Pasirinkite kalbą

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-01-11 nuotolinis posėdis

2022 01 05


2022 m. sausio 11 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1570), esančio Radviliškio rajono sav., Grinkiškio sen., Pašušvio mstl., Dvaro g. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – Bažnyčia ir varpinė (u. k. 1570) – registrinis, Ornamentuoti kryžiai (4) (u. k. 15568) – registrinis, Altorius su skulptūromis (u. k. 13409) - registrinis, Sakykla (u. k. 15566) - registrinis, Antano Burbos memorialinė lenta (u. k. 15567) - registrinis, Vargonai (u. k. 16860) – registrinis, Vargonų prospektas (u. k. 29818) – registrinis, skulptūra „Trimituojantis angelas“ (u. k. 29819) – registrinis, Vargonų instrumentas (u. k. 29820) – registrinis.

Rengėjas – kultūros paveldo centras.

Akto projektu siūloma formuoti kompleksinį kultūros paveldo objektą - Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčios statinių kompleksą (u. k. 1570), suteikiant jam apsaugą, kurį sudarytų trys kompleksinės dalys: Visų Šventųjų bažnyčia (46842), Varpinė (46843) ir Šventoriaus tvora ir vartai (46844). Šiuo akto projektu siūloma nustatyti kompleksinio objekto ir jo kompleksinių dalių vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Siūloma netaikyti apsaugos: Ornamentuotiems kryžiams (4) (u. k. 15568), Altoriui su skulptūromis (u. k. 13409), Sakyklai (u. k. 15566), Antano Burbos memorialinei lentai (u. k. 15567), Vargonams (u. k. 16860), Vargonų prospektui (u. k. 29818), skulptūrai „Trimituojantis angelas“ (u. k. 29819), Vargonų instrumentui (u. k. 29820), nes šiuos objektus siūloma nustatyti Visų šventųjų bažnyčios (46842) vertingosiomis savybėmis.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas Kultūros paveldo centro pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-05 22:24:31