo elektrinių parko įrengimas;
  4. PŪV vieta: Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k., Šileikonių k., Naujasodžio k., Alksnupių k., Baukų k.;
  5. Atrankos informacija paskelbta: 
     https://drive.google.com/drive/folders/1ZNjj3G3rqOmfIvXMjt6SNBAGEyXz8tzr arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Šiaulių regionas (31);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 14:30:19